Informacje dla autorówTermin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w konferencji oraz propozycji tematów z rozszerzonymi abstraktami w języku polskim i słowami kluczowymi mija 30 września 2018 r.

Teksty do publikacji należy przygotować w wersji polskiej, abstrakty w języku angielskim i polskim wraz ze słowami kluczowymi.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania publikacji mija 31 października 2018 r. Materiały konferencyjne ukażą się w formie elektronicznej, w postaci recenzowanej publikacji, udostępnionej w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (RUB).
Referaty proszę przesłać na adres e-mailowy Hanny Kościuch:h.kosciuch@uwb.edu.pl

Nie przyjmujemy wydruków prezentacji w programie Power Point i stron internetowych.

 

Zasady przygotowania tekstu

Artykuł -Teksty muszą być napisane w programie MS WORD (w formacie DOC), czcionka Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza. Marginesy: górny - 2,5 cm, dolny - 2,5 cm, lewy - 4,5 cm, prawy - 3 cm, bez nagłówków, stopek i numerów stron. Teksty powinny być podzielone na podrozdziały (nienumerowane) zaopatrzone w tytuły. Tekst referatu, łącznie z przypisami i bibliografiąnie może przekroczyć 10-15 stron znormalizowanych.

Informacje o autorach - w górnej, lewej części artykułu imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, nazwa instytucji macierzystej oraz e-mail; 10 pkt., wyrównanie do lewego marginesu.

Tytuł artykułu - w jęz. polskim i angielskim; 14 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany.

Abstrakt - w jęz. angielskim, j. polskim; 12 pkt., kursywa, maksymalnie połowa strony znormalizowanej (format A4), słowa kluczowe do 2 linijek.

Słowa kluczowe - w jęz. angielskim, j. polskim; 12 pkt., kursywa.

Tytuł rozdziału - 14 pkt., pogrubiony, wyrównanie do lewego marginesu.

Tytuł podrozdziału - 12 pkt., pogrubiony, wyrównanie do lewego marginesu.

Tekst artykułu - 12 pkt., wyjustowany.

Tabele, rysunki, schematy, wykresy i zdjęcia - 10 pkt., kolor czarny, wyśrodkowane, w układzie pionowym; tytuł należy umieścić nad danym obiektem graficznym, a opis źródła pod tym obiektem - od strony lewej krawędzi obiektu począwszy. Ponadto prosimy załączyć dodatkowo ww. obiekty, ewentualnie w kolorze, w postaci oddzielnych plików w formacie jpg lub gif, rozdzielczość minimum 300 dpi.

Przypisy - 10 pkt., na dole strony, wstawiane automatycznie, numerowane cyframi arabskimi, wg poniższego wzoru:

 

1R. Habielski, J. Osica: Między niewolą a wolnością: kronika czterech pokoleń 1900-1997. Warszawa 1998, s. 12.

2Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Red. G. Aniszewska. Warszawa 2007, s. 23.

3J. Ćwiekowa: Mistrz i nauczyciel sztuki bibliotekarskiej - Zofia Kossonogowa. W: Śladami edukacji bibliotekarskiej. Warszawa 1995, s. 36-46.

4M. Wisłowska: Powikłań będzie mniej. "Nauka i Przyszłość" R. 12, nr 3 (2001), s. 18-19.

5A. Kicior: Problemy zatrudnienia absolwentów szkół wyższych."Edukacja" 2007, nr 3, s. 11-18.

6D. Fichter: Why and how to use blogs to promote your library’s services. "Marketing Library Services" 2003, vol. 16. Tryb dostępu: http://www.infotoday.com/MLS/nov03/fichter.shtml [18 lipca 2007].

 

Bibliografia - 12 pkt., na końcu referatu, numerowana cyframi arabskimi, zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego wg poniższego wzoru:

  1. Ćwiekowa J.: Mistrz i nauczyciel sztuki bibliotekarskiej - Zofia Kossonogowa. W: Śladami edukacji bibliotekarskiej. Warszawa 1995, s. 36-46.
  2. Fichter D.: Why and how to use blogs to promote your library’s services. "Marketing Library Services." 2003, vol. 16. Tryb dostępu: http://www.infotoday.com/MLS/nov03/fichter.shtml [18 lipca 2007].
  3. Habielski R., Osica J.: Między niewolą a wolnością: kronika czterech pokoleń 1900-1997. Warszawa 1998.
  4. Kicior A.: Problemy zatrudnienia absolwentów szkół wyższych. "Edukacja" 2007, nr 3, s. 11-18.
  5. Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Red. G. Aniszewska. Warszawa 2007.
  6. Wisłowska M.: Powikłań będzie mniej. "Nauka i Przyszłość" R. 12, nr 3 (2001) s. 18-19.
          Mapa
          Zakwaterowanie
          Sponsorzy
          Kontakt:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
ul. K. Ciołkowskiego 1K
15-245 Białystok
tel.: (85) 745 76 87

Oddział Informacji Naukowej
e-mail: oin@uwb.edu.pl
tel.: (85) 738 82 69

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
mgr Hanna Kościuch,
e-mail: h.kosciuch@uwb.edu.pl
tel. (85) 738 82 69
© Biblioteka Uniwersytecka