kontrast1 kontrast2 kontrast3 kontrast4

Wielka księga adresowa
międzywojennego Białegostoku 1. Wyszukiwanie ogólne:
 2. Opcja ta opcja umożliwia wyszukiwanie w całej bazie, bez zawężania do nazwisk, branży czy ulic.

  Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie po fragmencie słowa, przy czym nie należy stosować znaków zapytania czy gwiazdek do zastąpienia brakujących znaków.


 3. Wyszukiwanie według nazw/nazwisk:
 4. Opcja ta umożliwia wyszukiwanie nazw firm oraz konkretnych imion czy osób.

  Przy wyszukiwaniu konkretnych osób należy wpisać najpierw nazwisko, a potem imię lub inicjał imienia. Trzeba również pamiętać, że w źródłach mogła być stosowana różna pisownia (np. Reinhard – Rejnhard, Ajzenszmidt Mojżesz – Ajzenszmidt Mozes), warto więc wyszukiwać stosując różne warianty.

  Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie po fragmencie słowa, przy czym nie należy stosować znaków zapytania czy gwiazdek do zastąpienia brakujących znaków.


 5. Wyszukiwanie według branży/zawodu:
 6. Opcja ta umożliwia wyszukiwanie danych osób lub firm pod kątem wykonywanego zawodu. Należy jednak pamiętać, że te informacje zostały w możliwie niezmienionej formie przepisane ze źródeł, gdzie często stosowano skróty.

  Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie po fragmencie słowa, przy czym nie należy stosować znaków zapytania czy gwiazdek do zastąpienia brakujących znaków.


 7. Wyszukiwanie według ulic:
 8. Opcja ta umożliwia wyszukiwanie danych osób mieszkających przy danej ulicy oraz działających pod danym adresem firm.

  W okresie międzywojennym w Białymstoku obowiązywały nazwy ulic ustalone w kwietniu 1919 r. (link: http://pbc.biaman.pl/publication/26819) oraz nadane nowym ulicom powstałym w latach 1919-1939. Na ten temat polecamy publikację "Wykaz ulic Białegostoku w latach 1799-2000" (http://pbc.biaman.pl/publication/1843). Nazwy te stanowią podstawę informacji adresowych, odnotowanych w zindeksowanych dokumentach, ale poszczególne rekordy w bazie zostały opracowane w ten sposób, by można je było odnaleźć zarówno po nazwach międzywojennych, jak i współczesnych. Należy jednak pamiętać, że w ciągu dwudziestu lat niektóre ulice zmieniały swoje nazwy, co należy mieć na uwadze podczas odczytywania wyników wyszukiwania.

  Ważniejsze zmiany w nazewnictwie ulic w okresie międzywojennym:

  • w styczniu 1925 r. część numerów ulicy Kolejowej została przyporządkowana do nowej ul. J. H. Dąbrowskiego,
  • ul. Mostowa w grudniu 1930 r. została przemianowana na ul. Dr. Chazanowicza,
  • ul. Lipowa w marcu 1931 r. została przemianowana na ul. Marszałka J. Piłsudskiego/Piłsudskiego,
  • ul. Pałacowa w 1932 r. została przemianowana na ul. Żwirki i Wigury,
  • ulica Warszawska w 1934 r. została przemianowana na ul. Bolesława Pierackiego,
  • ulica Elektryczna została w 1936 r. przemianowana na ul. gen. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera.

  W wyniku zniszczeń wojennych i późniejszej przebudowy część przedwojennych uliczek zniknęła z mapy dzisiejszego centrum Białegostoku. Przy okazji poszerzania granic miasta o kolejne sąsiednie miejscowości niektóre z nazw powróciły, ale odnoszą się do ulic położonych w zupełnie innej lokalizacji.

  Przykładowe ulice, które zniknęły z mapy Białegostoku:

  • Berdyczowska
  • Bóżnicza
  • Brańska
  • Głucha
  • Kałuszyńska
  • Miodowa>
  • Szkolna

  Dodatkową informacją jest źródło, z którego dana informacja została zaczerpnięta, w postaci siglum księgi oraz numeru strony. Pełna lista zindeksowanych ksiąg jest dostępna tutaj.