kontrast1 kontrast2 kontrast3 kontrast4

Wielka księga adresowa
międzywojennego BiałegostokuWyszukaj według:    Szukane wyrażenie:  

"Wielka księga adresowa międzywojennego Białegostoku" to przygotowana przez Stowarzyszenie na rzecz bibliotek Białegostoku „Addenda” internetowa wyszukiwarka danych personalno-adresowych mieszkańców Białegostoku z okresu międzywojennego, opublikowanych w księgach adresowych, telefonicznych i handlowych miasta wydanych przed 1939 r.

W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost zainteresowania historią, zwłaszcza przeszłością lokalną, naszych „małych ojczyzn”. W tę tendencję wpisują się także bardzo popularne w ostatnich latach poszukiwania genealogiczne, których prowadzenie jest znacznie ułatwione dzięki możliwości wyszukiwania informacji w Internecie, na łatwo dostępnych stronach internetowych poświęconych tej tematyce, w wirtualnych kolekcjach, archiwach, bibliotekach cyfrowych czy repozytoriach. Ale chociaż dostęp do nieprzebranego materiału źródłowego jest dzięki temu ułatwiony, jego ogrom oraz rozproszenie utrudnia odnajdywanie ułamkowych, często bardzo drobnych danych z przeszłości. W rezultacie dużą popularnością cieszą się wszelkie inicjatywy indeksacyjne i otwarte serwisy umożliwiające szybkie i masowe wyszukiwanie danych historycznych czy informacyjnych. Indeksacja dotyczyć może nie tylko archiwaliów, ale również dokumentów bibliotecznych, które często zawierają w sobie duży ładunek informacyjny pozwalający na odkrywanie przeszłości czy prace genealogiczne. Dotyczy to chociażby dawnej prasy, wydawnictw urzędowych, kalendarzy czy właśnie ksiąg adresowych, telefonicznych i handlowych, przechowywanych w lokalnych, krajowych i zagranicznych bibliotekach.

Księgi te, ze względu na swoją obszerność i rozproszenie w różnych księgozbiorach, są często trudnym materiałem do poszukiwań informacji, dlatego Stowarzyszenie na rzecz bibliotek Białegostoku „Addenda” wyszło z inicjatywą indeksacji tego typu wydawnictw i udostępnienia zgromadzonych w ten sposób informacji dotyczących Białegostoku w latach 1919-1939 za pośrednictwem otwartej i darmowej wyszukiwarki. Strona, na którą Państwo trafiliście, zawiera wyszukiwarkę zindeksowanych informacji personalno-adresowych o międzywojennych mieszkańcach Białegostoku. Zawarte tu informacje pochodzą z ponad 10 różnych wydawnictw z lat 1928-1939: ogólnopolskich i lokalnych ksiąg adresowych, ksiąg telefonicznych, informatorów, oficjalnych wykazów i spisów. Wyszukiwarka pozwala na odnajdywanie informacji poprzez nazwisko, branżę lub wykonywany zawód oraz adres. Mamy nadzieję, że te podstawowe dane pozwolą Państwu na znalezienie poszukiwanych informacji lub odkrycie zupełnie nieznanych wątków z przeszłości.

Więcej na temat sposobów wyszukiwania oraz o właściwym odczytywaniu odnalezionych informacji znajdą Państwo tutaj.

Życzymy owocnych poszukiwań!