W czytelniach BU (Czytelni Ogólnej, Czytelni Humanistycznej) można korzystać na zasadzie wolnego dostępu z księgozbioru podręcznego. Jest on ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Zawiera książki z:

  • filozofii, religii, nauk społeczno-ekonomicznych, nauk przyrodniczych (Czytelnia Ogólna),
  • historii, filologii, sztuki, etnografii, prawa (Czytelnia Humanistyczna).

 

Każdy dział opisany jest zarówno na półce, jak i na szczycie każdego z regałów z uwzględnieniem jego symbolu i słownym rozwinięciem. W kolekcjach w obrębie poszczególnych działów książki ustawione są w kolejności alfabetycznej. 

 

Podstawą szeregowania alfabetycznego jest:

  • dla prac autorskich (napisanych przez jednego, dwóch lub trzech autorów) - nazwisko pierwszego autora,
  • dla prac zbiorowych (napisanych przez więcej niż trzech autorów) - pierwsze słowo tytułu,
  • dla prac zbiorowych o tym samym tytule - podtytuł i/lub nazwisko pierwszego współautora,
  • wyjątek stanowi dział, przy którym istnieje dopisek A/Z oraz nazwa uniwersytetu; w tym przypadku książki uszeregowane są alfabetycznie według nazw następujących po dopisku A/Z.

 

W Czytelni Ogólnej udostępnia się również czasopisma i bieżącą prasę. 

Do pozycji z wolnego dostępu użytkownik ma bezpośredni dostęp, w związku z czym wypełnianie rewersu nie jest wymagane. 

Wykorzystane książki należy odkładać na wyznaczone do tego celu stoliki.