Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia
Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
„Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej.
Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”

Białystok, 15-16 listopada 2018 r.

1 października 1968 roku, wraz z utworzeniem Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, rozpoczęła działalność Biblioteka Uniwersytecka, nazwana później imieniem Jerzego Giedroycia. Od momentu powstania Biblioteka stale się rozwijała, rozbudowując księgozbiór, poszerzając zakres usług, mierząc się ze stawianymi przed bibliotekarstwem akademickim wyzwaniami. Wielokrotnie zmieniała siedziby, obecnie również oczekuje na nowy budynek.

Przypadający na ten rok jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia Biblioteki Uniwersyteckiej pragniemy uczcić konferencją naukową. Jej celem jest analiza przeszłości i teraźniejszości oraz próba dokonania diagnozy przyszłości bibliotek w ogóle, a w szczególności bibliotek Podlasia i Polski północno-wschodniej. Pragniemy także podjąć próbę zarysowania nadchodzących zmian, których zapowiedzi widoczne są już teraz, oraz poszukać odpowiedzi na to, jak się do nich dostosować.Podczas konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:
  • historia bibliotek,
  • rewolucja cyfrowa i jej skutki,
  • kształcenie bibliotekarzy oraz losy absolwentów,
  • status zawodu bibliotekarza oraz skutki deregulacji,
  • biblioteki wobec zmieniających się oczekiwań użytkowników,
  • zmiany w architekturze bibliotecznej a nowe budynki bibliotek,
  • przyszłość bibliotek w świetle proponowanych zmian prawnych,
  • otwarta nauka, kultura i edukacja,
  • inne kwestie związane z tematyką konferencji.

Jesteśmy przekonani, że proponowane spotkanie stanie się okazją do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia refleksji na temat dotychczasowej działalności i przyszłości bibliotek.

Mamy nadzieję, że szeroka tematyka konferencji zachęci do udziału w niej pracowników bibliotek oraz pracowników naukowych instytutów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej nie tylko z Podlasia i Polski północno-wschodniej. Do udziału zapraszamy również wszystkich zainteresowanych tematem spotkania.

Zachęcamy Państwa do czynnego uczestnictwa w konferencji. Zaakceptowane referaty ukażą się w formie elektronicznej, w postaci recenzowanej publikacji udostępnionej w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (RUB).

Informacji dotyczących kwestii organizacyjnych udziela Hanna Kościuch, tel. 85 738 82 69,
e-mail: h.kosciuch[at]uwb.edu.pl.dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

          Mapa
          Zakwaterowanie
          Sponsorzy
          Kontakt:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
ul. K. Ciołkowskiego 1K
15-245 Białystok
tel.: (85) 745 76 87

Oddział Informacji Naukowej
e-mail: oin@uwb.edu.pl
tel.: (85) 738 82 69

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
mgr Hanna Kościuch,
e-mail: h.kosciuch@uwb.edu.pl
tel. (85) 738 82 69
© Biblioteka Uniwersytecka