O projekcie

Szanowni Państwo.
Witamy serdecznie na stronie domowej czasopisma "Rocznik Białostocki" - jednego z najstarszych wydawnictw naukowych Białostocczyzny, wydawanego w latach 1961-2019 przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Znajdą tu Państwo 21 opublikowanych dotychczas tomów, których treść jest dostępna w pełnych tekstach w formacie pdf. Każdy tom można przeglądać oddzielnie poprzez odpowiednie zakładki w oknie "Przeglądanie" bądź też przeszukiwać ich zawartość lub treść poszczególnych artykułów za pomocą paska wyszukiwania.

Strona internetowa i jej zawartość została opracowana w ramach projektu pt. Digitalizacja i udostępnianie online czasopisma „Rocznik Białostocki”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (nr umowy 834/P-DUN/2019).

...
Przeglądanie

Od Redakcji

Serdecznie zapraszamy badaczy nauk humanistycznych i społecznych do współpracy przy tworzeniu Rocznika Białostockiego.

Skład redakcji:
Redaktor Naczelny - Andrzej Lechowski
Sekretarz redakcji - Piotr Niziołek
Członkowie redakcji - Aneta Jurgilewicz-Stępień, Grzegorz Śnieżko

Rada naukowa:
Adam Czesław Dobroński, Cezary Kuklo, Swietłana Kul, Andrzej Sadowski, Mirosław Sobecki, Wojciech Śleszyński

Kontakt: rocznik.bialostocki@gmail.com

Do pobrania:      instrukcja wydawnicza >>> (.doc)      formularz zgłoszeniowy >>> (.doc)      oświadczenie >>> (.doc, .pdf)