Panorama 1
Eksponat 1 -- Pamiątka:

"Panu Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu
na pamiątkę pobytu w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.
Dyrekcja i Zarząd. Gdynia 23.04.1996 r."
Eksponat 2 -- Pamiątka:

Z okazji 750-lecia miasta Łukowa.
Eksponat 3 -- Płaskorzeźba przedstawiająca wojownika z tarczą, uzbrojonego we włócznię.
Eksponat 4 -- Rzeźba świętego.
Eksponat 21 -- Pamiątka:

"z okazji 85 rocznicy urodzin, w dniu przedpremiery filmu "Wszystko co nasze" z wyrazami wdzięczności Akademia Polonijna z Przyjaciółmi", Warszawa-Belweder, 4 września 2004 r.
Eksponat 106 -- Pamiątka "Na pamiątkę spotkania z Prezydentem II Rzeczypospolitej Ryszardem Kaczorowskim w dniu 9 marca 2005 roku w Tomaszowie Mazowieckim, Prezydent Miasta Mirosław Kukliński".
Eksponat 108 -- Dyplom:

"Rada Miejska Legnicy uchwałą nr XXXI/335/05 z 29 marca 2005 nadała tytuł honorowego obywatela miasta Legnicy Ryszardowi Kaczorowskiemu, ostatniemu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie" zamknięty w przeszklonej, ozdobnej ramie.
Eksponat 109 -- Kopia obrazu przedstawiającego portret Mikołaja Kopernika wg oryginału z 1580 r., przechowywanego w Muzeum w Toruniu, wykonana przez Józefa Flika w 1999 r.
Eksponat 110 -- Obraz "Zarośla nad Tatyną" autorstwa Anny Słupek z Gimnazjum w Hyżnem, wykonany w 2002 r.
Eksponat 111 -- Dyplom i odznaczenia upamiętniające decyzję nr 444/MON z dnia 4 października 2007 r. mocą której 2 Korpus Zmechanizowany w Krakowie przyjmuje imię patrona - generała broni Władysława Andersa.
Eksponat 113 -- Wyszywane godło "Bractwa Strzelców Kurkowych Warszawa".
Eksponat 114 -- Akwarela:

"Nad Morskim Okiem…" przedstawiająca Jana Pawła II nad Morskim Okiem, wykonana w 2000 r. przez osobę podpisaną jako "Awalach", podarowana Ryszardowi Kaczorowskiemu z okazji nadania honorowego obywatelstwa Zakopanego.
Eksponat 116 -- Pamiątka nadania Ryszardowi Kaczorowskiemu tytułu honorowego obywatelstwa miasta Sochaczewa uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/230/04 z dnia 1 czerwca 2004 r., Sochaczew, 18 września 2004 r.
Eksponat 123 -- Reprint widoku Świebodzina wg G. Brauna i FG. Hogenberga Civitas Orbis Terrarum,Kolonia 1572-1618, tablica 50 (wyd. nakładem Muzeum Regionalnego w Świebodzinie w 1994 r.). Egzemplarz numerowany: 198/500.
Eksponat 126 -- Dyplom upamiętniający nadanie Ryszardowi Kaczorowskiemu tytułu honorowego obywatela województwa Podlaskiego, Białystok, 18 kwietnia 2005 r.
Eksponat 130 -- Płaskorzeźbiona w drewnie pamiątka podarowana Ryszardowi Kaczorowskiemu przez Nadleśnictwo Grodzisk w listopadzie 2004 r.
Eksponat 133 -- Witraż z nierozpoznanym bliżej przedstawieniem Anioła i baszty z otwartą bramą.
Eksponat 135 -- Linoryt "Ostrołęka" 3/10/II seria/2000 r. autorstwa Janusza Akermana, oprawiony w przeszkloną, drewnianą ramę.
Eksponat 136 -- Obraz olejny "Sierpniowe Łąki w Haczowie w 1998 r." autorstwa Jadwigi Szmyd-Sikory (Rzeszów, ul. Bohaterów 34/16", oprawiony w drewnianą profilowaną ramę. U dołu tabliczka: Panu Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu Rektor i Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 6 marca 2002 r.
Eksponat 181 -- Pamiątka ze Zlotu Harcerstwa Polskiego - Szare Szeregi w Warszawie w 2004 r.
Eksponat 184 -- Pamiątka przyznania przez Radę Miasta Siedlce tytułu Honorowego Obywatela Miasta Siedlce Ryszardowi Kaczorowskiemu 26 lutego 2008 r. Pamiątka w postaci Godła Polski z Orłem odlewanym w mosiądzu, zamkniętym w skórzanym etui (z tabliczką inskrypcyjną w środku).
Kliknij
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku Po najechaniu kursorem na dany eksponat pojawi się informacja o nim,
natomiast po kliknięciu pojawi się jego powiększenie.
Pełna lista eksponatów