Wolny dostęp

Wolny dostęp oznacza, że czytelnik:
  • ma swobodny dostęp do książek,
  • samodzielnie odszukuje książki na półce (po uprzednim sprawdzeniu w katalogu komputerowym symbolu działu w którym daną pozycję ustawiono),
  • nie musi wypełniać rewersów na książki,
  • może przeglądać książki przy regale lub czytać przy stoliku,
  • może za zgodą dyżurnego bibliotekarza wykonać kopię aparatem cyfrowym,
  • może za zgodą dyżurnego bibliotekarza wykonać na miejscu płatną kserokopię.

Wykorzystane książki należy odkładać na wyznaczone do tego celu miejsca (stoliki stojące przy poszczególnych działach).
Księgozbiór CDE ustawiony jest tematycznie, zgodnie z Klasyfikacją Wspólnot Europejskich, na którą składa się 17 działów. W obrębie działów książki ustawione są w kolejności alfabetycznej.

Podstawą szeregowania alfabetycznego jest:
  • dla prac autorskich (napisanych przez jednego, dwóch lub trzech autorów) – nazwisko pierwszego autora,
  • dla prac zbiorowych (napisanych przez więcej niż trzech autorów) – pierwsze słowo tytułu,
  • dla prac zbiorowych o tym samym tytule – podtytuł i/lub nazwisko pierwszego współautora.

Różne wydania tej samej książki ustawione są rosnąco według roku wydania.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE
          Godziny otwarcia:

Poniedziałek08:00 - 15:00
Wtorekdyżur w Czytelni Humanistycznej
Śr. - Pt.08:00 - 15:00
          Lekcje europejskie
          Współpraca
          Galeria
          Kontakt:

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
ul. Akademicka 2
15-267 Białystok

mgr Katarzyna Fidziukiewicz
mgr Anna Prokopiuk

tel.: 085 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Facebook © Biblioteka Uniwersytecka