Książki

Zbiory CDE w Białymstoku liczą obecnie około 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz ponad 90 tytułów czasopism. Większość materiałów pochodzi z zakupu finansowanego przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Wszystkim osobom zainteresowanym wyszukiwaniem zbiorów Centrum Dokumentacji Europejskiej proponujemy wejście do katalogu bibliotecznego.

Centrum w Białymstoku zachowało spójną dla wszystkich ośrodków klasyfikację, która przewiduje podział na 17 grup tematycznych:

01. Zagadnienia instytucjonalne
02. Unia celna i polityka handlowa
03. Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo
04. Zatrudnienie i praca
05. Zagadnienia socjalne
06. Prawo i procedury
07. Transport
08. Polityka konkurencji i przedsiębiorstwa
09. Finanse
10. Zagadnienia gospodarcze
11. Stosunki zewnętrzne
12. Energia
13. Polityka regionalna
14. Środowisko naturalne
15. Badania naukowe i techniczne
16. Informacja, edukacja, kultura
17. Statystyka.
          Godziny otwarcia:

Poniedziałek08:00 - 15:00
Wtorekdyżur w Czytelni Humanistycznej
Śr. - Pt.08:00 - 15:00
          Lekcje europejskie
          Współpraca
          Galeria
          Kontakt:

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
ul. Akademicka 2
15-267 Białystok

mgr Katarzyna Fidziukiewicz
mgr Anna Prokopiuk

tel.: 085 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Facebook © Biblioteka Uniwersytecka