Tydzień Otwartej Nauki na Uniwersytecie w Białymstoku 2017Materiały Informacyjne:


         Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku - RUB ul. Akademicka 2, pok. 112
15-267 Białystok

e-mail: rub@uwb.edu.pl
tel.: (85) 745 75 69
          Patronat:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Koalicja Otwartej Edukacji
          Organizatorzy:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”
          Współorganizator:

Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB

© Biblioteka Uniwersytecka