Dostępne narzędzia

Lokalizacja

Opłata

samoobsługowy skaner

Czytelnia Ogólna

bezpłatne

 

Usługi reprograficzne wykonywane są w godzinach pracy biblioteki.

Materiały biblioteczne można też kopiować za pomocą własnego aparatu cyfrowego.

Do kopiowania nie są udostępniane:

  • książki klejone, które mogą ulec uszkodzeniu w trakcie kopiowania,
  • książki i czasopisma oprawione,
  • albumy i książki cenne dla biblioteki,
  • wszystkie wydawnictwa w złym stanie zachowania.

O możliwości wykonania kserokopii materiałów bibliotecznych każdorazowo decyduje dyżurny bibliotekarz, który w uzasadnionych przypadkach może zabronić reprografii wybranych materiałów. Ograniczenia wynikają z obowiązującego prawa autorskiego i postępującej dewastacji zbiorów. 

Usługi reprograficzne.