Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
serdecznie zaprasza na
V Ogólnopolską Konferencję Naukową
„Biblioteki bez użytkowników…? Diagnoza problemu”
która odbędzie się w dniach
14-16 września 2015 r.Od 2007 r. Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia organizuje cykliczne ogólnopolskie konferencje naukowe dotyczące najistotniejszych problemów polskiego bibliotekarstwa, mieszczące się w szeroko pojętej kulturze organizacyjnej bibliotek.
Celem konferencji jest próba dokonania diagnozy problemu zmniejszającej się liczby użytkowników bibliotek (szczególnie użytkowników tradycyjnych). Na podstawie prezentowanych badań, analiz i wniosków płynących z Państwa wystąpień planujemy podjąć próbę oceny obecnego stanu rzeczy. Konferencja powinna pomóc w stworzeniu nowej oferty bibliotecznej dla korzystających z biblioteki w sposób tradycyjny oraz wskazać nowe formy współpracy z użytkownikiem poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Mamy nadzieję na uzyskanie odpowiedzi na pytanie zasadnicze: jak zatrzymać obecnych i pozyskać nowych użytkowników w bibliotekach uczelnianych, a tym samym odsunąć niepokojącą wizję bibliotek bez użytkowników.

W szczególności zostaną poruszone zagadnienia dotyczące:

  • badania potrzeb i kategoryzacji użytkowników,
  • nowych form i metod aktywizacji użytkowników w tradycyjnej przestrzeni bibliotecznej,
  • nowoczesnych sposobów gromadzenia i udostępniania informacji,
  • wirtualnego użytkownika biblioteki,
  • edukacji informacyjnej użytkowników,
  • nowych form usług bibliotecznych i ich promocji (m.in. stron internetowych bibliotek, portali społecznościowych),
  • innych zagadnień mieszczących się w tematyce konferencji.


Sądzimy, że proponowane spotkanie stanie się okazją do wymiany poglądów i dobrych praktyk dotyczących należytego przygotowania bibliotek do realizacji oczekiwań użytkowników zarówno obecnie jak i w przyszłości.
Szeroki zakres tematyczny umożliwia uczestniczenie w konferencji pracownikom naukowym instytutów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz dyrektorom i bibliotekarzom wszystkich sieci bibliotecznych.
Honorowy patronat nad Konferencją objął J.M. Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr. hab. Leonard Etel.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Lista referentów została zamknięta. Zaakceptowane referaty zostaną zamieszczone w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Wszystkich zainteresowanych tematem konferencji zapraszam do udziału w obradach.
Informacji dotyczących kwestii organizacyjnych udziela Hanna Kościuch, tel. 85 745 76 96, fax. 85 745 76 86, h.kosciuch[at]uwb.edu.pl.mgr Halina Brzezińska-Stec
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

          GALERIA
          Mapa
          Zakwaterowanie
          Sponsorzy
          Kontakt:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok

Oddział Informacji Naukowej
e-mail: oin@uwb.edu.pl
tel.: (85) 745 76 23 ; (85) 745 76 77 fax: (85) 745 76 86

Kontakt w sprawach merytorycznych (referaty):
mgr Jolanta Żochowska,
e-mail: j.kudrawiec@uwb.edu.pl
tel. (85) 745 76 23, (85) 745 76 77


Kontakt w sprawach organizacyjnych:
mgr Hanna Kościuch,
e-mail: h.kosciuch@uwb.edu.pl
tel. (85) 745 76 09
© Biblioteka Uniwersytecka