Lista uczestników


 1. Hanna Tadeusiewicz
  Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego
 2. Mariola Antczak
  Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego
 3. Anna Kamler
  Katedra Książki i Historii Mediów Uniwersytetu Warszawskiego
 4. Katarzyna Materska
  Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 5. Jadwiga Sadowska
  Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku
 6. Dariusz Grygrowski
  Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury Uniwersytetu Warszawskiego
 7. Katarzyna Zimnoch
  Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku
 8. Halina Brzezińska-Stec
  Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
 9. Bogumiła Konieczny-Rozenfeld
  Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
 10. Violetta Perzyńska
  Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 11. Tomasz Piestrzyński
  Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
 12. Jacek Willecki
  Biblioteka Politechniki Poznańskiej
 13. Anna Krawczuk
  Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 14. Marek M. Górski
  Biblioteka Politechniki Krakowskiej
 15. Elżbieta Mroczek
  Politechnika Warszawska Biblioteka Główna
 16. Natalia Gromow
  Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
 17. Sławomir Sobczyk
  Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 18. Zdzisław Gębołyś
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 19. Edyta Kołodziejczyk
  Biblioteka Politechniki Łódzkiej
 20. Magdalena Nagięć
  Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 21. Władysława Wędzicha
  Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 22. Małgorzata Rożniakowska-Kłosińska
  Biblioteka Politechniki Łódzkiej
 23. Lidia Derfert-Wolf
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
 24. Jadwiga Siemiątkowska
  Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
 25. Ks. Dariusz Wojtecki
  Biblioteka Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku
 26. Ewa Mystkowska
  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 27. Anna Wołodko
  Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 28. Bogusław Kasperek
  Biblioteka Główna UMCS w Lublinie
 29. Agnieszka Frankowska
  Biblioteka Wydziału Prawa UwB
 30. Katarzyna Zabłocka
  Biblioteka Wydziału Prawa UwB
 31. Maciej Dziubecki
  Aleph Polska
 32. Piotr Marcinkowski
  Aleph Polska
 33. Marcin A. Włodarczyk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 34. Zbigniew Meller
  Wydawnictwo Naukowe PWN
 35. Renata Borońska
  Biblioteka Główna Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 36. Roma Hajduk
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 37. Magdalena Kotlarek-Naskręt
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 38. Renata Włodarczyk
  EBSCO
 39. Anna Abramowska
  EBSCO
 40. Damian Piera
  EBSCO
 41. Zbigniew Szarejko
  H+H Software GmbH
 42. Hanna Trzeszczkowska
  Biblioteka UMFC Wydz. Instr.-Ped. w Białymstoku
 43. Marta Dziewanowska-Pachowska
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
 44. Zofia Olszewska-Bajera
  Biblioteka Główna Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa
 45. Jacek Stasiuk
  Międzynarodowe Centrum Budownictwa
 46. Jarosław Znaleźniak
  Elibron
 47. Monika Król
  Elibron
 48. Jolanta Gadek
  Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
 49. Agata Czerska
  Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
 50. Urszula Sasimowicz
  PROQUEST
 51. Monika Curyło
  Biblioteka Wydziału Filologicznego, Uniwersytet Jagielloński
 52. Grzegorz Janczewski
  DDP
 53. Maciej Smolewski
  DDP
 54. Iwona Krysiak
  Biblioteka Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego Kolbianum w Niepokalanowie
 55. Zbigniew Gruszka
  Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego
 56. Мікалай Грынько
  Навуковая бібліятэка Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Рэспубліка Беларусь)
 57. Dorota Łuckiewicz
  Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
 58. Małgorzata Kowalska
  Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 59. Wanda A. Ciszewska
  Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii WNH UMK Toruń
 60. Stanisław Skórka
  Biblioteka Główna. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 61. Scholastyka Baran
  Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 62. Lilia Gorbunova
  Biblioteka Baranowickiego Uniwersytetu Państwowego
 63. Joanna Putko
  Biblioteka Politechniki Białostockiej
 64. Katarzyna Rutkowska
  Biblioteka Politechniki Białostockiej
 65. Urszula Marczak
  Biblioteka Uczelni Łazarskiego
 66. Małgorzata Jezierska
  Biblioteka Narodowa
 67. Barbara Budyńska
  Biblioteka Narodowa
 68. Iwona Dalati
  Biblioteka Politechniki Koszalińskiej
 69. Jarosław Jędrych
  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi
 70. Piotr Jechalke
  Arfido Sp. z o.o.
 71. Krzysztof Nowicki
  Arfido Sp. z o.o.
 72. Małgorzata Kostrzanowska
  Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
 73. Lidia Szczygłowska
  Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
 74. Jerzy Woźniakiewicz
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 75. Marzena Marcinek
  EBIB
 76. Joanna Łatwis
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Biblioteka Główna
 77. Teresa Lorkowska
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Biblioteka Główna
 78. Danuta Dąbrowska-Charytoniuk
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 79. David Von Rothenburg
  PROQUEST
 80. Ewa Stępień
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 81. Agata Chróścicka
  Biblioteka i Ośrodek Informacji PWSFTviT w Łodzi
 82. Marcin Kapczynski
  Clarivate Analytics
 83. Beata Feliszewska
  Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

          GALERIA
          Mapa
          Zakwaterowanie
          Sponsorzy
          Patroni medialni
          Kontakt:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok
tel.: (85) 745 76 87

Oddział Informacji Naukowej
e-mail: oin@uwb.edu.pl
tel.: (85) 738 82 69

Kontakt w sprawach merytorycznych (referaty):
mgr Jolanta Żochowska,
e-mail: j.kudrawiec@uwb.edu.pl
tel. (85) 738 82 69


Kontakt w sprawach organizacyjnych:
mgr Hanna Kościuch,
e-mail: h.kosciuch@uwb.edu.pl
tel. (85) 738 82 69
© Biblioteka Uniwersytecka