Szanowni Państwo,

     Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia z satysfakcją udostępnia Państwu jeden z najcenniejszych obiektów, przechowywanych w swoim zasobie – Topograficzną Kartę Królestwa Polskiego (wyd. IV, ok. 1863 r.). Uznawana za najwybitniejsze dzieło polskiej kartografii XIX w., jest wspaniałym i bogatym w informacje źródłem do badań historii ziem polskich w okresie rozbiorów, którego wartości nie sposób przecenić.

     Niniejsza strona internetowa jest poświęcona prezentacji Topograficznej Karty Królestwa Polskiego, która w 2017 r. została poddana pełnej konserwacji i digitalizacji w ramach zadania „Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie online Topograficznej karty Królestwa Polskiego z zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku” dofinansowanego w ramach umowy nr 656/P-DUN/2017 r. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Znajdą tu Państwo wersję cyfrową wszystkich arkuszy Topograficznej Karty Królestwa Polskiego (udostępnionych w domenie publicznej) z możliwością ich przeglądania za pośrednictwem niniejszej strony lub pobrania bezpośrednio na dysk lokalny, a także historię powstania mapy i opis prezentowanego egzemplarza oraz informacje dotyczące procesu jego konserwacji.

Zapraszamy do korzystania i udostępniania!


„Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie online Topograficznej karty Królestwa Polskiego z zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 656/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę