Informacje dla autorówTermin nadsyłania propozycji tematów z rozszerzonymi abstraktami w języku polskim i słowami kluczowymi mija 31 marca 2017 roku.

Teksty do druku należy przygotować w wersji polskiej, abstrakty w języku angielskim i polskim
wraz ze słowami kluczowymi.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania publikacji mija 15 czerwca 2017.

Materiały konferencyjne ukażą się w formie recenzowanej publikacji przygotowanej w języku polskim, z dołączonymi abstraktami w języku angielskim i słowami kluczowymi.
Komitet Naukowy zastrzega możliwość odrzucenia tekstu przed wygłoszeniem na konferencji.

Referaty proszę przesłać na adres e-mailowy Jolanty Żochowskiej: j.kudrawiec@uwb.edu.pl

Nie przyjmujemy wydruków prezentacji w programie Power Point i stron internetowych.
Zasady przygotowania tekstu


Artykuł Teksty muszą być napisane w programie MS WORD (w formacie DOC), czcionka Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza. Marginesy: górny - 2,5 cm, dolny - 2,5 cm, lewy - 4,5 cm, prawy
- 3 cm, bez nagłówków, stopek i numerów stron. Teksty powinny być podzielone na podrozdziały (nienumerowane) zaopatrzone w tytuły. Tekst referatu, łącznie z przypisami i bibliografią nie może przekroczyć 10-15 stron znormalizowanych.

Informacje o autorach - w górnej, lewej części artykułu imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, nazwa instytucji macierzystej oraz e-mail; 10 pkt., wyrównanie do lewego marginesu.

Tytuł artykułu - w jęz. polskim i angielskim; 14 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany.

Abstrakt - w jęz. angielskim, j. polskim; 12 pkt., kursywa, maksymalnie połowa strony znormalizowanej (format A4), słowa kluczowe do 2 linijek.

Słowa kluczowe - w jęz. angielskim, j. polskim; 12 pkt., kursywa.

Tytuł rozdziału - 14 pkt., pogrubiony, wyrównanie do lewego marginesu

Tytuł podrozdziału - 12 pkt., pogrubiony, wyrównanie do lewego marginesu.

Tekst artykułu - 12 pkt, wyjustowany.

Tabele, rysunki, schematy, wykresy i zdjęcia - 10 pkt., kolor czarny, wyśrodkowane, w układzie pionowym; tytuł należy umieścić nad danym obiektem graficznym, a opis źródła pod tym obiektem - od strony lewej krawędzi obiektu począwszy. Ponadto prosimy załączyć dodatkowo ww. obiekty, ewentualnie w kolorze, w postaci oddzielnych plików w formacie jpg lub gif, rozdzielczość minimum 300 dpi.

Przypisy - 10 pkt., na dole strony, wstawiane automatycznie, numerowane cyframi arabskimi,
wg poniższego wzoru:

  1 R. Habielski, J. Osica: Między niewolą a wolnością: kronika czterech pokoleń 1900-1997. Warszawa 1998, s. 12.
  2 Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Red. G. Aniszewska. Warszawa 2007, s. 23.
  3 J. Ćwiekowa: Mistrz i nauczyciel sztuki bibliotekarskiej - Zofia Kossonogowa. W: Śladami edukacji bibliotekarskiej. Warszawa 1995, s. 36-46.
  4 M. Wisłowska: Powikłań będzie mniej. "Nauka i Przyszłość" R. 12, nr 3 (2001), s. 18-19.
  5 A. Kicior: Problemy zatrudnienia absolwentów szkół wyższych. "Edukacja" 2007, nr 3, s. 11-18.
  6 D. Fichter: Why and how to use blogs to promote your librarys services. "Marketing Library Services" 2003, vol. 16. Tryb dostępu: http://www.infotoday.com/MLS/nov03/fichter.shtml [18 lipca 2007].

Bibliografia - 12 pkt., na końcu referatu, numerowana cyframi arabskimi, zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego wg poniższego wzoru:

 1. Ćwiekowa J.: Mistrz i nauczyciel sztuki bibliotekarskiej - Zofia Kossonogowa. W: Śladami edukacji bibliotekarskiej. Warszawa 1995, s. 36-46.
 2. Fichter D.: Why and how to use blogs to promote your librarys services. "Marketing Library Services." 2003, vol. 16. Tryb dostępu: http://www.infotoday.com/MLS/nov03/fichter.shtml [18 lipca 2007].
 3. Habielski R., Osica J.: Między niewolą a wolnością: kronika czterech pokoleń 1900-1997. Warszawa 1998.
 4. Kicior A.: Problemy zatrudnienia absolwentów szkół wyższych. "Edukacja" 2007, nr 3, s. 11-18.
 5. Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Red. G. Aniszewska. Warszawa 2007.
 6. Wisłowska M.: Powikłań będzie mniej. "Nauka i Przyszłość" R. 12, nr 3 (2001) s. 18-19.

          GALERIA
          Mapa
          Zakwaterowanie
          Sponsorzy
          Patroni medialni
          Kontakt:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok
tel.: (85) 745 76 87

Oddział Informacji Naukowej
e-mail: oin@uwb.edu.pl
tel.: (85) 738 82 69

Kontakt w sprawach merytorycznych (referaty):
mgr Jolanta Żochowska,
e-mail: j.kudrawiec@uwb.edu.pl
tel. (85) 738 82 69


Kontakt w sprawach organizacyjnych:
mgr Hanna Kościuch,
e-mail: h.kosciuch@uwb.edu.pl
tel. (85) 738 82 69
© Biblioteka Uniwersytecka