Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia
Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
Białystok, 15-16 listopada 2018 r.

15.11.2018 r.
Hotel Esperanto & Restauracja Kawelin
ul. Legionowa 10
"Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość"
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji
10.00 – 11.40 Uroczystość jubileuszowa
I SESJA
11.40 – 12.00 „Biblioteki i bibliotekarze w świetle proponowanych zmian prawnych”
– mgr Violetta Perzyńska
, Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
12.00 – 12.20 „Nie takie RODO straszne - co to znaczy dla bibliotek akademickich”
– dr Bogumiła Konieczny-Rozenfeld
, Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Link do prezentacji
12.20 – 12.40 „Przywróćmy bibliotekoznawstwo porównawcze”
– dr Henryk Hollender
, Biblioteka Uczelni Łazarskiego
Link do prezentacji
12.40 – 13.00 „Badanie satysfakcji użytkowników w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego”
– mgr Beata Gamrowska, mgr Tomasz Piestrzyński
, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Link do prezentacji
13.00 – 13.15 Wystąpienie przedstawiciela H+H Software GmbH
13.15 – 14.00 Obiad
II SESJA
14.00 – 14.15 Wystąpienie przedstawiciela ALEPH Polska
14.15 – 14.35 „90 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej”
– dr hab. Adam Czesław Dobroński, prof. UwB
14.35 – 14.55 „Biblioteki pedagogiczne wobec zmieniającej się rzeczywistości i oczekiwań”
– mgr Anna Krawczuk
, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
14.55 – 15.15 „Digitalizacja a popularyzacja i zabezpieczenie zbiorów Książnicy Podlaskiej”
– mgr Patryk Suchodolski
, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
15.15 – 15.35 „Biblioteka w Pałacu”
– inż. Wojciech Więcko
, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
15.35 – 16.05 Przerwa kawowa
III SESJA
16.05 – 16.20 Wystąpienie przedstawiciela PWN
16.20 – 16.40 „Biblioteka - centrum edukacyjne czy miejsce spotkań. Hybryda przestrzeni w bibliotekach akademickich”
– mgr Anna Starek, mgr Magdalena Piech
, Biblioteka Główna RORIN, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Link do Prezentacji
16.40 – 17. 00 „Analiza organizacji przestrzennej biblioteki z punktu widzenia kultury organizacyjnej na przykładzie gmachu Biblioteki UwB i Książnicy Podlaskiej”
– dr Marcin Pędich

Link do Prezentacji
17.00 – 17.20 „Nowy budynek Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia – od założeń do projektu”
– mgr Ewa Witkowska, mgr Wiesław Wróbel
, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
17.20 – 17.45 Dyskusja
19.00 Uroczysta kolacja
   
16.11.2018
Kampus Uniwersytetu w Białymstoku
Instytut Biologii, sala nr 2058
ul. Ciołkowskiego 1J
„Zaprojektuj otwartość” w ramach Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce
10.00 – 10.10 Powitanie gości
I SESJA
10.10 – 10.30 „Projektowanie otwartości - wyzwanie nie tylko dla nauki”
– dr Katarzyna Sztop-Rutkowska
, Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”
Link do prezentacji
10.30 – 10.50 „Rola repozytoriów instytucjonalnych w zmieniającym się środowisku informacji naukowej i działalności bibliotek akademickich”
– dr Leszek Szafrański
, Biblioteka Jagiellońska
Link do Prezentacji
10.50 – 11.05 Wystąpienie przedstawiciela EBSCO
11.05 – 11.30 Przerwa kawowa
II SESJA
11.30 – 11.50 „Legalne udostępnianie tekstów naukowych w sieci – co autor wiedzieć powinien”
– dr Krzysztof Siewicz
, Fundacja Nowoczesna Polska
11.50 – 12.10 „Otwartość nauki: realność czy fikcja?”
– dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB
, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
Link do prezentacji
12.10 – 12.30 „Otwarty dostęp w systemie komunikacji naukowej uniwersytetów Białorusi”
– dr Mikałaj Hryn'ko
, Biblioteka Naukowa Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały (Białoruś); dr Uladzimir Kulazhanka, Fundamentalna Biblioteka Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku (Białoruś)
12.30 – 13.00 Dyskusja
13.00 Obiad
          Mapa
          Zakwaterowanie
          Sponsorzy
          Kontakt:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
ul. K. Ciołkowskiego 1K
15-245 Białystok
tel.: (85) 745 76 87

Oddział Informacji Naukowej
e-mail: oin@uwb.edu.pl
tel.: (85) 738 82 69

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
mgr Hanna Kościuch,
e-mail: h.kosciuch@uwb.edu.pl
tel. (85) 738 82 69
© Biblioteka Uniwersytecka