W Czytelni z wolnym dostępem do zbiorów użytkownicy mogą skorzystać z samoobsługowego, bezpłatnego skanera.  

Materiały biblioteczne można też kopiować za pomocą własnego aparatu cyfrowego.

Do kopiowania nie są udostępniane:

  • książki klejone, które mogą ulec uszkodzeniu w trakcie kopiowania,
  • książki i czasopisma oprawione,
  • albumy i książki cenne dla biblioteki,
  • wszystkie wydawnictwa w złym stanie zachowania.

O możliwości wykonania kopii każdorazowo decyduje dyżurny bibliotekarz, który w uzasadnionych przypadkach może zabronić kopiowania wybranych materiałów. Ograniczenia wynikają z obowiązującego prawa autorskiego i postępującej dewastacji zbiorów. 

 

Zob. również: Pracownia Digitalizacji Zbiorów BU - Usługi reprograficzne