Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
serdecznie zaprasza na

VI Ogólnopolską Konferencję Naukową
„Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”,

która odbędzie się w dniach
29-30 czerwca 2017 r.


 Przemiany społeczno-gospodarcze trwające w Polsce od 1989 roku, a zwłaszcza przejście na gospodarkę wolnorynkową spowodowały istotne zmiany w funkcjonowaniu bibliotek oraz w zasadach ich finansowania. Ograniczone środki budżetowe w znacznym stopniu utrudniają właściwą realizację podstawowych zadań bibliotek oraz wymuszają konieczność poszukiwań innych źródeł ich finansowania. Terminy takie jak dotacje, fundusze, sponsoring czy będący tematem tej konferencji fundraising zagościły na dobre w języku bibliotekarzy. Kwestia pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych staje się znaczącym problemem w bibliotekach każdego typu.

Celem konferencji jest dyskusja i wymiana doświadczeń dotyczących pozyskiwania środków pozabudżetowych przez biblioteki oraz ich rola w finansowaniu działalności bibliotecznej. Szczególną uwagę zamierzamy poświęcić fundraisingowi bibliotecznemu jako zjawisku stosunkowo nowemu w naszych bibliotekach, lecz odgrywającemu w nich coraz większą rolę.

Proponowany zakres zagadnień:

  • dyskusja wokół pojęcia fundraisingu,
  • teoria i praktyka fundraisingu,
  • fundraising i jego główne odmiany (np. kwesty, fundacje, donacje),
  • zasady, etapy i etyczny aspekt bibliotecznego fundraisingu,
  • fundraising a sponsoring,
  • zewnętrzne źródła finansowania bibliotek (np. granty, fundusze europejskie, wsparcie
    ze strony fundacji),
  • przenoszenie doświadczeń bibliotek zagranicznych na grunt polski,
  • inne kwestie związane z tematyką konferencji (działalność gospodarcza bibliotek, opłaty biblioteczne).

Sądzimy, że proponowane spotkanie stanie się okazją do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia refleksji na temat finansów bibliotecznych.

Konferencja jest kierowana przede wszystkim do dyrektorów bibliotek wszystkich sieci bibliotecznych funkcjonujących w Polsce. Zapraszamy również pracowników zajmujących się fundraisingiem i pozyskiwaniem innych pozabudżetowych środków finansowych dla swoich jednostek, a także pracowników naukowych instytutów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz zainteresowane osoby z szeroko pojętego środowiska kultury i biznesu.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Lista referentów została zamknięta. Referaty zostaną zamieszczone w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.

W programie kulturalno-rekreacyjnym przewidujemy wycieczkę do zabytkowego Tykocina zakończoną zwiedzaniem i uroczystą kolacją. Po dwudniowych obradach w Białymstoku dla chętnych uczestników zostanie zorganizowany 1 lipca 2017 r. wyjazd do Grodna (Białoruś), połączony ze zwiedzaniem miasta oraz Biblioteki Naukowej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały.

Informacji dotyczących kwestii organizacyjnych udziela Hanna Kościuch, tel. 85 738 82 69, h.kosciuch[at]uwb.edu.pl.mgr Halina Brzezińska-Stec
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

          GALERIA
          Mapa
          Zakwaterowanie
          Sponsorzy
          Patroni medialni
          Kontakt:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok
tel.: (85) 745 76 87

Oddział Informacji Naukowej
e-mail: oin@uwb.edu.pl
tel.: (85) 738 82 69

Kontakt w sprawach merytorycznych (referaty):
mgr Jolanta Żochowska,
e-mail: j.kudrawiec@uwb.edu.pl
tel. (85) 738 82 69


Kontakt w sprawach organizacyjnych:
mgr Hanna Kościuch,
e-mail: h.kosciuch@uwb.edu.pl
tel. (85) 738 82 69
© Biblioteka Uniwersytecka