Czytelnia elektroniczna / Dostępne książki 491

(Nie)obecność : pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku
red. nauk. Hanna Gosk, Bożena Karwowska. 
Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno-ustrojowe
Misiuk, Andrzej 
Aktualne problemy kryminalizacyjne
Red. nauk. Bogusław Sygit, Tomasz Kuczur. 
Amerykańskie stulecie : historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900-2001
Michałek, Krzysztof 
Analiza filmu
Aumont, Jacques. 
Analiza finansowa : w teorii i w praktyce
Gołębiowski, Grzegorz 
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Red. Gołębiowski, Grzegorz 
Analiza techniczna rynków finansowych
Murphy, John J. 
Antropologia doświadczenia
Red.Victor W.Turner 
Antropologia kultury : tematy, teorie, interpretacje
Burszta, Wojciech J. 
Antropologia kultury : zagadnienia i wybór tekstów
oprac. Grzegorz Godlewski [et al.] ; wstęp i red. Andrzej Mencwel. 
Antropologia obrazu : szkice do nauki o obrazie
Belting, Hans 
Antropologia twórczości słownej : zagadnienia i wybór tekstów
Wstęp i red.Agnieszka Karpowicz 
Apetyt turysty : o doświadczaniu świata w podróży
Wieczorkiewicz, Anna 
Archiwalia mińskiego, wileńskiego i supraskiego konsystorza unickiego znajdujące się w Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas (Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym) w Wilnie
oprac. Wojciech Walczak 
Autobiografia
pod red. Małgorzaty Czermińskiej 
Badanie kultury : elementy teorii antropologicznej : kontynuacje
wyboru dokonali i przedm. poprzedzili Marian Kempny, Ewa Nowicka. 
Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne
Golka, Marian 
Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku : materiały z konferencji naukowej 25-29 sierpnia
pod red. Mariana Stępnia i Stanisława Urbańczyka. 
Batalia pod Zwrotnikiem Raka
Rymaszewski, Ryszard. 
Bezpieczeństwo Polski : współczesne wyzwania
pod red. Sebastiana Wojciechowskiego i Anny Potyrały 
Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat
Red Krzysztof Liedel Paulina Piasecka Tomasz R. Aleksandrowicz 
Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej
Wawrzyk, Piotr. 
Białoruś
Mironowicz, Eugeniusz 
Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące : III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pod red. Jolanty Kudrawiec 
Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie : praca zbiorowa
pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke 
Biografie naukowe : perspektywa transdyscyplinarna
Red.Marcin Kafar 
Biological invasions : economic and environmental costs of alien plant, animal, and microbe specie
ed. by David Pimentel 
Bóg, śmierć i czas
Lévinas, Emmanuel 
Buddyzm zen i psychoanaliza
Suzuki, Daisetz Teitaro 
Byliny
pod obščej red. V. I. Čičerova 
Chemia organiczna
Mastalerz, Przemysław 
Chronologia polska
Red.Bronisław Włodarski 
Ciało i tekst : feminizm w literaturoznawstwie - antologia szkiców
pod red. Anny Nasiłowskiej 
Co robić? : z opowiadań o nowych ludziach
Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič 
Co to jest filozofia kultury?
pod red. nauk. Zofii Rosińskiej i Joanny Michalik. 
Człowiek wobec systemów wartości
Red. Kozłowski, Tomasz 
Czwarta władza : najważniejsze wydarzenia medialne III RP
Bereś, Witold 
Czym jest literatura ? : wybór szkiców krytycznoliterackich
Sartre, Jean-Paul 
Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego
Szumiło-Kulczycka, Dobrosława. 
Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej : praca zbiorowa
pod red. Zbigniewa Galusa ; [aut.: Małgorzata Galus et al.] 
Dać wyraz uczuciom : analizy na podstawie tekstów kultury i wypowiedzi młodzieży
Red.Urszula Kopeć,Marzena Bąk 
Darwin i chrześcijaństwo
Euvé, François 
Decyzje zakupowe konsumentów a systemy komunikowania
Kuś, Grażyna. 
Dekada buntu : punk w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1977-1989
Kasprzycki Remigiusz 
Demografia
Holzer, Jerzy Zdzisław 
Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie
Okólski, Marek. 
Demokracja współczesna : wprowadzenie
Jamróz, Adam 
Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989-2009
Red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński .  
Dobro, zło i medycyna : filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej
Szewczyk, Kazimierz 
Drohiczyn od VI do XIII wieku : dzieje i kultura
Musianowicz, Krystyna 
Dwie Ukrainy
Râbčuk, Mikola 
Dwunastu = Dvenadcat
Blok, Aleksandr Aleksandrovič 
Dydaktyka dla nauczycieli
Półturzycki, Józef 
Dziecko w świecie zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym
red. Bronisława Dymara 
Dziecko z chorobą nowotworową : problemy psychopedagogiczne
Antoszewska, Beata. 
Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe
red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal 
Dziedzictwo polsko-ukraińskie = The Polish-Ukrainian heritage
red. Selim Chazbijewicz, Marek Melnyk, Krzysztof Szulborski. 
Dzieje historiografii
Grabski, Andrzej Feliks 
Dzieje literatury powszechnej
Tomkowski, Jan 
Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce
Więcek, Adam 
Dziennikarstwo i świat mediów
pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego 
Edukacja - różnica i tożsamość
pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Iwony Wagner 
Edukacja dorosłych : podręcznik akademicki
Knowles, Malcolm Shepherd 
Edukacja otwarta na języki : różnojęzyczność w teorii i praktyce
Kotarba-Kańczugowska, Marta. 
Edukacja regionalna i międzykulturowa
Nikitorowicz, Jerzy 
Edycja tekstów : praktyczny poradnik : książka, prasa, www
Wolański, Adam Filip. 
Ekonomiczne i społeczne problemy polskiego mieszkalnictwa
Frąckowiak, Marian 
Emocje, ekspresja, poetyka : przegląd zagadnień
Red.Diana Saniewska 
Encyklopedia duszy rosyjskiej : romans z encyklopedią
Erofeev, Viktor Vladimirovič 
Estetyka intermedialności
Chmielecki, Konrad 
Etyczne problemy wynikające z rozwoju nauki
red. tomu: Mariusz M. Żydowo 
Etyka dobrej roboty
Sennett, Richard 
Etyka prawnicza : stanowiska i perspektywy. 2
pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego 
Etyka w polityce : debata naukowców, polityków, dziennikarzy i społeczników zorganizowana przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński
red. Grażyna Skąpska, przy współpr. Pawła Bieńki i Kai Gadowskiej. 
Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie : studium prawnoporównawcze
Szeroczyńska, Małgorzata. 
Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991-2001
Raś, Maciej. 
Fantastyczność i cudowność : fantasy w badaniach naukowych
pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy 
Fantastyczność i cudowność : wokół źródeł fantasy
pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy 
Fantastyczność i cudowność: Mityczne scenariusze: od mitu do fikcji - od fikcji do mitu T. 1
pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy 
Felietony poetyckie
Kwiatkowski, Jerzy 
Film Art : sztuka filmowa : wprowadzenie
Bordwell, David 
Film i rzeczywistość
Bazin, André 
Filozofia i teoria prawa
Oniszczuk, Jerzy. 
Finanse publiczne i prawo finansowe
red. Cezary Kosikowski, Eugeniusz Ruśkowski ; [aut. Andrzej Borodo et al.] 
Galaktyka Internetu : refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem
Castells, Manuel 
Gatunki dziennikarskie : teoria, praktyka, język
Wolny-Zmorzyński, Kazimierz 
Gatunki filmowe
Altman, Rick 
Gdańscy ludzie morza w XVI-XVIII w.
Bogucka, Maria 
Gender : kobieta w kulturze i społeczeństwie
pod red. Beaty Kowalskiej, Katarzyny Zielińskiej, Bena Koschalki 
Genetyka tekstów
Biasi, Pierre-Marc de 
Gniew i czas : esej polityczno-psychologiczny
Sloterdijk, Peter 
Goroda i gody
Fedin, Konstantin Aleksandrovič 
Gramatyka historyczna języka polskiego
Długosz-Kurczabowa, Krystyna. 
Gramatyka języka polskiego : zarys popularny
Bąk, Piotr 
Granica w literaturze : tekst - świat - egzystencja
Red:Stefan Zabierowski,Leszek Zwierzyński 
Gry społeczne, pola i metafory : symboliczne działanie w społeczeństwie
Turner, Victor Witter 
Historia Białegostoku
Red.Adam Dobroński 
Historia Białorusi: od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku
Saganovič, Genadz 
Historia filozofii starożytnej. T. 1, Od początków do Sokratesa
Reale, Giovanni 
Historia filozofii starożytnej. T. 2, Platon i Arystoteles
Reale, Giovanni 
Historia filozofii starożytnej. T. 3, Systemy epoki hellenistycznej
Reale, Giovanni 
Historia filozofii starożytnej. T. 4, Szkoły epoki Cesarstwa
Reale, Giovanni 
Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna
Tatarkiewicz, Władysław 
Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830
Tatarkiewicz, Władysław 
Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna
Tatarkiewicz, Władysław 
Historia idei politycznych : wybór tekstów
wybór i oprac. Stanisław Filipowicz 
Historia jako pole bitwy : interpretacja przemocy w XX wieku
Traverso, Enzo 
Historia literatury światowej: T. I: Starożytność
red. Tadeusz Skoczek 
Historia literatury światowej: T. II: Średniowiecze. Cz. 2
aut. Janusz Danecki et al. ; red. Tadeusz Skoczek 
Historia literatury światowej: T. III: Renesans
red. Tadeusz Skoczek 
Historia literatury światowej: T. IX: Wiek dwudziesty
red. Tadeusz Skoczek ; aut. tekstów Norbert Honsza et al. 
Historia literatury światowej: T. V: Oświecenie
red. Tadeusz Skoczek ; aut. tekstów Norbert Honsza 
Historia literatury światowej: T. VI: Romantyzm
red. Tadeusz Skoczek ; aut. tekstów Norbert Honsza et al 
Historia literatury światowej: T. VII: Pozytywizm, realizm, naturalizm
red. Tadeusz Skoczek ; aut. tekstów Norbert Honsza 
Historia literatury światowej: T. VIII: Modernizm
red. Tadeusz Skoczek ; aut. tekstów Norbert Honsza 
Historia myśli politycznej i prawnej
Izdebski, Hubert 
Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych
Rojek, Wojciech. 
Historia policji w Polsce : od X wieku do współczesności
Misiuk, Andrzej 
Historia powszechna : średniowiecze
Manteuffel, Tadeusz 
Historia seksualności
Foucault, Michel 
Historia Stanów Zjednoczonych
Tindall, George Brown. 
Historia ustroju i prawa polskiego
Bardach, Juliusz 
Historia ustroju i prawa sądowego Polski
Maciejewski, Tadeusz 
Historia województwa podlaskiego
Red.Adam Dobroński 
Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 : z kalendarium 2001-2006
Kukułka, Józef 
Historiografia krytyczna : formowanie się nowożytnej postawy naukowej w polskim piśmiennictwie his
Krawczyk, Antoni. 
Historycy o historii. [1], Od Adama Naruszewicza do Stanisława Kętrzyńskiego 1775-1918
zebr. M. H. Serejski 
Historycy o historii. 2, 1918-1939
zebr., wstępem i komentarzem opatrzył Marian Henryk Serej 
Idea państwa kozackiego na ziemiach ukrainnych w XVI-XVII wieku
Franz, Maciej. 
Indie od Curzona do Nehru i później
Das, Durga 
Instytucje bezpieczeństwa narodowego
red. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik 
Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego
Misiuk, Andrzej 
Insurekcja kościuszkowska - historia, tradycja, współczesność : materiały konferencji naukowej poś
Red: Suchojad Henryk 
Integracja europejska : (po Amsterdamie i Nicei)
Doliwa-Klepacki, Zbigniew M. 
Inteligencja emocjonalna w praktyce
Goleman, Daniel 
Interpretacja kultur : wybrane eseje
Geertz, Clifford 
Jak czytać literaturę
Eagleton, Terry 
Jak mówić, rozmawiać, przemawiać?
Kuziak, Michał 
Jak napisać pracę dyplomową : poradnik dla humanistów
Eco, Umberto 
Jaka informacja? : rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej
Wolny-Zmorzyński, Kazimierz 
Jednostkowość literatury
Attridge, Derek. 
Język - historia - kultura : (wykłady, studia, analizy). 1
Dubisz, Stanisław 
Język - historia - kultura : (wykłady, studia, szkice).n2
Dubisz, Stanisław 
Język komediopisarzy oświecenia : słowotwórstwo, słownictwo, frazeologia
Węgier, Janina 
Język polski w polonijnej szkole : (na przykładzie badań przeprowadzonych w Clark - New Jersey, US
Jędryka, Beata Katarzyna. 
Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI-XX w.
Kurzowa, Zofia 
Język reklamy w komunikacji medialnej
Šmid, Wacław. 
Język w komunikowaniu
Bugajski, Marian 
Język w mediach : antologia
Red.Małgorzata Kita,Iwona Loewe 
Kanon i obrzeża
Red.Inga Iwasiów,Tatiana Czerska 
Katastrofy przyrodnicze
Graniczny, Marek. 
Kategorie kultury średniowiecznej
Gurevič, Aron Âkovlevič 
Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym : mobilizacja i podstawy funkcjonowania w w
Strzeżek, Tomasz 
Kim jesteśmy? : wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej
Huntington, Samuel P. 
Kino polskie: reinterpretacje : historia, ideologia, polityka
pod red. Konrada Klejsy i Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej 
Klient = nasz pan?
pod red. Agaty Kilon 
Kobiety i duch inności
Janion, Maria 
Kobiety w polityce
Fuszara, Małgorzata 
Kodeks wykroczeń ; Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz do noweli z sierpnia 1998 r.
Grzegorz Kasicki,Andrzej Wiśniewski - komentarz 
Komunikacja niewerbalna : zasady i zastosowania
Leathers, Dale G. 
Komunikowanie polityczne i publiczne : podręcznik akademicki
Dobek-Ostrowska, Bogusława 
Koncepcje suwerenności : zbiór studiów
pod red. Izabeli Gawłowicz i Iwony Wierzchowieckiej. 
Kondycja ludzka
Arendt, Hannah 
Koniec Historii
Francis Fukuyama 
Kreatywna praca dyplomowa : jak stworzyć fascynujący tekst naukowy
Wrycza, Joanna. 
Kreatywna reklama
Burtenshaw, Ken. 
Królestwo Polskie Kongresowe : powstanie listopadowe 1815-1831.
 
Kryminalistyka
Hołyst, Brunon 
Kryminalistyka
Jerzy Kasprzak 
Kryminalistyka
Red.Jan Widacki 
Kryminalistyka : wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej
Kulicki, Mariusz 
Kryminologia
Kuć, Małgorzata 
Kryminologia
Kamil Bułat 
Kryminologia
Kuć, Małgorzata 
Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw
Jabłoński, Marek Marian. 
Kult klienta : doskonała obsługa kluczem do sukcesu firmy
Hyken, Shep. 
Kultura jako praxis
Bauman, Zygmunt 
Kultura jako przedmiot badań : studia filozoficzno-kulturoznawcze : prace ofiarowane profesorowi Jerzemu Kmicie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
pod red. Barbary Kotowej, Jacka Sójki, Krystyny Zamiary 
Kultura jako źródło cierpień
Freud, Sigmund 
Kultura języka polskiego : fleksja, słowotwórstwo, składnia
Jadacka, Hanna. 
Kultura języka polskiego : teoria, zagadnienia leksykalne
Markowski, Andrzej 
Kultura języka polskiego : teoria, zagadnienia leksykalne
Markowski, Andrzej 
Kultura języka polskiego : wymowa, ortografia, interpunkcja
Karpowicz, Tomasz. 
Legenda jazdy polskiej. T. 1
Urbankiewicz, Jerzy 
Listy ze wsi i inne pisma społeczne : wybór
Orkan, Władysław 
Literackie Kresy i bezkresy : księga ofiarowana profesorowi Bolesławowi Hadaczkowi
Red.Katarzyna R.Łozowska,Ewa Tierling 
Literatura - nowe media : homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku
Bodzioch-Bryła, Bogusława. 
Literatura i książka dziecięca : słowo, obiegi, konteksty
Leszczyński, Grzegorz 
Literatura na próbę : między literaturą a komentarzem: Różewicz, Witkacy, Kantor
Górska, Irena 
Literatura staroruska : wiek XI-XVII : antologia : teksty
oprac. Wiktor Jakubowski i Ryszard Łużny 
Litwa
Łossowski, Piotr 
Marketing : punkt zwrotny nowoczesnej firmy
Garbarski, Lechosław. 
Media w Polsce : pierwsza władza IV RP
red. nauk. Marek Sokołowski. 
Metodologia badań nad edukacją
Rubacha, Krzysztof 
Metodologia badań społecznych
Nowak, Stefan 
Metody badań jakościowych. T. 1
red. Pertti Alasuutari [et al.] ; red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ; red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Podemski 
Metody badań jakościowych. T. 2
red. Pertti Alasuutari [et al.] ; red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ; red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Podemski 
Metody badawcze w naukach społecznych
Frankfort-Nachmias, Chava. 
Metody i techniki badań pedagogicznych
Maszke, Albert Wojciech 
Metody i techniki badań pedagogicznych
Łobocki, Mieczysław 
Metody spektroskopowe w chemii analitycznej
Cygański, Andrzej 
Metodyka pracy archiwalnej
Red.Stanisław Nawrocki,Stanisław Sierpowski 
Miasta województwa podlaskiego
Dobroński, Adam 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Budnikowski, Adam 
Milczenie : antropologia - hermeneutyka
red. Adam Regiewicz, Artur Żywiołek 
Miłość w kulturze polskiej.
red. Wojciech Łysiak 
Młodzi o języku dawnym
Red:Monika Kresa 
Mniejszości narodowe w Polsce
pod red. Zbigniewa Kurcza 
Monastycyzm średniowieczny
Lawrence, C. H. 
Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego Oświecenia
Red.Teresa Kostkiewiczowa 
Mowa i myślenie dziecka
Piaget, Jean. 
Nadzorować i karać : narodziny więzienia
Foucault, Michel 
Najdawniejsze polskie imiona osobowe
Taszycki, Witold 
Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania
pod red. Konrada Raczkowskiego. 
Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury : studia i rozprawy
Red: Maria Cieśla-Korytowska 
Narracje po końcu (wielkich) narracji : kolekcje, obiekty, symulakra...
red. nauk. Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz 
Narracyjność języka i kultury
Red.Dorota Filar,Dorota Piekarczyk 
Nauka języka obcego w perspektywie ucznia
red. nauk. Hanna Komorowska 
Nauki pomocnicze historii
Szymański, Józef 
Niepoprawny politycznie przewodnik po islamie i krucjatach
Spencer, Robert 
Nowe oblicza uzależnień
pod red. Elżbiety Łuczak 
Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III : kontekst a komunikacja
red. Iza Matusiak-Kempa, Sebastian Przybyszewski 
O sztuce teatru
Craig, Edward Gordon 
Oblicza Narcyza : obecność autora w dziele
Red: Maria Cieśla-Korytowska,Iwona Puchalska,Magdalena Siwiec 
Obwód lwowski pod okupacją ZSRR w latach 1939-1941
Czop, Edyta. 
Od gotycyzmu do horroru : wilkołak, wampir i monstrum Frankensteina w wybranych utworach
Gemra, Anna 
Od romansu do powieści
Paweł Bohuszewicz 
Odnawianie znaczeń
Janion, Maria 
Onimizacja i apelatywizacja
Red.Zofia Abramowicz,Elżbieta Bogdanowicz 
Optimisticeskaa tragedia: p esa v treh aktah
Višnevskij, Vsevolod Vital evic 
Oralność i mnemonika : późny barok w kulturze polskiej
Prejs, Marek. 
Organizacja i zarządzanie : ujęcie teoretyczne
Sokołowska, Stanisława. 
Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Zubik, Marek. 
Organizacje międzynarodowe
Kuźniak, Brygida. 
Organizacje międzynarodowe : prawo instytucjonalne
Menkes, Jerzy 
Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie
Latoszek, Ewa 
Organizacje pozarządowe : fundament społeczeństwa obywatelskiego
Moroń, Dorota. 
Organy ochrony prawnej RP
Serafin, Sławomir. 
P'esy
Leonov, Leonid Maksimovič 
Pamięci Andrzeja Gawrońskiego : posiedzenie uroczyste Wydziału Filologicznego Towarzystwa Naukoweg
Wilhelm Bruchnalski,Tadeusz Lehr-Spławiński,Jerzy Kuryłowicz,Władysław Kotwicz 
Pamięć kina
Red.Andrzej Gwóżdż 
Partycypacja polityczna w internecie : studium politologiczne
Mider, Daniel 
Patologie społeczne w sieci
Bębas, Sylwester  
Pedagogika 1 : podręcznik akademicki
red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. 
Pedagogika 2 : podręcznik akademicki
red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. 
Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. 1
Marynowicz-Hetka, Ewa 
Pedeutologia
Kwiatkowska, Henryka. 
Piętno : rozważania o zranionej tożsamości
Goffman, Erving 
Po kinie?... : audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych
wybór, wprow. i oprac. Andrzej Gwóźdź. 
Po kraju ! [ Cz. 1 ]
Umiński, Władysław 
Po kraju. Cz. 2
Umiński, Władysław 
Podatki i prawo podatkowe
Gomułowicz, Andrzej 
Podmiot w języku i kulturze
Red.Jerzy Barmiński,Anna Pajdzińska 
Podręcznik paleografii ruskiej
Horodyski, Bogdan 
Podręczny leksykon promocji : public relations, reklama, akwizycja, sales promotion (b.w.s.), merchendising
Rydel, Maciej 
Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych : raport z badania 2010
Herbst, Jan. 
Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko
Jabłońska-Bonca, Jolanta 
Podstawy rachunkowości
pod red. Kazimiery Winiarskiej 
Podstawy rachunkowości
red. nauk. Kazimiera Winiarska 
Podstawy stosunków międzynarodowych
Mingst, Karen A. 
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. Cz. 1, Pojęcia, funkcje, zasady, zasoby
pod red. Henryka Bienioka 
Poema muzykalne : studia o operze w Polsce w okresie romantyzmu
Borkowska-Rychlewska, Alina. 
Poetyka reklamy
Szczęsna, Ewa. 
Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka
Głowiński, Michał 
Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 2, Ideologie artystyczne
Balcerzan, Edward 
Poezja w piosence : od Tuwima do Świetlickiego
Traczyk, Michał. 
Poezje zebrane. T. 3
Naruszewicz, Adam 
Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej
Wstęp i opracowanie naukowe Wojciech Śleszyński 
Policja : organizacja i funkcjonowanie
Pieprzny, Stanisław. 
Policja w systemie bezpieczeństwa państwa
Bukowski, Stanisław 
Policje Unii Europejskiej
Misiuk, Andrzej 
Polityka medialna a media elektroniczne
Jakubowicz, Karol 
Polityka społeczna : podręcznik akademicki
pod red. Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny 
Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju : praca zbiorowa
pod red. Andrzeja Rączaszka i Wiesława Koczura 
Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej
red. nauk. Edward Haliżak. 
Polonistyka w przebudowie : literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja :
Red.Małgorzata Czermińska 
Polonistyka w przebudowie : literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja :
Red.Małgorzata Czermińska 
Polska polityka społeczna : kreowanie ładu społecznego
Auleytner, Julian Marian 
Polska technika wojenna XVI-XVIII w.
Nowak, Tadeusz Marian 
Polskie oddziały Napoleona
Smith, Digby George 
Polszczyzna na co dzień
Red.Mirosław Bańko 
Polszczyzna przez wieki
Wiśniewska, Halina 
Poradnik językowy dla prawników
Jadacka, Hanna. 
Postępowanie administracyjne : ćwiczenia
pod red. Roberta Suwaja. 
Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi
Szubiakowski, Marek. 
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach
Miemiec, Marcin. 
Postępowanie administracyjne ogólne
Łaszczyca, Grzegorz 
Postępowanie cywilne
Jerzy Jodłowski 
Postępowanie cywilne w zarysie
Witold Broniewicz 
Postępowanie sądowoadministracyjne
Woś, Tadeusz. 
Postępowanie sądowoadministracyjne
Woś, Tadeusz 
Powieść młodopolska : studium z poetyki historycznej
Głowiński, Michał 
Poza zasadą przyjemności
Freud, Sigmund 
Praca magisterska : jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne
Zenderowski, Radosław 
Prawne podstawy resocjalizacji
Kuć, Małgorzata 
Prawo administracyjne
Marek Wierzbowski 
Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe
Bieliński, Arkadiusz K. 
Prawo cywilne dla studentów administracji
Szczurek, Zbigniew 
Prawo finansowe w Unii Europejskiej
Kosikowski, Cezary 
Prawo giełdowe
Zacharzewski, Konrad. 
Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne
Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Wierzbowskiego 
Prawo handlowe
Kidyba, Andrzej 
Prawo karne skarbowe
Prusak, Feliks 
Prawo karne wykonawcze
Hołda, Joanna. 
Prawo konstytucyjne
Marian Grzybowski (red.) 
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej
pod red. Pawła Sarneckiego 
Prawo małżeńskie
Piasecki, Kazimierz 
Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe
Czapliński, Władysław 
Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe
Czapliński, Władysław 
Prawo o zgromadzeniach
Wybór i wprow. Jolanta Blicharz 
Prawo podatkowe
Ofiarski, Zbigniew 
Prawo podatkowe
(red.) Leonard Etel [et al. ; aut. rozdz. Rafał Dowgier et al 
Prawo podatkowe
Ryszard Mastalski. 
Prawo podatkowe : podręcznik w pytaniach i odpowiedziach
pod red. Leonarda Etela 
Prawo pracy
Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata 
Prawo pracy
pod red. Zdzisława Niedbały 
Prawo pracy
Liszcz, Teresa 
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Andrzejewski, Marek 
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Smyczyński, Tadeusz 
Prawo rzeczowe
Gniewek, Edward 
Prawo rzymskie : instytucje
Wołodkiewicz, Witold 
Prawo rzymskie / Kazimierz Kolańczyk ; zaktualizował Jan Kodrębski.
Kolańczyk, Kazimierz 
Prawo spadkowe
Doliwa, Adam 
Prawo własności przemysłowej
Kostański, Piotr. 
Prawo zamówień publicznych
pod red. Macieja Guzińskiego ; [aut.] Andrzej Borkowski [et al.]. 
Prawo zamówień publicznych : komentarz
Stachowiak, Małgorzata. 
Prawo zamówień publicznych : wybór najkorzystniejszej oferty i zawieranie umów
Olszewska-Stompel, Justyna. 
Problem osoby : we współczesnych debatach bioetycznych
Hołub, Grzegorz 
Proces karny : zarys systemu
Waltoś, Stanisław 
Proza dwudziestolecia
Jarzębski, Jerzy 
Prusy wobec powstania kościuszkowskiego : na podstawie korespondencji Fryderyka Wilhelma II z posł
Fryderyk Wilhelm 
Przebieg procesu karnego
Grajewski, Jan 
Przede wszystkim ma być naród : marksistowskie historiografie w Europie Środkowo-Wschodniej
Górny, Maciej 
Przestępczość korupcyjna w orzecznictwie sądowym
Kukuła, Zygmunt. 
Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej
Pływaczewski, Emil 
Przeszłość jako przedmiot wiedzy
Pomian, Krzysztof 
Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku : analiza porównaw
Żukiewicz, Przemysław. 
Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2
red. nauk. Jan Strelau, Dariusz Doliński 
Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2, Psychologia ogólna
red. nauk. Jan Strelau 
Psychologia emocji
red. Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones ; [tł. Magdalena Kacmajor et al. 
Psychologia i życie
Philip G. Zimbardo, Richard J. Gerrig ; red. nauk. pol. wyd. Maria Materska 
Psychologia poznawcza
Sternberg, Robert J. 
Psychologia stresu
Łosiak, Władysław 
Psychologia stresu : korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego
Heszen-Niejodek, Irena 
Psychologiczne portrety człowieka : [praktyczna psychologia rozwojowa]
Red. Brzezińska, Anna  
Psychopatologia życia codziennego ; Marzenia senne
Freud, Sigmund 
Public relations : skuteczna komunikacja w teorii i praktyce : praca zbiorowa
pod red. Henryka Przybylskiego 
Public relations : zarządzanie reputacją firmy
Budzyński, Wojciech. 
Puszcza Białowieska i Park Narodowy w Białowieży = Forêt et Nationalparc de Białowieża
Karpiński, Jan Jerzy 
Rachunkowość finansowa : ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne : podręcznik
pod red. Ewy Walińskiej ; [aut.] Ewa Walińska [et al.] 
Rachunkowość międzynarodowa : [podręcznik]
Surdykowska, Stanisława. 
Razem osobno
Bauman, Zygmunt 
Redagowanie prac dyplomowych : wskazówki metodyczne dla studentów
Dudziak, Arkadiusz. 
Regiony w stosunkach międzynarodowych
pod red. Ireneusza Topolskiego, Hanny Dumały, Andrzeja Dumały 
Reklama : podręcznik
Nowacki, Robert. 
Reklama : techniki skutecznej perswazji
Budzyński, Wojciech. 
Reklama : zarys problematyki : podręcznik akademicki
Gędek, Marek 
Reklama w procesach konkurencji
 
Reportaż bez granic? : teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne
Red.Igor Borkowski 
Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1
red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik 
Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2
red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik 
Rok 1863 : narodziny nowej Polski
Bagłajewski, Arkadiusz 
Romantyzm i egzystencja : fragmenty niedokończonego dzieła
Janion, Maria 
Rosja, refleksje o transformacji
red. nauk. Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek 
Rozprawy o historii języka polskiego
Red.naukowy Stanisław Borawski 
Rozumieć telewizję
Godzic, Wiesław 
Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku
Nawrocki, Stanisław 
Rozwój gospodarczy Chin w dobie globalizacji : wybrane aspekty
Kubicka, Jolanta. 
Ruchome granice literatury : w kręgu teorii kulturowej
Red.Seweryna Wysłouch,Beata Przymuszała 
Rytuał : przeszłość i teraźniejszość
Red: Marian Filipiak,Maciej Rajewski 
Rzymskie prawo prywatne : kazusy i ćwiczenia
Misztal-Konecka, Joanna. 
Rzymskie prawo prywatne : zarys wykładu
Kuryłowicz, Marek 
Samobójcy Fiodora Dostojewskiego
Michalska-Suchanek, Mirosława. 
Semantyka i pragmatyka językowa : słownik podstawowych pojęć z zadaniami i literaturą przedmiotu
Szczepankowska, Irena. 
Ser i robaki : wizja świata pewnego młynarza z XVI w.
Ginzburg, Carlo 
Serwisy społecznościowe : budowa, administracja i moderacja
Frankowski, Paweł 
Siła tożsamości T. II
Castells, Manuel 
Słownik wiedzy o mediach
pod red. Edwarda Chudzińskiego ; aut. Piotr Andrusiewicz [et al.] 
Słowo i milczenie bohatera Polaków : studium o Dziadach
Przybylski, Ryszard 
Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego
Grzegorowski, Zbigniew 
Socjologia jako społeczna terapia
red. nauk. Anna Wachowiak 
Socjologia kultury
Golka, Marian 
Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego
Moczuk, Eugeniusz. 
Sofijówka
Trembecki, Stanisław 
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej : następne pokolenie
pod red. Aliny Brodzkiej i Lidii Burskiej 
Sprawa włościańska w Polsce w drugiej połowie 18-go wieku
Kozicki, Stanisław 
Sprawcza moc przechadzki, czyli Polski literat we włoskim mieście
Achtelik, Aleksandra 
Staropolskie Arkadie
Red:Justyna Dąbkowska-Kujko,Joanna Krauze-Karpińska 
Starość : doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury. Seria 1, Rozpoznani
Red.Anna Janicka,Elżbieta Wesołowska,Grzegorz Kowalski 
Starość : doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury. Seria 2, Zapisy i o
Red. Anna Janicka, Elżbieta Wesołowska, Łukasz Zabielski 
Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie : Polska w polityce niepodległej Ukrainy
Jędraszczyk, Katarzyna. 
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Armstrong, Michael 
Strony autobiografizmu
Red:Małgorzata Pieczara,Rozalia Słodczyk,Anna Witkowska 
Style w architekturze : arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne
Koch, Wilfried 
Superman w literaturze masowej : powieść popularna - między retoryką a ideologią
Eco, Umberto 
Symbol w kulturze archaicznej
Kowalski, Andrzej Piotr 
System finansowy w Polsce. 1
red. nauk. Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak 
System finansowy w Polsce. 2
red. nauk. Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak ; [aut. Agnieszka Cenkier et al.] 
System informacji a ruch turystyczny
Merski, Janusz 
System zamówień publicznych : zarys wykładu
Panasiuk, Andrzej. 
Systemy międzynarodowe w historii świata
Buzan, Barry. 
Szaleństwo i literatura : powiedziane, napisane
Foucault, Michel 
Szpitalnicy, joannici, kawalerowie maltańscy
Lange, Tadeusz Wojciech 
Sztandar ze spódnicy : Zapolska i Nałkowska: o kobiecym doświadczeniu ciała
Chałupnik, Agata. 
Sztuka nauczania. [T. 1], Czynności nauczyciela : podręcznik akademicki
red. nauk. Krzysztof Kruszewski. 
Środki przymusu bezpośredniego i broń palna : użycie lub wykorzystanie w ochronie bezpieczeństwa w
Jurgilewicz, Marcin. 
Świadomość teatru : polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku
Red.Wojciech Dudzik 
Świat człowieka - świat kultury : antologia tekstów klasycznej antropologii
Red.Ewa Nowicka,Małgorzata Głowacka-Grajper  
Świat i Polska wobec globalnych wyzwań : wybrane problemy
pod red. Ryszarda Żelichowskiego 
Świat pogranicza : stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i XXI wieku
Śleszyński, Wojciech 
Świat średniowiecznej wyobraźni
Le Goff, Jacques 
Świat w latach 1989-2009 : wydarzenia - konflikty - procesy
Kiwerska, Jadwiga 
Tabu, etykieta, dobre obyczaje
Red.Piotr Kowalski 
Teatr antycznej Grecji
Kocur, Mirosław. 
Techniki menedżerskie : skuteczne zarządzanie firmą
Antoszkiewicz, Jan 
Tekstologia
Bartmiński, Jerzy 
Tekstowy świat : poststrukturalizm a wiedza o literaturze
Nycz, Ryszard 
Telewizja i jej gatunki : po Wielkim Bracie
Godzic, Wiesław 
Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim
Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta 
Teoria komunikowania masowego
McQuail, Denis. 
Teorie i koncepcje wychowania
Nowak, Marian 
Teorie socjologiczne a religia : między sekularyzacją a desekularyzacją
Kutyło, Łukasz. 
Teorie stosunków międzynarodowych
Scott Burchill [et al.] ; przeł. z ang. Paweł Frankowski 
Trzeci sektor dla zaawansowanych : nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe : wybór tekstów
oprac. red. Ewa Biernacka, Maja Mozga-Górecka, Jan Herbst 
Ukraina
Chojnowski, Andrzej 
Unia Europejska a media : między kulturą a gospodarką
Jakubowicz, Karol 
Ustrój samorządu terytorialnego
Bukowski, Zbigniew 
Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku
Ihnatowicz, Ireneusz 
Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. T. 1-2, Źródłoznawstwo starożytności klasycznej
pod red. Ewy Wipszyckiej 
Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej : na przykładzie Opowieści niesamowitych E
Zwolińska, Barbara 
Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych
Stecyk, Adam. 
We władzy pozoru
Fiut, Aleksander 
Widziane, czytane, oglądane - oblicza Obcego
Red: Paweł Cieliczko,Paweł Kuciński 
Wiek kobiet w literaturze
Red: Jagwiga Zacharska,Marek Kochanowski 
Wieś zachodniobiałoruska 1944-1953 : wybrane aspekty
Ruchniewicz, Małgorzata 
Wina i kara : elementy rzymskie i germańskie w prawie karnym statutów miast włoskich
Patkaniowski, Michał 
Wojna trojańska
Castleden, Rodney 
Wojny średniowiecznego świata : techniki walki
Carey, Brian Todd. 
Wojsko Piłsudskiego : Wojsko Polskie w latach 1926-1935
Wyszczelski, Lech 
Wokół kina gatunków
Red. Loska, Krzysztof 
Wokół polszczyzny dawnej i obecnej
Red.Bogusław Nowowiejski 
Wolna kultura
Lessig, Lawrence 
Wprowadzenie do filozofii prawa
Zirk-Sadowski, Marek 
Wprowadzenie do psychologii
Sternberg, Robert J. 
Wprowadzenie do psychologii : podstawowe zagadnienia
Mietzel, Gerd 
Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych : teorie i kierunki badawcze
Jackson, Robert H. 
Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego
Wybór i opracowanie Janusz Karwat 
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości
red. nauk. Bronisław Micherda 
Wstęp do kulturoznawstwa
Elaine Baldwin,Brian Longhurst,Scott McCracken,Miles Ogborn,Greg Smith 
Wstęp do psychoanalizy
Freud, Sigmund 
Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji
Red:Piotr Żbikowski 
Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Mieczysława Zdanowicz, red. nauk. ; [poszczególne rozdz. oprac. Anna Brzozowska et al. 
Wybór tekstów staropolskich : czasy najdawniejsze do roku 1543
Stefan Vrtel-Wierczyński 
Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski
Wawrzusiszyn, Andrzej. 
Wybrane problemy wychowania : nadal aktualne
Łobocki, Mieczysław 
Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw : elementy teorii, przykłady, zadania, testy
Iwin-Garzyńska, Jolanta. 
Wykłady o literaturze
Nabokov, Vladimir Vladimirovič 
Wykłady z powszechnej historii gospodarczej : (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej)
Kaczyńska, Elżbieta 
Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w logistyce : doświadczenia przedsiębiorstw polskich, niemieckich i białoruskich
red. naukowa Beata Filipiak 
Wyobraźnia poetycka : wybór pism
Bachelard, Gaston 
Wywiad telewizyjny : cechy twórcze a norma gatunkowa
Szylko-Kwas, Joanna. 
Zaawansowana rachunkowość zarządcza
Nowak, Edward 
Zabijanie klasyków : studia i eseje / Jolanta Sztachelska.
Sztachelska, Jolanta (1957- ).. 
Zabójcy i mordercy : czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych
Kowalczyk-Jamnicka, Małgorzata. 
Zagadnienia prawa parlamentarnego : materiały z XLVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Pr
Red.naukowy Mirosław Granat 
Zapisy cierpienia
Red.Katarzyna Stańczak-Wiślicz 
Zarys antropologii kultury
Olszewska-Dyoniziak, Barbara. 
Zarys dziejów języka polskiego
Walczak, Bogdan 
Zarys gramatyki polskiej
Nagórko, Alicja. 
Zarys historii historiografii polskiej
Grabski, Andrzej Feliks 
Zarys historii wojskowości powszechnej do końca wieku XIX
Sikorski, Janusz. 
Zarys historji wojennej Tatarskiego Pułku Ułanów imienia Pułkownika Mustafy Achmatowicza
Jedigar, Veli bek Wacław. 
Zarys teorii decyzji w nauce administracji
Ernest Knosala 
Zarządzanie finansami publicznymi
Piotrowska-Marczak, Krystyna 
Zarządzanie ludźmi : praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych
Armstrong, Michael 
Zarządzanie od podstaw
Koźmiński, Andrzej Krzysztof 
Zarządzanie wynagrodzeniami : zestaw narzędzi
Armstrong, Michael 
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Armstrong, Michael 
Zatrzymane przez cenzurę : inedita z połowy wieku XX
Budrowska, Kamila. 
Zaufanie : kapitał społeczny a droga do dobrobytu
Fukuyama, Francis 
Zeszyty Wrocławskie : kwartalnik krytyczno-literacki / 1952 R. 6 nr 1
Koło Miłośników Literatury i Języka Polskiego 
Złe wychowanie : fragmenty romantycznej biografii
Piwińska, Marta 
Zobowiązania : część szczegółowa
Radwański, Zbigniew 
Zrozumieć samobójcę
O Connor, Rory 
Zrozumieć samotność : studium interdyscyplinarne
Red.Piotr Domeracki Włodzimierz Tyburski 
Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań
Białek, Ewa. 
Zwyczaje rodzinne w powiecie Wysoko-Mazowieckim
Dworakowski, Stanisław. 
Żony, matki - zabójczynie : studium zwiktymizowanej zbrodni
Kowalczyk-Jamnicka, Małgorzata. 
Życie codzienne w Gdańsku : wiek XVI-XVII
Bogucka, Maria 
Żywność genetycznie zmodyfikowana w stosunkach międzynarodowych
Szkarłat, Monika. 
©