Ogólnopolskie Seminarium
"KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA"
10-11 maja 2012 roku
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku


          Seminarium:

    Strona główna
    Program
    Zgłoszenie udziału
    Galeria

    Uczestnicy
    Sponsorzy
    Zakwaterowanie

    Biblioteka
      Uniwersytecka


Prelegenci:


 1. prof. dr hab. Andrzej Bartczak
  Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 2. prof. dr hab. Grzegorz Matuszak
  Uniwersytet Łódzki
 3. prof. dr hab. Elżbieta Banecka
  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 4. prof. Ewa Latkowska-Żychska
  Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 5. dr Jacek Ladorucki
  Uniwersytet Łódzki
 6. dr Michał Kacperczyk
  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 7. Jadwiga Tryzno
  Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi
 8. Alicja Słowikowska
  Warszawa

Sponsorzy:


 1. Grzegorz Janczewski
  DDP
 2. Grzegorz Dzięcioł
  DDP
 3. Maciej Smolewski
  DDP
 4. Maciej Dziubecki
  Aleph Polska
 5. Leszek Czerwiński
  EBSCO
 6. Mirosław Popiołek
  3M Poland
 7. Rafał Rakoczy
  3M Poland


Lista uczestników:


 1. Jolanta Jurewicz
  Biblioteka Uniwersytetu w Białymstoku
 2. mgr Urszula Litwinczuk
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 3. dr Edyta Bezzubik
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 4. Barbara Kraszewska
  Czytelnia Neofilologiczna UwB
 5. Marta Popławska
  Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia
 6. Ewa Gryko
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 7. Ewelina Dobrzyńska
 8. mgr Hanna Trzeszczkowska
  UMFC Wydz.Instr.-Ped. w Białymstoku
 9. mgr Ewa Mystkowska
  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział w Białymstoku
 10. Maria Czyżewska
  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w białymstoku
 11. mgr Beata Fiedorowicz
  Wyższa Szkoła Ekonomiczna
 12. mgr Joanna Grodzka
  Wyższa Szkoła Ekonomiczna
 13. Elżbieta Kierejczuk
  Biblioteka Politechniki Białostockiej
 14. mgr Urszula Ofanowska
  Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 15. Ewa Kołomecka
  Książnica Podlaska
 16. mgr Elżbieta Kuprel
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
 17. mgr Małgorzata Skibowska
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
 18. Wioletta Buzun
  Książnica Podlaska
 19. dr Marzena Kowalczuk
  Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach
 20. Irena Kujawska
  Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
 21. dr Cecylia Borek Modelska
  Biblioteka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 22. mgr Łarysa Filipiuk
  Biblioteka Wydziłu Matematyki Informatyki
 23. mgr Jolanta Kasperowicz
  Biblioteka Instytutu Chemii Uniwersytetu
 24. Zofia Leśniewska
  Biblioteka Wydziału Fizyki UwB
 25. mgr Marta Kupczewska
  Biblioteka Wydziału Historyczno-Socjologicznego
 26. mgr Anna Sieńkiewicz
  Biblioteka Wydziału Historyczno-Socjologicznego
 27. dr Jolanta Kondracikowska
  Biblioteka Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
 28. Agnieszka Gryka
  Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania
 29. mgr Iwona Kasiura
  Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 30. mgr Jolanta Wasilewska
  Biblioteka Uniwersytecka KUL
 31. Beata Stelmaszuk
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
 32. Krzysztof Gluziński
  Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
 33. mgr Konrad Szamryk
  Uniwersytet w Białymstoku
 34. prof. Dorota Rembiszewska
  Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki
 35. mgr Anna Roszko
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
 36. mgr Monika Curyło
  Uniwersytet Jagielloński
 37. Urszula Danilczyk
  Uniwersytet w Białymstoku
 38. dr Małgorzata Janiak
  Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ
 39. Anna Bajguz
  Uniwersytet w Białymstoku
 40. Magdalena Busłowska
  Uniwersytet w Białymstoku
 41. Sylwia Szarejko
  Uniwersytet w Białymstoku
 42. Renata Bluj
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
 43. Beata Woźniak
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
 44. Aneta Figiel
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
 45. Izabela Mycek
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
 46. Dorota Lemańska
  Biblioteka im.H.Rudnickiej w Warszawie
 47. Alicja Sasin
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
 48. Urszula Topczewska
  Uniwersytet w Białymstoku
 49. mgr Elżbieta Krysztofik-Gogol
  Uniwersytet w Białymstoku
 50. Janusz Jurga
  Biblioteka Ośrodka Alliance Francaise UwB
 51. Hanna Zdunek
  Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
 52. Joanna Apanowicz
  Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 53. mgr Ewa Abramowicz
  Białystok
 54. mgr Bogumiła Mancewicz
  Biblioteka Wydziału Prawa UwB
 55. mgr Ewa Onoszko
  VI LO w Białymstoku
 56. dr Katarzyna Dec
  Filia Papieskiego Wydziału Teologicznego, Oddział w Białymstoku
 57. mgr Marzena Konczerewicz
  Biblioteka Politechniki Białostockiej
 58. Anna Krawczuk
  Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 59. mgr Beata Kunat
  Uniwersytet w Białymstoku
 60. mgr Lucyna Ułas
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 61. mgr Alina Iwaniuk
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 62. mgr Ewa Elżbieta Witkowska
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 63. mgr Aldona Białanowicz
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 64. mgr Anna Borecka
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 65. mgr Grażyna Kruszewska
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 66. mgr Bożena Nazarkiewicz
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 67. mgr Anna Mrówczyńska
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 68. mgr Agnieszka Gałecka
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 69. mgr Iwona Sztabkowska
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 70. Ewa Borowska
  Galeria Arsenał w Białymstoku