Komitet organizacyjny


  1. dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB, Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
  2. mgr Mirosława Roszczyc, Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
    w Białymstoku
  3. mgr Agnieszka Frankowska
  4. mgr Hanna Kościuch
  5. mgr Anna Zofia Szumieluk
  6. mgr Wiesław Wróbel
  7. mgr Jolanta Żochowska

          GALERIA
          Mapa
          Zakwaterowanie
          Sponsorzy
          Patroni medialni
          Kontakt:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok
tel.: (85) 745 76 87

Oddział Informacji Naukowej
e-mail: oin@uwb.edu.pl
tel.: (85) 738 82 69

Kontakt w sprawach merytorycznych (referaty):
mgr Jolanta Żochowska,
e-mail: j.kudrawiec@uwb.edu.pl
tel. (85) 738 82 69


Kontakt w sprawach organizacyjnych:
mgr Hanna Kościuch,
e-mail: h.kosciuch@uwb.edu.pl
tel. (85) 738 82 69
© Biblioteka Uniwersytecka