Opłata konferencyjna


Opłata konferencyjna obejmuje:
 • koszty organizacyjne,
 • materiały konferencyjne,
 • wyżywienie,
 • program kulturalno-rekreacyjny.
  • Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:
  •  
  • 350 zł dla osób, które dokonają wpłaty do 15 maja 2017 r.
  • 450 zł dla osób, które dokonają wpłaty po 15 maja 2017 r.
  •  
  • Opłata konferencyjna dla referentów wynosi 250 zł.


Koszt wyjazdu do Grodna nie wchodzi w skład opłaty konferencyjnej, szacowany jest na kwotę około 200 zł.

  Opłatę za udział w konferencji należy wnosić na rachunek:

  • Bank Millenium S.A.
  • nr konta: 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
   15-097 Białystok
  • NIP: 542-23-83-747

  • z dopiskiem: Konferencja „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”.
          GALERIA
          Mapa
          Zakwaterowanie
          Sponsorzy
          Patroni medialni
          Kontakt:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok
tel.: (85) 745 76 87

Oddział Informacji Naukowej
e-mail: oin@uwb.edu.pl
tel.: (85) 738 82 69

Kontakt w sprawach merytorycznych (referaty):
mgr Jolanta Żochowska,
e-mail: j.kudrawiec@uwb.edu.pl
tel. (85) 738 82 69


Kontakt w sprawach organizacyjnych:
mgr Hanna Kościuch,
e-mail: h.kosciuch@uwb.edu.pl
tel. (85) 738 82 69
© Biblioteka Uniwersytecka