Komitet naukowy


 1. prof. zw. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Uniwersytet Łódzki, Katedra Informatologii i Bibliologii
 2. prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak, Uniwersytet Łódzki, Katedra Informatologii i Bibliologii
 3. dr hab. Anna Kamler, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Katedra Książki i Historii Mediów
 4. dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dyrektor Biblioteki UKSW
 5. dr hab. Jadwiga Sadowska, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Informacji Naukowej
  i Bibliotekoznawstwa
 6. dr hab. Dariusz Grygrowski, Uniwersytet Warszawski, Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury
 7. dr Katarzyna Zimnoch, Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Informacji Naukowej
  i Bibliotekoznawstwa
 8. mgr Halina Brzezińska-Stec, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

          GALERIA
          Mapa
          Zakwaterowanie
          Sponsorzy
          Patroni medialni
          Kontakt:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok
tel.: (85) 745 76 87

Oddział Informacji Naukowej
e-mail: oin@uwb.edu.pl
tel.: (85) 738 82 69

Kontakt w sprawach merytorycznych (referaty):
mgr Jolanta Żochowska,
e-mail: j.kudrawiec@uwb.edu.pl
tel. (85) 738 82 69


Kontakt w sprawach organizacyjnych:
mgr Hanna Kościuch,
e-mail: h.kosciuch@uwb.edu.pl
tel. (85) 738 82 69
© Biblioteka Uniwersytecka