Dostępne narzędzia

Lokalizacja

Opłata

KAMPUS

samoobsługowy skaner

Czytelnia Ogólna

bezpłatne

drukarka

Oddział Informacji Naukowej

(p. 1073, Wydział Chemii)

30 gr – strona czarno-biała

 

Usługi reprograficzne wykonywane są w godzinach pracy biblioteki.

Materiały biblioteczne można też kopiować za pomocą własnego aparatu cyfrowego.

Do kopiowania nie są udostępniane:

  • książki klejone, które mogą ulec uszkodzeniu w trakcie kopiowania,
  • książki i czasopisma oprawione,
  • albumy i książki cenne dla biblioteki,
  • wszystkie wydawnictwa w złym stanie zachowania.

O możliwości wykonania kserokopii materiałów bibliotecznych każdorazowo decyduje dyżurny bibliotekarz, który w uzasadnionych przypadkach może zabronić reprografii wybranych materiałów. Ograniczenia wynikają z obowiązującego prawa autorskiego i postępującej dewastacji zbiorów. 

 

E-kopie

Pracownia Digitalizacji Zbiorów BU świadczy usługi reprograficzne obejmujące wykonanie:

  • skanu z oryginału,
  • skanu z mikrofilmu,
  • fotografii. 

Więcej informacji.