Komitet organizacyjny


  1. dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB – przewodniczący
  2. mgr Mirosława Roszczyc – zastępca przewodniczącego
  3. mgr Agnieszka Frankowska
  4. mgr Agnieszka Gałecka-Golec
  5. mgr Hanna Kościuch
  6. mgr Sylwia Oziabło
  7. mgr Katarzyna Puksza
  8. mgr Ewa Witkowska
  9. mgr Wiesław Wróbel

          Mapa
          Zakwaterowanie
          Sponsorzy
          Kontakt:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
ul. K. Ciołkowskiego 1K
15-245 Białystok
tel.: (85) 745 76 87

Oddział Informacji Naukowej
e-mail: oin@uwb.edu.pl
tel.: (85) 738 82 69

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
mgr Hanna Kościuch,
e-mail: h.kosciuch@uwb.edu.pl
tel. (85) 738 82 69
© Biblioteka Uniwersytecka