Biblioteka dysponuje komputerami stacjonarnymi pozwalającymi użytkownikom na korzystanie z katalogów BU, Internetu, zasobów cyfrowych oraz pracę nad własnymi materiałami w edytorze tekstu. Ponadto użytkownicy mają możliwość wydruku oraz zeskanowania potrzebnych materiałów w wybranych agendach BU.

 

KAMPUS      
 Lokalizacja stanowisk  Komputery  Skaner Drukarka

 Dostęp do katalogów 

Internet 
Czytelnia Ogólna   4 TAK  TAK 
Oddział Informacji Naukowej   4  - TAK TAK

 

Pracownicy i studenci UwB mogą również korzystać z systemu eduroam. System pozwala na uzyskanie dostępu do Internetu sieci bezprzewodowej i przewodowej bez konieczności kontaktowania się z lokalnymi administratorami, po wcześniejszej konfiguracji. Więcej informacji TUTAJ.

Istnieje też możliwość podłączenia laptopa w czytelniach i pokojach pracy indywidualnej.