W jakim celu?

 • wypożyczanie zbiorów na zewnątrz,
 • automatyczny dostęp do e-zasobów (dla studentów UwB),
 • możliwość korzystania z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

 

Kto może się zapisać?

 • pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku,
 • studenci wszystkich rodzajów studiów prowadzonych na UwB,
 • uczestnicy szkół doktorskich UwB,
 • pracownicy bibliotek jednostek organizacyjnych UwB,
 • emerytowani pracownicy UwB,
 • absolwenci UwB (na podstawie kaucji pieniężnej i za zgodą kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów lub kierownika biblioteki specjalistycznej),
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni szkół wyższych w Białymstoku (na podstawie kaucji pieniężnej i za zgodą kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów lub kierownika biblioteki specjalistycznej),
 • pracownicy białostockich instytucji naukowych, oświatowych i kulturalnych (na podstawie kaucji pieniężnej i za zgodą kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów lub kierownika biblioteki specjalistycznej),
 • doktoranci, stypendyści i stażyści innych uczelni (na podstawie kaucji pieniężnej i za zgodą kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów lub kierownika biblioteki specjalistycznej).

 

Gdzie i kiedy się zapisać?

Wypożyczalnia

przez cały rok w godzinach pracy oddziału

biblioteka macierzystego wydziału

(dotyczy studentów Wydziału Ekonomii i Finansów, Wydziału Prawa, Wydziału Nauk o Edukacji oraz Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych)

przez cały rok w godzinach pracy bibliotek specjalistycznych

 

Jak się zapisać?

- zgłosić się osobiście do Wypożyczalni / biblioteki macierzystego wydziału (dotyczy studentów Wydziału Chemii, Wydziału Ekonomii i Finansów, Wydziału Prawa, Wydziału Nauk o Edukacji oraz Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych),

- wypełnić i własnoręcznie podpisać deklarację zapisu,

- przedstawić:

 • pracownicy UwB - legitymację służbową lub dowód osobisty,
 • studenci - legitymację studencką,
 • doktoranci - legitymację doktorancką,
 • absolwenci UwB - dokument potwierdzający ukończenie studiów oraz dowód osobisty,
 • pozostali użytkownicy - ważny dokument tożsamości.

- uiścić odpowiednią opłatę (brak możliwości płacenia kartą):

 • za aktywację elektronicznej legitymacji, która pełni funkcję karty bibliotecznej - 5 zł,
 • za założenie karty bibliotecznej - 10 zł,
 • za założenie tymczasowej karty bibliotecznej (ważnej rok) dla absolwentów UwB i osób niezwiązanych z uczelnią - 10 zł (dodatkową opłatę stanowi kaucja zwrotna - 50 zł za wypożyczenie jednej książki).

 

[REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI]