na miejscu w czytelniach

Czytelnia Ogólna (Kampus)

przez wypożyczanie na zewnątrz

Wypożyczalnia

Wypożyczenia krótkoterminowe (z czytelni)

w trybie wypożyczeń międzybibliotecznych Wypożyczalnia międzybiblioteczna (korzystanie z pozycji na miejscu w czytelniach BU)

przez zdalny dostęp do baz danych

i czasopism elektronicznych

z wszystkich komputerów zarejestrowanych na UwB

z komputerów prywatnych po uprzedniej rejestracji/ wypełnieniu formularza (dotyczy pracowników i studentów UwB posiadających aktywne konto biblioteczne)

przez Cyfrową Wypożyczalnię Międzybiblioteczną ACADEMICA

terminal w Czytelni Ogólnej (Kampus)