Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”
która odbędzie się w dniach
29-30 czerwca 2017 r.


Program konferencji


29 czerwca (czwartek)

8.00-8.50 Rejestracja uczestników konferencji

8.50-9.00 Uroczyste otwarcie konferencji

9.00-9.20 Referat inauguracyjny: Formy wspierania bibliotek w Polsce na przestrzeni wieków – mecenat indywidualny, społeczny, państwowy – dr Katarzyna Zimnoch, Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku

Sesja I
Fundraising biblioteczny - wprowadzenie


Prowadzenie – prof. zw. dr hab. Hanna Tadeusiewicz

9.20-9.40 Czy ja też mogę zostać fundraiserem? ABC dla bibliotekarzy – mgr Monika Curyło, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

9.40-10.00 Etyczne aspekty sponsoringu i fundraisingu bibliotecznego (wychodząc od Ladewiga) – dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. nadzw., Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

10.00-10.20 Strona Internetowa biblioteki i jej system zintegrowany jako narzędzia pozyskiwania dodatkowych funduszy – dr hab. Dariusz Grygrowski, Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury Uniwersytetu Warszawskiego

10.20-10.40 Wypłata wynagrodzenia z tytułu public lending right – dr hab. Wanda A. Ciszewska, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

10.40-11.00 Wybrane aspekty gospodarki finansami w Bibliotece Baranowickiego Uniwersytetu Państwowego – Lilia Gorbunova, Biblioteka Baranowickiego Uniwersytetu Państwowego

11.00-11.20 Wystąpienie przedstawiciela EBSCO

11.20-11.40 Wystąpienie przedstawiciela ALEPH Polska

11.40-12.10 Przerwa na kawę

Sesja II
Strategie finansowania bibliotek akademickich


Prowadzenie – prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak

12.10-12.30 Fundraising biblioteczny jako nowa perspektywa finansowania rozwoju bibliotek akademickich – dr inż. Jacek Willecki, Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Poznańskiej

12.30-12.50 Źródła dochodów bibliotek akademickich oraz inne wskaźniki finansowe w projekcie AFBN (Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych) – mgr Lidia Derfert-Wolf, Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy; mgr Marek M. Górski, Biblioteka Politechniki Krakowskiej

12.50-13.10 Grzechy główne bibliotek aplikujących o fundusze ze środków ministerialnych
dr hab. Małgorzata Kowalska, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

13.10-13.30 Czy pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania biblioteki to szansa na jej rozwój? – mgr Violetta Perzyńska, Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego, AWF Warszawa

13.30-13.50 Analiza strategiczna fundraisingu w bibliotece akademickiej – wybrane przykłady
mgr Edyta Kołodziejczyk, Biblioteka Politechniki Łódzkiej

13.50-14.10 Wystąpienie przedstawiciela Elibron

14.10-14.30 Wystąpienie przedstawiciela H+H Software GmbH

14.30-15.00 Dyskusja

15.00-16.00 Przerwa na obiad

16.15 Wyjazd do Tykocina

17.00-19.00 Zwiedzanie miasta

19.00-22.00 Uroczysta kolacja

30 czerwca (piątek)

Sesja III
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych przez biblioteki akademickie


Prowadzenie – dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW

9.00-9.20 Ale skąd wziąć na to „kasę”...? czyli o dylematach dyrektora biblioteki akademickiej. Studium przypadku – dr Stanisław Skórka, Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

9.20-9.40 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie jako grantobiorca: sukcesy i porażki – mgr Anna Wołodko, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

9.40-10.00 Doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych – mgr Agata Czerska, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

10.00-10.20 Opłaty w bibliotece – źródło stałego dochodu czy istotny problem – mgr Katarzyna Rutkowska, mgr Joanna Putko, Biblioteka Politechniki Białostockiej

10.20-10.40 Zarządzanie informacją – dobrze zainwestowane pieniądze biblioteki – dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW, Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

10.40-11.00 Wystąpienie przedstawiciela IBUK Libra

11.00-11.20 Wystąpienie przedstawiciela Arfido Sp. z o.o.

11.20-11.50 Przerwa na kawę

Sesja IV
Finansowanie bibliotek publicznych i pedagogicznych


Prowadzenie – dr hab. Jadwiga Sadowska, prof. UwB

11.50-12.10 Rola dotacji budżetowych i pozabudżetowych w działalności bibliotek publicznych
dr Barbara Budyńska, Pracownia Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej

12.10-12.30 Środowiskowe funkcje bibliotek publicznych i ich wpływ na finansowanie bibliotek
mgr Małgorzata Jezierska, Pracownia Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej

12.30-12.50 Budżet obywatelski a biblioteka publiczna. Analiza wniosków na przykładzie Łodzi
dr Zbigniew Gruszka, Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego

12.50-13.10 Fundraising biblioteczny na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku
mgr Anna Krawczuk, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

13.10-13.30 Wystąpienie przedstawiciela Digital Document Professionals

13.30-13.50 Wystąpienie przedstawiciela Clarivate Analytics

13.50-14.20 Dyskusja i podsumowanie konferencji

14.20-15.20 Przerwa na obiad

17.00-21.00 Spektakl pt. ”Zapiski oficera Armii Czerwonej” w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Po spektaklu uroczysta kolacja we foyer teatru.

1 lipca (sobota)

6.30-24.00 Wyjazd do Grodna (Białoruś)

Program wyjazdu do Grodna


06.30 – Wyjazd z Białegostoku.

10.00 – Spotkanie w Bibliotece Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały.

11.00 – Zwiedzanie Grodna (Kościół farny oo. Jezuitów, Cerkiew Świętych Borysa i Gleba, Stary Zamek i Nowy Zamek, Teatr Dramatyczny, ulica Sowietskaja, Kościół św. Bernarda, Wielka Synagoga, Dom Masonów).

13.30 – Zwiedzanie muzeum Elizy Orzeszkowej.

15.00 – Obiad w restauracji „Bakst”.

16.00 – Zwiedzanie muzeum historyczno-archeologicznego.

ok. 18.00 – Czas wolny.

ok. 19.00 – Wyjazd w drogę powrotną (kolacja na trasie – w Sokółce).

22.00-24.00 – Powrót do Białegostoku (w zależności od sytuacji na granicy).


Uwaga! Do przekroczenia granicy z Białorusią potrzebny jest paszport.


Organizatorzy konferencji zastrzegają, że program może ulec zmianie.

          GALERIA
          Mapa
          Zakwaterowanie
          Sponsorzy
          Patroni medialni
          Kontakt:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok
tel.: (85) 745 76 87

Oddział Informacji Naukowej
e-mail: oin@uwb.edu.pl
tel.: (85) 738 82 69

Kontakt w sprawach merytorycznych (referaty):
mgr Jolanta Żochowska,
e-mail: j.kudrawiec@uwb.edu.pl
tel. (85) 738 82 69


Kontakt w sprawach organizacyjnych:
mgr Hanna Kościuch,
e-mail: h.kosciuch@uwb.edu.pl
tel. (85) 738 82 69
© Biblioteka Uniwersytecka