Studenci i pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku przed odejściem z uczelni zobowiązani są do potwierdzenia na karcie obiegowej, że uregulowali zobowiązania wobec Biblioteki. 

Karty obiegowe podbijane są w godzinach pracy biblioteki w Wypożyczalni.

Podczas podbijania karty obiegowej należy okazać dowód osobisty. Możliwe jest podbicie karty za inną osobę - w tym celu należy posiadać przy sobie kopię dwóch stron dowodu osobistego właściciela karty obiegowej.

Podpisanie karty obiegowej skutkuje zamknięciem konta bibliotecznego. Traci się prawo do:

  • korzystania z usług Wypożyczalni (wypożyczeń na zewnątrz),
  • logowania się z komputerów prywatnych do baz danych subskrybowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką,
  • usługi Moje Konto.

Można korzystać ze zbiorów Biblioteki na miejscu w czytelni.