Biblioteka Uniwersytecka dysponuje pokojem pracy zbiorowej, który mieści się na I piętrze w Czytelni z wolnym dostępem do zbiorów. Istnieje możliwość podłączenia własnego komputera do Internetu. Pokój przeznaczony jest dla grup od 5 do 10 osób.

 

Zasady korzystania z pokoju pracy zbiorowej:

1. Prawo do korzystania z pokoju mają:

  • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UwB,
  • pracownicy UwB,
  • słuchacze studiów podyplomowych i doktoranckich,
  • doktoranci z otwartym przewodem doktorskim na UwB.

2. Pokój można zarezerwować na określony termin i czas jego użytkowania.

3. Zajmowanie pokoju odbywa się na zasadzie pierwszeństwa. Maksymalny czas jednorazowego korzystania z pokoju to jeden dzień (w godzinach pracy biblioteki).

4. Przy rejestracji należy podać nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę.

5. W pokoju można dyskutować, ale należy zachować umiar w natężeniu hałasu, tak aby nie przeszkadzać innym użytkownikom.

6. Do pokoju można przynosić książki udostępniane w czytelni na ogólnych zasadach przyjętych w regulaminie. Po skończeniu pracy książki należy wynieść z pokoju i odłożyć na wyznaczone do tego celu stoliki.

7. Użytkownik może przynosić do pokoju własne materiały i akcesoria według swego uznania. Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione w pokoju.

8. Klucz do pokoju znajduje się u bibliotekarza dyżurującego przy biurku rejestracyjnym czytelni.

 

REZERWACJA:: 

  • stanowisko bibliotekarza przy biurku rejestracyjnym
  • telefonicznie: 85 738 85 44

 

Osoby korzystające z pokoju pracy zbiorowej zobowiązane są do przestrzegania postanowień Regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku oraz Zarządzenia Dyrektora BU dotyczącego przepisów porządkowych na terenie Biblioteki.