Wykaz dubletów


Ostatnio dodane:

Sortuj wg:     ID |  Autor |  Tytuł |  Miejsce wydania |  Rok wydania |  Numer |  Data dodania | 

ID Autor Tytuł Miejsce wydania Rok wydania Numer Data dodania
2448 www
2791 Fiszman S. Mickiewicz w Rosji 11949 T.II 28.02.17
2384 przesłanki konsolidacji se
2289 Dobrowolski W.J. Konstanty Laszczka 1959 Warszawa
2861 Okołów Cz. Bibliografia Puszczy Białowieskiej 1996-2000 Białowieża 2008 3.01.18
2793 Głębocki Z. Enter the newNegrio Białystok 2013 28.02.17
2356 Bieluk J. Działy specjalne produkcji rolnej. Problemy prawne Białystok 2013
2459 Kondratuik M. (red.) Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim Białystok 1995
2471 Wróblewski P. Struktura, typologia i frekwencja polskich metafor Białystok 1998
2494 Metody formalne w opisie języków słowiańskich Białystok 1990
2844 Nowacki G. Integracja społeczna. QWkręceni w sieci - Sieciowe Podlasie Białystok 2012 IV 9.10.17
2845 Rozumko A. Directions in English-Polish Contrastive Research Białystok 2012 9.10.17
2521 Szczepankowska I. Nomina attributiva w gwarze łomżyńskiej Białystok 1998
2851 Stasiewicz P. Poezja Tomasza Kajetana Węgierskiego Białystok 2012 11.10.17
2746 Dowgiera R. (red.) Ordynacja podatkowa Białystok 2015 29.07.16
2855 Autochtonioczne mniejszości na pograniczach a ich stosunki z odseprarowanym etnosem macierzystym Białystok 2009 11.10.17
2760 Bibliotekarz uwolnion- deregulacja czy degrdacja? Białystok 2013 28.09.16
2759 Kuryłowicz B. Semantyka nazw kwiatów w poezji Młodej Polski Białystok 2012 28.09.16
2710 O poezji Karola Wojtyły Białystok 1991
2711 Noc Symbol-temat-metamorfoza Białystok 2012 II Noce polskie, noce niemieckie
2713 Wiek kobiet w literaturze Białystok 2002
2714 Kochanowski M. Powieści Witkacego wobec schematów powieći popularnej Białystok 2007
2716 Studia historyczne w Białymstoku wspomnieniami opisane 1968-2008 Białystok 2008
2715 Kowalczykowa A. Wokół romantyzmu. Estetyka - polityka - historia Białystok 2014
2848 Autonomia osób z niepełnosprawnością Białystok 2016 9.10.17
2718 Konopka K. Rolnictwo polskie na przestrzeni wieków oraz jego rozwój i zagrożenia (966-2010) Białystok 2013
2719 Uwiecznić Atlantydę. Wielkulturowość Podlasia w edukacji nieformalnej Białystok 2010
2778 Kryńska E.J. (red.) KEN z perspektywy XXI wieku w 240 rocznicę utworzenia Białystok 2014
2780 Parafianowicz H. Polish perspectives on American History Insights, Interpretations, Revisions Białystok 2013 24.02.17
2781 Ars historiae. Historia artis. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Wyrobiszowi Białystok 2012 24.02.17
2785 Noctes Iurisprundentiae. Scritti i Onore di Jan Zabłocki Białystok 2015 27.02.17
2787 Czerep S. Wielka operacja zimowa Pierwszej Wojny Światowej Białystok 2011 27.02.17
2792 Między ekonomiąa historią. Studia ofiarowane Prof. Czesławowi Nnniewiczowi z okazji jubileuszu 75. urodzin Białystok 2012 28.02.17
2358 Włoczewska A. Mały leksykon pojęć i terminów grankofońskich Białystok 2012
2359 Palmer K. Reflections on Stage: Early American Theater as a Mirror of National Values Białystok 2013
2738 Herbert i znaki czasu Białystok 2002 t. II 2405.16
2363 Parafianowicz H. Polish Perspectives on American History ISIGHTS, INTERPRETATIONS, REVISIONS Białystok 2013
2370 Teodor Bujnicki ostatni bard WKL Białystok 2012
2371 Zbliżenia. Portrety białostockich pisarzy Białystok 1990
2373 Z aktualnych zgadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga jubileuszowa Profesora Waleriana Sanetrya Białystok 2013
2769 Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja? Białystok 2013 24.02.17
2376 Maksimczuk A. Grance państwowe, relacje z sąsiadem gospodarczym i wschodnie pogranicze Polski w dobie transformacji, integracji i globalizacji Białystok 2013 t.I
2377 Maksimczuk A. Grance państwowe, relacje z sąsiadem gospodarczym i wschodnie pogranicze Polski w dobie transformacji, integracji i globalizacji Białystok 2013 t.II
2379 Globalizacja - polityka - etyka Białystok 2012 t.II
2380 Globalizacja - polityka - etyka Białystok 2013 t.III
2381 Globalizacja - polityka - etyka Białystok 2013 t. IV
2382 Ekonomia-polityka-etyka Białystok 2011 t. V
2862 Kietliński M. Niezależny Ruch Młodzieżowy na Białostocczyźnie w latach 1980-1989 Białystok 2005 3.01.18
2871 Cieślinńska B. Emigracje bliskie i dalekie. Studium współczesnych emigracji zarobkowych na przykładzie województwa podlaskiego Białystok 2012 26.01.18
2409 Próby. Almanach białostockiego Srodowiska literackiego Białystok 1989
2814 Białostocczyzna w literaturze pięknej Białystok 1997 3.04.17
2815 Giorgi A. Psychologia jako nauka empiryczna z ludzkiej perspektywy Białystok 2002 3.04.17
2816 Visuality and Vision in American Literature Białystok 2014 3.04.17
2817 Piękniejszy dom od Prozy. O amerykańskiej poezji kobiecej Białystok 2005 3.04.17
2818 Pańkowska E. Twórczość Władimira Wojnowicza Białystok 2009 3.04.17
2820 Kietlińska A. (red.) Polonistyka za granicą Białystok 2012 4.04.17
2821 Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny Białystok 2013 4.04.17
2822 Sokólska U. Studia i szkice o języku pisarzy Białystok 2010 4.04.17
2823 Sieradzan J. Charyzma. Jej funkcja w życiu religijnym, politycznym i społecznym Białystok 2008 4.04.17
2825 Sieradzan J. (red.) Narcyzm. Jednostka - społeczeństwo - kultura Białystok 2011 11.04.17
2826 Rozumko A. Wielokulturowość krajów angojęzycznych w przysłowiach i powiedzeniach Białystok 2010 11.04.17
2827 Trzęsicki K. Logika temporalna Białystok 2008 11.04.17
2828 Zaniewska T. Arystokracja ducha. Od wspólnoty rodzinnej do wspólnoty światowej. Rozmowy z artystą rzeźbiarzem i filozofem Zygmuntem Stankiewiczem Białystok 2003 11.04.17
2829 Leś M., Stankiewicz P. (red.) Motywy religijne we współczesnej fantastyce Białystok 2014 11.04.17
2831 Jakimiuk-Sawczyńska W. (red.) Kobiety w literaturze i społeczeństwie Białystok 2012 10.05.17
2832 Gieorgica J.P., (red.) Studia nad przedsiębiorczością generacyjną, regionalną, ogólnopolską Białystok 2009 10.05.17
2833 Nowacki G. (red.) Integracja społeczna- między teorią a praktyką. Kryzys czy renesans wiejskiej wsólnotowości lokalnej Podlasia? Białystok 2014 t. V 10.05.17
2834 Dajnowicz M. (red.) Regionalne elity polityczne II i III Rzeczypospolitej Białystok 2012 10.05.17
2756 Fundusze europejskie w polityce spójności Białystok 2013 21.09.16
2852 Poczykowski R. Lokalny wymiar pamięci. Pamięc zbiorowa i jej przemiany w północno-wschodniej Polsce Białystok 2010 11.10.17
2247 Man and his Enemies Białystok 2008
2248 X lat obowiążywania Kodeksu Karnego Wykonawczego Białystok 2009
2755 Klimaszewski Z.T. Emigracja polska w Niemczech Białystok 2007 21.09.16
2260 Chomko J. Nazwy osób w rosyjski m młodzieżowym ARGOT końca XX wieku Białystok 2012
2872 Majewska R. Arkadia Północy. Mity eddaiczne w Lilli Wenedzie i Królu-Duchu Juliusza Słowckiego Białystok 2013 26.01.18
2270 Utrwalić chwilę... XXX-lecie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku Białystok 2007
2847 Młynarczuk-Sokołowska A. Teoria i praktyka międzykulturowej edukacji nieformalnej w kontekście działań adresowanych do dzieci Białystok 2016 9.10.17
2850 Współpraca między narodowa a rozwój regionalny Białystok 2013 9.10.17
2292 Jakowska K. O cyklu opowiadań Białystok 2011
2853 Bieńkowska M. Transseksualizm w Polsce Białystok 2012 11.10.17
2298 Tvaranovic G. Pod nebam Aicyny Białystok 2005
2299 Klimaszewski Z.T. Partie polityczne. Struktury krajowe i województwa podlaskiego Białystok 2010
2301 Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Historyków Uniwersytetu w Białymstoku Białystok 2009 2
2303 Dziesięć lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku Białystok 2004
2305 Wilni i Ziemia Mickiewiczowskiej Pamięci. W kręgu spraw historycznych Białystok 2000 t.I
2306 Wilni i Ziemia Mickiewiczowskiej Pamięci. W kręgu literatury i sztuki Białystok 2000 t. II
2307 Wilni i Ziemia Mickiewiczowskiej Pamięci. W kręgu języka Białystok 2000 t.III
2310 Metropolita Sawa. Doctor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku Białystok 2001
2311 Andrzej Stelmachowski. Doctor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku Białystok 1999
2312 Andrzej Wyczański. Doctor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku Białystok 1999
2854 Rozmaito ści Slawistyczne Białystok 2014 1 11.10.17
2320 Szczepankowska I. Język prawny I Rzeczypospolitej w "Zbiorze praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego Białystok 2004 t.I
2321 Szczepankowska I. Język prawny I Rzeczypospolitej w "Zbiorze praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego Białystok 2004 t. II
2322 Segen L. Belaruskaja mova Białystok 2007 t.I
2330 Współpraca transgraniczna Polski z Krajami Bałtyckimi, Białorusią i Rosją-Obwód Kalonigradzki a Białystok 2002
2754 Klimaszewski Z.T. Partie polityczne. Struktury krajowe i województwa podllaskiego Białystok 2010 21.09.16
2856 Krasucka K. Iwan Iljin i jego deoktryna o sprzeciwianiu się złu siłą Białystok 2011 11.10.17
2345 Kulesza D. Pożegnanie z miastem. Szkice- artykuły - recenzje nie tylko o książkach Białystok 2006
2346 Wiek kobiet w literaturze Białystok 2002
2347 Konończuk E. W poszukiwaniu dostępu do przeszłości. O powieściach warsztatowych Hanny Malewskiej i Jacka Bocheńskiego Białystok 2009
2348 Goszczyński S. Zamek Kaniowski Białystok 2002
2372 Zbliżenia. Portrety białostockich pisarzy Bochnia 1995 cz.II
2419 Misz H. Opis grup syntaktycznych dziesiejszej polszczyzny pisanej Bydgoszcz 1967
2474 Polszczyzna Bydgoszczan Bydgoszcz 2005 2, 4, 5
2401 Kuśmierek J. List do wicepremiera Miczysława Rakowskiego Darłówek 1982
2489 Ptak Cz. Język przekładów rosyjskich powieści marynistycznych Gdańsk 1955
2619 Roppel L. Przegląd historyczny prac nad polskim słownictwem morskim w latach 1899-1939 Gdańsk 1955
2529 Tokarz E. Składnia zdań złożonych współrzędnie w języku słoweńskim Katowice 1977
2541 Bralczyk J. O leksykalnych wyznacznikach prawdziwościowej oceny sąsiadów Katowice 1978
2554 Prace Językoznawcze. Studia historycznojęzykowe Katowice 1998
2563 Prace Językoznawcze. Zagadnienia ogólnojęzykoznawcze i slawistyczne Katowice 1995
2587 Wolińska O. Konstrukcje bezmianownikowe we współczesnej polszczyźnie Katowice 1978
2608 Ogrodziński W. Dzieje piśmiennictwa śląskiego Katowice 1946
2249 Scripta Classica Katowice 2014 vol.11
2841 Nowara-Matusik N. "Da die Tranen der Frauen Stark Genug sein Werden" Katowice 2016 03.07.17
2278 Na boku. Pisarze teoretykami literatury? Katowice 2010 t. II
2280 Katalog Bibljoteki Kór nickiej Kórnik 1929 t.1 Polonica XVI-go wieku
2443 Witkowski W. Język utworów Joanicjusza Galatowskiego na tle języka piśmiennictwa ukraińskiego XVII wieku Kraków 1969
2468 Nitsch K. O języku polskim Kraków 1920
2469 Zaręba A. Słownik starych Siołkowic w powiecie opolskim Kraków 1960
2482 Szober S. Życie wyrazów Kraków 1930 t. II Zamieranie i przemiany wyrazów
2483 Małecki M Przegląd słlowiańskich gwar Istrji Kraków 1930
2511 Gruchała J.S. "Aratus" Jana Kochanowskiego-warsztat filologiczny poety Kraków 1989
2518 Sarkowicz R. Wyrażenie przczynowości w tekście prawnym (na przykładzie kodeksu karnego z 1969 r.) Kraków 1989
2530 Obrębska A Studja nad słowiańskiemi przysłówkami. Kraków 1934 t.I: Polskie "dopiero" i formacje pokrewne
2539 Miodunka W. Funkcje zaimków w grupach nominalnych współczesnej polszczyzny mówionej Kraków 1974
2591 Oesterreicher H. Imiesłów bierny w języku polskim Kraków 1926
2592 Lubaszewski W. Gramatyka leksykalna w maszynowym słownikunjęzyka polskiego Kraków 1997
2614 Bystroń J.S. Bibljografja Etnografji Polskiej Kraków 1929 I
2618 Pamiętnik Zjazdu Naukowego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie 8 i 9 czerwca 1930 Kraków 1931
2687 Małecki M. Język polski na południe od Karpat Kraków 1938
2696 Krasiński Z. Pisma Wydanie jubileuszowe Kraków 1912 IV
2706 Szajnocha K. Pisma Wydanie jubileuszowe Kraków 1887 II
2777 Bogucki J. Szkice krakowskie Kraków 1956 24.02.17
2868 Młynarski F. Zasady filozofii społecznej Kraków 1919 12.01.18
2596 Chrestomata Słowiańska Kraków 1949 cz.I Teksty połud. - słow.
2405 Buczkowski L. Kąpiel w Lucca Kraków 1984
2824 Jakimiuk-śawczyńska W. Liryka Konstantego Fofanowa na tle nurtu sztuki czystej Kraków 2005 11.04.17
2216 Jurkowski Jan Tragedia. O Polskim Scylurusie i trzech synach koronnych ojczyzny polskiej Kraków 1949 07.09.15
2217 Czubek Jan Potrójny z Plauta Piotra Cieklińskiego Kraków 1891 07.09.15
2218 Postępek Prawa Czartowskiego przeciw Narodowi Ludzkiemu 1570 Kraków 1891 07.09.15
2219 Górski Jakub Rada pańsjka 1597 Kraków 1891
2220 Mycielski Andrzej Polskie prawo polityczne (Konstytucja z 17.III.1921 Kraków 1947
2236 Estreicher Karol Bibliografia Polska XIX stulecia.Wyd.2 Kraków 1979 t.XII lit.J
2246 Śleszyński Wojciech Togther Yet Apart. Polish-Belarusian Relations 1900-2010 Kraków 2012
2257 Pamiętniki Opolan Kraków 1954
2849 Pawluczuk W. Światopogląd a sposób bycia Kraków 2016 9.10.17
2286 Archiwum do dziejów Literatury i Oświaty w Polsce Kraków 1886 t.V
2290 Sławski F. Bułgaria. Dzieje i pismiennictwo w zarysie Kraków 1947
2291 Walczy Z. Druki Łuzyckie i Łużyc dotyczące w zbiorach BJ oraz Katedry Filologii Słowiańskiej UJ Fi Kraków 1971
2294 Kot S. (wydał) Szymona Mariciusa z Pilzna koresondencja z lat 1551-1555 Kraków 1929
2334 Czeska-Mączyńska M. W obronie Gdańska. Powieść z czasów wojen polsko-szwedzkich Kraków 1946
2336 Weintraub W. Styl Jana Kochanowskiego Kraków 1932
2799 Lewicka-Kamińska A., Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej Kraków 1962 30.03.17
2293 Hahn V. Bibliographia Vergiliana Polonorum Leopoli 1931 1930/1931
2842 The mental Game of Poker Deutsche Ausgabe Londyn 2013 03.07.17
2531 Tendencje interpretacyjne i generatywne w gramatyce transformacyjnej Lublin 1981
2869 Platon Protagoras Lwów 1923 12.01.18
2329 Vrtel-Wierczyński S. (oprac.) Bibljografja literatury polskiej za rok 1919 Lwów 1926
2798 Brzozowski S. Idee Lwów 1910 23.03.17
2225 Nekrasovskij sbornik Moskwa 1951 t.1
2860 Biskupski S. Prawo małżeńskie Kościoła Rzymskokatolickiego Olsztyn 1960 I, II 3.01.18
2314 Przegląd Wschodnioeuropejski Olsztyn 2010 t.I
2319 Przegląd Wschodnioeuropejski Olsztyn 2011 t.II
2507 Sochacka S. Działalność slawistyczna Wł. Nehringa Opole 1980
2519 Kuroczycki T. Z problematyki rosyjsko-polskiego przekładu artystycznego poznań 1977
2522 Jakóbczyk S. Porównanie. O procedurach naukowych filologii Poznań 1990
2552 Krzemińska W. mechanizmy słowotwórcze w kompetencji obcojęzycznej Poznań 1985
2707 Grabski W.J. Śladem Wikingów. Sagi o Jarlu Broniszu Poznań 1948 II
2843 Katalo rękopisów Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego Poznań 2016 T.4 Syg. DL/408-Dl/511
2819 Piotrowicz A. Życie towarzyskie. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego Poznań 2014 4.04.17
2215 Slavia Occidentalis Poznań 1964 24 7.09.15
2505 Tyskevic S. Kratkij katechizm Rzym 1942
2252 Kucharska Eugenia Badania Slawistycznw Wiktora Grigorowicza Szczecin 1989
2559 Krupianka A. Formacje czasownikowe z przedrostkiem o-(ob-) w języku polskim Toruń 1969
2801 Zgorzelski Cz. Duma poprzedniczka Ballady Toruń 1949 30.03.17
2794 Harcerski słownikbiograficzny Warszawa 2012 t. III 28.02.17
2795 Vasari G. Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów Warszawa 1980 28.02.17
2456 Doroszewski W. Język polski w Stanach Zjednoczonych A.P. Warszawa 1938
2766 Czempiński J. Henryk Sienkiewicz. Duchowy wódz narodu Warszawa 1924 28.09.16
2462 Grodziński E. Zarys ogólnej teorii imion własnych Warszawa 1973
2475 Kallas K. Formalnogramatyczna klasyfikacja zdań pojedynczych dzisiejszej polszczyzny pisanej Warszawa 1974
2488 Saussure de F. Kurs językoznawstwa ogólnego Warszawa 1961
2491 Zagadnienia kategorii stopnia w językach słowiańskich Warszawa 1976
2492 Zagadnienia kategorii stopnia w językach słowiańskich Warszawa 1980 t.II
2504 Słoński S. Gramatyka języka starosłowiańskiego (starobułgarskiego) Warszawa 1950
2510 Kubok B. Dawne słownictwo gwar cieszyńskich w świetle kontaktów językowych Warszawa 2011
2517 Malmberg B. Nowe drogi w językoznawstwie Warszawa 1969
2542 Taszycki W. Dawność tzw. mazurzenia w języku polskim Warszawa 1948
2543 Wójcikowska E. Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim Warszawa 1991
2547 Rutkowska M. Gramatyka Wissariona Bielińskiego i jej miejsce w rozwoju badań nad językiem rosyjskim Warszawa 1993
2548 Lehr-Spławiński T. Rozprawy i szkice z dziejów kultury Słowian Warszawa 1954
2737 Chankowski S. Powstanie Styczniowe w augustowskiem Warszawa 1972 24.05.16
2735 Ocalić od zardzewienia. Ochrona dziedzictwa technicznego Warszawa 2014 16.05.2016
2556 Sigurd B. Struktura języka Warszawa 1975
2561 Safarewicz J. Studia językoznawcze Warszawa 1967
2562 Tłokiński W. Gramatykalizacja w kodzie werbalnym Warszawa 1979
2565 Grzegorczyk P. Index Lexicorum Poloniae Warszawa 1967
2733 Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym Warszawa 1972 16.05.2016
2571 Skoczylas-Stawska H. Fonetyka w gwarach dawnej ziemi wieluńskiej Warszawa 1977
2575 Zagórski Z. Studia nad rozwojem językoznawstwa polskiego od końca XVIII wieku do roku 1918 (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski) Warszawa 1981
2577 Jassem W. Subiektywne prawdopodobieństwo wyrazów polskich Warszawa 1980
2583 Glottodydaktyka a lingwistyka. Materiały z II Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW Jadwisin 13-15 listopada 1974 Warszawa 1976
2588 Felber H. Teoria i praktyka terminologii Warszawa 1994
2599 Sienkiewicz H. Pisma. Potop Warszawa 1896
2744 Idea soldaryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki Warszawa 2012 04.07.16
2610 Brodziński K. Pisma estetyczno-krytyczne Warszawa 1934
2611 Zbiory Bibljoteki Rapperswilskiej Warszawa 1929 I
2757 Kakit T. Zanim urzesz lub ktoś odbierze Ci jedyne życiw Warszawa 2015 21.09.16
2650 Grand-Mucowa M. Fleksja rzeczowników w gwarach Mazowsza Warszawa 1970
2662 Zdancewicz T. Mazurzące gwary suwalskie Warszawa 1980 I Gwarowe cechy polskie
2663 Sprawozdania z posiedzeń Komisji Językowej TNW Wydz. I językoznawstwa i historii literatury Warszawa 1949 III
2692 Słownik gwar Ostódzkiego, Warmii i Mazur Warszawa 1972 I Rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki odprzymiotnikowe i czasowniki
2695 Halicka I. Nazwy miejscowe środkowej i zachodniej Białostocczyzny Warszawa 1978
2699 Księga referatów II Międzynarodowy Zjazd Slawistów Warszawa 1934 Skecja II Historia literatury
2700 II Międzynarodowy Zjazd Slawistów Ksuięga referatów Warszawa 1934 Sekcja III Kulturalno-społeczna Sekcja IV - dydaktyczna
2701 Plezia S. (red.) Słownik łacińsko-polski Warszawa 1969 III I-O
2702 Korespondencja Fryderyka Chopina Warszawa 1955 II
2704 Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego Warszawa 1960 I-IV
2867 Wolter, przełożył Boy Tak toczy się światek... Warszawa 1952 12.01.18
2774 Świętochowski A. Historia chłopów polskich w zarysie Warszawa 1947 24.02.17
2783 Gomolicki L. Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji 1824-1829 Warszawa 11949 27.02.17
2788 Zapomniany dramat Warszawa 2010 t.I 27.02.17
2768 Teske A. Marian Smoluchowski Warszawa 1955 28.09.16
2391 Lagerlof S. Gosta Berling Warszawa 1906 t.II
2595 Doroszewski W. Język Teodora Tomasza Jeża Warszawa 1949
2396 Borowski S. Projekt noweli wekslowej A. Zamoyskiego z rku 1778 Warszawa 1926
2397 Korzon T. O nauczaniu historyi z powodu zamierzonej reformy szkół średnich w Galicyi Warszawa 1882
2398 Jodko Ł. Orientacja rosyjska w polskiej walce niepodległościowej Warszawa 1985
2399 Ciołkoszowie A. i L. Niepodległość i Socjalizm 1835-1945 Warszawa 1984
2400 Łatyński M. Nie paść na kolana. Szkice o opozycji lat czterdziestych Warszawa 1987
2402 Mały konspirator Warszawa 1983
2403 Kluz S. W potrzasku dziejowym WIN na szlaku AK Warszawa 1981
2407 Szukszyn W. Nocne dumania i inne utwory Warszawa 1975
2412 Mickiewicz A. Dzieła wszystkie Warszawa 1933 t. V
2413 Mickiewicz A. Dzieła wszystkie Warszawa 1933 t. VI
2805 Zajączkowski A. Poemat irański "Huserv-U-Sirin" w wersji osmańsko-tureckiej Seyhi Warszawa 1963 31.03.17
2808 Straty Archiwów i Bibliotek Warszawskich w zakresie Rękopismiennych źródeł historycznych Warszawa 1957 t. 1 31.03.17
2811 Biskup M., Akta stanów Prus Królewskich Warszawa 1975 t. V, cz.3 (1511-1512) 31.03.17
2812 Zająćzkowski A. Orient jako źródło inspiracji w literaturze romantyvznej doby mickiewiczowskiej Warszawa 1955 3.04.17
2813 Zakrzewski B. Tygodniki literacki 1838-1845 Warszawa 1964 3.04.17
2222 Daciuk B Prasa rosyjska lat 1830-1840 Warszawa 1950
2223 Katalog rękopisów Bibl. Narod. Józefa Piłsudskiego t.II, cz.2 Indeksy do katalogu rękopisów nr 1-2299 Warszawa 1938
2226 Thomson J.M. Robespierre Warszawa 1937 t.1
2237 Bartel Oskar Jan Łaski Warszawa 1955 cz.1
2238 Birkenmajer Józef "Bogurodzica" wobec hymnografii łacińskiej Warszawa 1935
2242 Mann Maurycy Benedetto Croce. Jego estetyka i krytyka literacka Warszawa 1930
2253 Słownik gwar Ostródzkiego Warmii i Mazur Warszawa 2006 t. V O-Ó
2258 Jan Niecisław Bauduin de Courtenay Dzieła wybrane Warszawa 1976 t. II
2804 Zajączkowski A., Najstarsza wersja turecka "Husrav u sirin qutba" Warszawa 1958 cz. II 31.03.17
2803 Limanowski B. Stanisław Worgell Warszawa 1948
2863 Konopczyński W. Dzieje Polski Nowozytnej Warszawa 1986 I, II 3.01.18
2268 Limanowski B. Historia polskiej demokracji Warszawa 1957 cz.2
2288 Siedlecki F. Pisma Warszawa 1989
2296 Kawecka A. Biblioteka Narodowa w Warszawie Warszawa 1934
2304 Polskie tradycje wojskowe. Tradycje walk obronnych z najazdami Niemców, Krzyżaków, ... Warszawa 1990 t.I
2316 Kubacki W. Monachomachia przed sądem potomności Warszawa 1951
2318 Budzyk K. Utwór literacki oraz książka gazeta i czasopismo na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej Warszawa 1946
2328 Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Warszawa 1962 cz.II: Polonica XVI wieku
2335 Wasilewska W. Ojczyzna Warszawa 1935
2339 Kucharzewski F. Pismiennictwo techniczne polskie Warszawa 1922 t.III V. Górnictwo i Hutnictwo
2342 Literatura Polska 1918-1975. Dokumentacja bibliograficzna 1918-1944 Warszawa 1975
2864 Kubala L. Jerzy Ossoliński Warszawa 1924 12.01.18
2739 Kurdybacha Ł. Dzieje oświaty kościelnej do końca XVIII wieku Warszawa 1949 24.05.16
2865 Harbut J.S. NocListopadowa w świetle i cieniach historji i procesu przed Najwyższym Sądem Kryminalnym Warszawa 1930 I 12.01.18
2415 Lietuviskpji Tarybine Enciklopedija Wilno 1984 t.I-XII
2422 Żwak I. Słowotwórstwo przymiotników polskich w jedenastojęzycznym słowniku A. Kalepina z 1590 r. Wrocław 1984
2429 Smółkowa T. Nowe słownictwo polskie Wrocław 1977
2430 Grochowski M. Środek czynności w strukturze zdania Wrocław 1975
2431 Deptuchowa E. Odpowiedniki łacińskiego passivum w psałterzach staropolskich Wrocław 1985
2432 Rykiel-Kempf B. Budowa słowotwórcza nazw zbiorowych w języku polskim XVII wieku Wrocław 1985
2433 Zagórski Z. O badaniach integracji w zakresie świadomości językowej w kilku województwach zachodnich Wrocław 1982
2434 Sieczkowski A Struktura słowotwórcza przymiotników czeskich i polskich Wrocław 1957
2440 Klebanowska B. Znaczenia lokatywne polskich przyimków właściwych Wrocław 1971
2442 Tekstologia w krajach słowiańskich Wrocław 1963
2444 Rzepka W.R. Dopełniacz w funkcji biernika męskich form osobowych w liczbie mnogiej w polszczyźnie XVII w. Wrocław 1975
2445 Słowiańska metryka porównawcza Wrocław 1988 t.III Semantyka form wierszowych
2446 Słowiańska metryka porównawcza Wrocław 1971
2463 Piernikarski C. Struktura syntaktycznych grup homogenicznych Wrocław 1990
2464 Topolińska Z. Stosunki iloczasowe polsko-pomorskie Wrocław 1964
2465 Zaron Z. Wybrane pojęcia etryczne w analizie semantycznej (Kochaj bliźniego swego) Wrocław 1985
2466 Reczkowa B. Wyrazy pochodzenia francuskiego w mgwarach polskich Wrocław 1982
2470 Grybosiowa A. Rozwój funkcji składniowej imiesłowów niedmiennych w języku polskim Wrocław 1975
2472 Slawistyczne studia literaturoznawcze poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów Wrocław 1973
2480 Polański K. Morfologia zapożyczeń niemieckich w języku połabskim Wrocław 1962
2481 Klimek Z. Język polski w rozmówkach polsko-niemieckich "Książeczek polskich" z r. 1539 Wrocław 1978
2485 Szymura J. Język, mowa i prawda w perspektywie fenomenologii lingwistycznej J.L. Austina Wrocław 1982
2486 Rocznik Slawistyczny Wrocław 1952 t. XVII, cz.1
2487 Rocznik Slawistyczny Wrocław 1956 t. XVIII, cz.1
2490 Wilczewska K. Z zagadnień słowtwórstwa i semiotyki. Analiza XVI-wiecznej rodziny czasownika bićć Wrocław 1977
2763 Zawadzki M. Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów wydziału kosmetologii Wrocław 2006 28.09.16
2502 Karplukówna M. Regionalizmy w języku Jana Cervusa z Tucholi Wrocław 1971
2506 Francic V. Dział polski w siedmiojęzycznym słowniku Piotra Lodereckera z 1605 roku Wrocław 1972
2508 Perczyńska N. Wybrane cechy składniowo-stylistyczne polszczyzny mówionej Wrocław 1975
2509 Moszyńska D. Morfologia zapożyczeń łacińskich i greckich w staropolszczyźnie Wrocław 1975
2512 Wariancja normy we współczesnych słowiańskich językach literackich Wrocław 1977
2513 Mierzejewska H. Zaburzenia polskiego systemu fonetycznego w niektórych wypadkach afazji Wrocław 1971
2514 Doros A. Werbalne konstrukcje bezosobowe w języku rosyjskim i polskim na tle innych języków słowiańskich Wrocław 1975
2515 Jodłowski S. Substantywizacja przymiotników w języku polskim Wrocław 1964
2520 Wilczewska K. Z zagadnień słowotwórstwa i semantyki Wrocław 1977
2523 Dobrzyńska T. Metafora Wrocław 1984
2524 Perczyńska N. Wybrane cechy składniowo-stylistyczne polszczyzny mówionej (na mateiale gwary północno-mazowieckiej wsi Szczutowo i okloic) Wrocław 1975
2525 Żelazko K. Czasowniki przechodnie o składni wilorakiej w języku polskim Wrocław 1975
2526 Sokołowska T. Funkcje składniowe imiesłowów nieodmiennych w języku polskim XVII wieku Wrocław 1976
2527 Kowalik K. Budowa morfologiczna przymiotników polskich Wrocław 1977
2528 Wąsik Z. Typologia strukturalna wypowiedzeń pytających Wrocław 1979
2532 Kategorie gramatyczne grup imennych w języku polskim Wrocław 1976
2533 Symoni-Sułkowska J. Formacje rzeczownikowe utworzone od wyrażeń przyimkowych Wrocław 1987
2534 Zaron Z. Ze studiów nad składnią i semantyką czasownika Wrocław 1980
2535 Wandas A. Język stororuskiego przekładu polskich statutów ziemskich Kazimierza Wielkigo i Władysława Jagiełły Wrocław 1966
2537 Sesja naukowa Międzynarodowej Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich w Krakowie w dniach 3-5 grudnia 1969 r. Wrocław 1971
2538 Liczba, ilość, miara Wrocław 1973
2540 Zagórski Z. O mowie mieszkańców wsi wokół Konina Wrocław 1991
2544 Slawistyczne studia językoznawcze Wrocław 1987
2545 Bartnicka B. Funkcje semantyczno-składniowe bezokolicznika we współczesnej polszczyźnie Wrocław 1982
2555 Cytowska M. Od Aleksandra do Alwara (Gramatyki łacińskie w Polsce w XVI w.) Wrocław 1968
2557 Mierzejewska H. Afatyczna dezintegracja fonetycznej postaci wyrazów Wrocław 1977
2558 Wagner Z. Ze studiów nad językiem Petra Hektorovica Wrocław 1970
2560 Collectanea linguistica in honorem Adami Heinz Wrocław 1986
2566 Pisarkowa K. Składnia rozmowy telefonicznej Wrocław 1975
2567 Protokolarz miasta Wożnik Wrocław 1972
2572 Gołąb P. Gwara Schodni i okolicy Wrocław 1955
2573 O predykacji Wrocław 1974
2574 Charakterystyka temporalna wypowiedzenia Wrocław 1975
2578 Brzezina M. Wariacja rodzaju gramatycznego rzeczowników nieżywotnych w potocznej polszczyźnie Wrocław 1982
2580 Stylistyczna akomadacja systemu gramatycznego Wrocław 1988
2581 Studia poświęcone stosunkom literackim polsko-czeskim i polsko-słowackim Wrocław 1969
2582 Kopertowska D. Nazwy osobowe mieszkańców podkieleckich wsi (1565-1694) Wrocław 1988
2584 Grzegorczykowa R. Funkcje semantyczne i składniowe polskich przysłówków Wrocław 1975
2585 Studia z polskiej składni historycznej Wrocław 1976 t.I, II
2586 Zdanukiewicz A.A. Gwara Łopatowszczyzny. Fonetyka, fleksja, słownictwo Wrocław 1972
2589 Pasoń A. Syntaktyczne sposoby wyrażania przyczyny w historii języka polskiego Wrocław 1976
2590 Schabowska M. Rzeczowniki ilościowe w języku polskim Wrocław 1967
2593 Heinz A. Funkcja egzocentryczna rzeczownika Wrocław 1957
2617 Brzeziński W. Słownictwo krajnickie. Słownik gwary wsi Podróżna w Złotowskiem Wrocław 1982 I
2758 Modzelewski K. Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej Wrocław 1987 28.09.16
2629 Szlifersztejnowa S. Kategoria strony (Z historii mysli lingwistycznej) Wrocław 1969
2638 Sidorenko H. Zarys wersyfikacji ukraińskiej Wrocław 1961
2677 Siatkowski J. Dialekt czeski okolic Kudowy Wrocław 1962 II
2721 Doros A., Werbalne konstrukcje bezosobowe w języku rosyjskim i polskim na tle innycj jęyków słowiańskich Wrocław 1975
2697 Sołta J. Zarys dziejów Serbołużyczan Wrocław 1984
2703 Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego Wrocław 1974 III
2775 Stowarzyszenie Ludu Polskiego w Królestwie Polskim Gustaw Ehrenburg i "Swiętokrzyżcy" Wrocław 1978 24.02.17
2776 Zakład Narodowy im. Ossolińskich za dyrektury Adama Kłodzińskieho Wrocław 1980 24.02.17
2789 Rękopiśmienne dedykacje autorskie w księgozbiorze Ossolineum Wrocław 1967 28.02.17
2790 Mikulski T. Nad tekstami Kniaźnina Wrocław 1947 28.02.17
2453 Łempicki S. Wspomnienia Ossolińskie Wrocław 1948
2411 Badecki J.K. Z badań nad literaturą mieszczańsko-ludową XVII wieku Wrocław 1951
2806 Baumgart J. Bibliografia historii polskiej za rok 1949 Wrocław 1954 31.03.17
2807 Baumgart J. Bibliografia historii polskiej za lata 195201953 Wrocław 1957 31.03.17
2809 Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Polonica wieku XVI Wrocław 1965 31.03.17
2840 Karpiński J. Sy ntaxis van de nominale woordgroepen in Nederlandse en Poolse formulieren Wrocław 2016 03.07.17
2221 Wielkopolskie roty sądowe XIC-XV wieku t.1 Roty Poznańskie Wrocław 1959
2239 Cytowska Maria Bibliografia druków urzędowych XVI wieku Wrocław 1961
2241 Wołoszyński Roman Postawa ideowa Ignacego Krasickiego po roku 1780 Wrocław 1953
2742 Milecki A. Źródła i perspektywy humanizmu w twórczości Antoniego de Daint0Exupery Wrocław 1075 13.06.16
2267 Wyczański A. Uwarstwienie społeczne w Polsce XVI wieku Wrocław 1977
2271 Jabłkowska R. Joseph Conrad 1857-1924 Wrocław 1961
2282 Cytowska M. Bibliografia druków urzędowych XVU wieku Wrocław 1961
2317 Danek W. Publicystyka Józefa Ignacego Kraszewskiego w latach 1859-1872 Wrocław 1957
2331 Głos 1900-1905. Bibliografia zawartości Wrocław 1954
2796 Smoleński W. Szkoły historyczne w Polsce Wrocław 1952 28.02.17
2553 Kania S. Polska gwara konspiracyjno-partyzancka czasu okupacji hitlerowskiej 1939-1945 Zielona Góra 1975
2484 Dejna K. Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski Łódź 1951 t.I. II
2536 Budziszewska W. żargon Ochweśnicki Łódź 1957
2576 Cyran W. Przysłówki polskie. Budowa słowotwórcza Łodź 1967
2579 Smoczyński P. Przyswajanie przez dziecko podstaw systemu językowego Łodź 1955
2240 Świerkowski Ksawery Dziesięć wieków książki Łódź 1949
2741 Tynecki J. Inicjacje mistyka. Rzecz o Tadeuszu Micińskim Łódź 1986 13.06.16
2635 Frąckiewicz M.K. Semantyka i składnia czasowników myslenia w łomżyńskich tekstach gwarowych Łomża 2007