Tydzień Otwartej Nauki na Uniwersytecie w Białymstoku 2017
Open Access Week, obchodzony w Polsce jako Tydzień Otwartej Nauki, to wydarzenie międzynarodowe o dużym zasięgu oddziaływania, przede wszystkim w środowiskach naukowych, ale także wśród wszystkich osób zainteresowanych wiedzą oraz nauką. Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja SPARC the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, która co roku określa daty i temat przewodni wydarzenia. Od początku jego istnienia uczelnie, instytuty badawcze, biblioteki i organizacje pozarządowe z całego świata zaangażowane w budowanie otwartej nauki wykorzystują go do pozyskiwania nowych zwolenników otwartości w nauce oraz edukowania na temat otwartego dostępu.

W tym roku Tydzień Otwartej Nauki odbywa się w Polsce po raz ósmy, będzie trwał od 23 do 29 października, a tematem tygodnia jest: „Otwórz, aby…”.

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku we współpracy z Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, pod patronatem Koalicji Otwartej Edukacji i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczestniczy w tegorocznych obchodach Tygodnia Otwartej Nauki pod hasłem:

OTWÓRZ, ABY INSPIROWAĆ
Widoczność publikacji naukowych w sieci


Pierwszą akcją promującą otwartą naukę było zamieszczenie zdjęć w mediach społecznościowych BU (Instagram, Facebook BU) oraz UwB, na których przedstawiciele środowiska naukowego naszej uczelni prezentowali wybrane hasła popierające otwieranie nauki.

Kontynuacją powyższych działań będą dwa spotkania na temat widoczności publikacji naukowych w Internecie, które odbędą się 21 listopada.


Pierwsze spotkanie odbędzie się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20, sala C2.2, w godzinach 11.00-13.00
Tomasz Lewandowski
„Jak zwiększyć widoczność publikacji naukowych w Internecie z pomocą Google Scholar”
Kamil Śliwowski
„Otwarte zasoby edukacyjne na uczelni, skąd brać i jak z nich korzystać?”


Drugie spotkanie odbędzie się w galerii i restauracji „Kwestia czasu”, Plac NZS 1, o godz. 18.00
Edwin Bendyk
„Nowy renesans czy samobójstwo oświecenia?”

Współorganizatorem spotkania jest Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku .Dodatkowe informacje

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniach.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenia z podaniem numeru spotkania:
mail:rub@uwb.edu.pl
tel. 85 745 75 69

         Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku - RUB ul. Akademicka 2, pok. 112
15-267 Białystok

e-mail: rub@uwb.edu.pl
tel.: (85) 745 75 69
          Patronat:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Koalicja Otwartej Edukacji
          Organizatorzy:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”
          Współorganizator:

Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB

© Biblioteka Uniwersytecka