W tym roku, podobnie jak poprzednim, szkolenie biblioteczne będzie odbywać się przede wszystkim w formie online.

 SZKOLENIE BIBLIOTECZNE 2022 - MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 

Równocześnie zapraszamy chętne grupy (jednorazowo do 20 osób) na nieodpłatne szkolenia stacjonarne połączone ze zwiedzaniem budynku biblioteki, które będą odbywać się w Sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej
(ul. K. Ciołkowskiego 1R, I piętro). Terminy można uzgadniać z pracownikami Oddziału Informacji Naukowej (tel. kontaktowy: 738 85 30, 738 85 60).

Rozpoczęcie realizacji szkoleń jest planowane od 11 października w godzinach pracy Oddziału. Czas trwania szkolenia to ok. godziny.

 

Skierowane do:

  • studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia,
  • studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia niebędących wcześniej studentami UwB.

Cel: przygotowanie studentów do samodzielnego oraz aktywnego korzystania ze zbiorów i usług oferowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia.

Zakres szkolenia:

  • organizacja i funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego;
  • strona WWW Biblioteki Uniwersyteckiej jako podstawowe źródło informacji o Bibliotece i jej zasobach;
  • rodzaje i charakterystyka zbiorów bibliotecznych oraz zasady ich rozmieszczenia w czytelniach i innych pomieszczeniach magazynowych;
  • korzystanie z katalogu komputerowego (przeszukiwanie katalogu, zamawianie, rezerwacja i prolongata książek, sprawdzanie swojego konta użytkownika);
  • podstawowe zasady korzystania ze zbiorów i usług biblioteki (regulaminy, godziny otwarcia poszczególnych agend, sposoby udostępniania zbiorów, zasady korzystania z dostępnych komputerów i narzędzi reprograficznych);
  • umiejętność korzystania z dostępnych w bibliotece narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych (katalogi komputerowe, bazy danych, wydawnictwa elektroniczne).  

Termin: od października

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej (ul. K. Ciołkowskiego 1R, p. 0.30, tel.: 85 738 85 30, 84 738 85 60)