Spis treści

Marian Malikowski, Zygmunt Seręga, Konflikty społeczne w Polsce: wprowadzenie do

problemu... 7

Część pierwsza STRUKTURALNE ŹRÓDŁA I PŁASZCZYZNY KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH .. 15

Władysław Kwaśniewicz, Konflikty społeczne w dobie zmiany ustrojowej a procesy

żywiołowe... 19

Daniel Markowski, Zmiany w strukturze społecznej Polski a grupowe konflikty interesów .. 33

Władysław Adamski, Konflikt strukturalny i zmiany ustrojowe w Polsce. 43

Janusz Sztumski, Uwarunkowania konfliktów społecznych w procesie transformacji..... 63

Zdzisław Zagórski, Zmiany składu klasowo-warstwowego a potencjalne źródła konfliktów

społecznych w Polsce.. 75

Henryk Domański, Negatywne aspekty indywidualizmu . 93

Marek S. Szczepański, Między konfliktem i społecznym kompromisem. Górny Śląsk:

bilans pierwszej dekady... 105

Piotr Tobera, Konflikt i konkurencja . 119

Sławomir Partycki, Pieniądz a konflikty społeczne ... 137

Część druga POLITYKA JAKO ŹRÓDŁO KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH... 149

Karol B. Janowski, Płaszczyzny oraz sposoby wyrażania i rozwiązywania konfliktów

politycznych w Polsce w 1989 roku.. 153

Monika Ślufińska, Ideowo - polityczny wymiar konfliktów społecznych we współczesnej Polsce.. 163

Agnieszka Kasińska-Metryka, Wybory prezydenckie w 1990 roku - symboliczne i praktyczne ogniwo procesu tranzycji.. 171

Agata Nijander-Dudzińska, Konflikty w organach samorządu terytorialnego jako wyraz

walki politycznej pomiędzy partiami (na przykładzie Rady Miasta Rzeszowa)... 177

Krystyna Faliszek, Polska po roku 1989 w oczach mieszkańców dawnego województwa

katowickiego.. 191

Izabela Drozd, Aneta Jarosz, Polak - eurosceptyk czy euroentuzjasta?... 197

Łukasz Róg, Postawy wobec prawa a konflikty społeczne ..... 205

¦ Tadeusz Samulak I, Konflikty na tle wyceny i odbioru produktów rolnych .. 219


Część trzecia EKONOMICZNY WYRAZ ROSZCZEŃ KONFLIKTOWYCH ...... 237

Zygmunt Seręga, Rolnicy i rząd. Konflikt w społeczeństwie obywatelskim ... 241

Kazimierz Doktór, Od robotniczych do urzędniczych konfliktów - grupy interesów

i kultura negocjacji... 253

Jan Róg, Konflikty w zakładach pracy na Śląsku Opolskim w okresie zmian systemowych. 261 Bolesław Klepajczuk, Pracodawcy, pracobiorcy - konflikty organizacyjne w polsko-

niemieckich spółkach joint venture.. 273

Anna Stankiewicz-Mróz, Miejsce strajku w sytuacji zbiorowych konfliktów pracy ........ 279

Jerzy Michno, Konfliktogenny charakter procesu restrukturyzacji polskiej gospodarki

na przykładzie przedsiębiorstwa ZELMER w Rzeszowie... 285

Grażyna Tronczyńska, Wioleta Bryniewicz, Konflikty w służbie zdrowia związane

z reformą.. 299

Lucjan Miś, Retoryka konfliktów w służbie zdrowia.... 305

Bogumiła Duber, Zjawisko biedy na Śląsku Opolskim w okresie transformacji ustrojowej. 317 Renata Wielgos-Struck, Małgorzata Bozacka, Tło konfliktów towarzyszących działalności zawodowej pracownika socjalnego w pomocy społecznej ... 325