na miejscu w czytelniach

Czytelnia z wolnym dostępem do zbiorów

przez wypożyczanie na zewnątrz

Wypożyczalnia

Wypożyczenia krótkoterminowe (z czytelni)

w trybie wypożyczeń międzybibliotecznych Wypożyczalnia międzybiblioteczna (korzystanie z pozycji na miejscu w Czytelni)

przez zdalny dostęp do baz danych

i czasopism elektronicznych

z wszystkich komputerów zarejestrowanych na UwB

z komputerów prywatnych po uprzedniej rejestracji/ wypełnieniu formularza (dotyczy pracowników i studentów UwB)

przez Cyfrową Wypożyczalnię Międzybiblioteczną ACADEMICA

terminal w Czytelni z wolnym dostępem do zbiorów