Opłata konferencyjnaOpłata konferencyjna obejmuje:
  • koszty organizacyjne,
  • materiały konferencyjne,
  • wyżywienie.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 250 zł.

Opłatę za udział w konferencji należy wnosić do 31 października 2018 roku na rachunek:

Bank Millennium S.A.
nr konta: 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
NIP: 542-23-83-747

z dopiskiem: Konferencja „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej”.
          Mapa
          Zakwaterowanie
          Sponsorzy
          Kontakt:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
ul. K. Ciołkowskiego 1K
15-245 Białystok
tel.: (85) 745 76 87

Oddział Informacji Naukowej
e-mail: oin@uwb.edu.pl
tel.: (85) 738 82 69

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
mgr Hanna Kościuch,
e-mail: h.kosciuch@uwb.edu.pl
tel. (85) 738 82 69
© Biblioteka Uniwersytecka