Kabiny pracy indywidualnej znajdują się na antresoli Czytelni z wolnym dostępem do zbiorów. Każda kabina jest wyposażona w biurko, miękkie krzesło oraz otwarty regał. Umożliwia to wielodniową pracę użytkownika bez konieczności każdorazowego zabierania materiałów do domu.

REZERWACJA: na zasadzie pierwszeństwa. Ogólnodostępna lista znajduje się przy biurku rejestracyjnym czytelni na I piętrze.

Zasady korzystania z KABIN PRACY INDYWIDUALNEJ (KPI)

  1. Z Kabin Pracy Indywidualnej mogą korzystać pracownicy naukowi i doktoranci Uniwersytetu w Białymstoku posiadający ważną kartę biblioteczną oraz inne osoby (za zgodą Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej).
  2. Kabiny Pracy Indywidualnej można rezerwować na okres jednego miesiąca (pracownicy naukowi) i tygodnia (doktoranci). Zgłoszenie kolejnej rezerwacji jest możliwe dopiero pod koniec okresu korzystania (nie jest możliwa rezerwacja kabiny na kilka miesięcy z góry). W przypadku niekorzystania z KPI Biblioteka ma prawo anulować rezerwację i udostępnić pokój innej oczekującej osobie. Nie można samowolnie odstępować kabiny innym osobom. Po upływie wyznaczonego czasu rezerwacji korzystający powinien zwolnić KPI i zabrać swoje rzeczy osobiste.
  3. W KPI można korzystać z dostępnych zbiorów bibliotecznych oraz materiałów własnych, a także z własnego sprzętu komputerowego. Użytkownika obowiązuje zamykanie kabiny przy każdorazowym jej opuszczeniu.
  4. Z KPI należy korzystać w godzinach pracy czytelni. Maksymalnie na 15 minut przed zamknięciem należy zakończyć pracę, wykorzystane materiały i klucz oddać dyżurującemu bibliotekarzowi. Nie należy pozostawiać książek w pokoju. Zasada ta nie dotyczy osób, które wypożyczyły książki zgodnie z zasadami wypożyczeń krótkoterminowych. W przypadku zagubienia klucza należy uiścić opłatę za wykonanie duplikatu.
  5. Biblioteka zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, wejścia do kabiny pod nieobecność jej użytkownika.

 

Osoba korzystająca z KPI zobowiązana jest do przestrzegania postanowień Regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku.