Karta biblioteczna

Dokumentem potwierdzającym zapis do Wypożyczalni jest karta biblioteczna, którą staje się:

 • elektroniczna legitymacja studencka - jeśli zapis odbył się na jej podstawie,
 • karta biblioteczna z kodem kreskowym - jeśli zapis odbył się na podstawie innego dokumentu.

 

Kartę należy okazać przy odbieraniu zamówionych materiałów.

Karta jest ważna przez okres trwania określonego typu studiów. Osobom spoza UwB karta zakładana jest na rok i ważna wyłącznie z dowodem tożsamości.

Opłaty za aktywację karty bibliotecznej określa cennik (zob. też "Opłaty w Wypożyczalni").

Konto biblioteczne

Każdej osobie zapisującej się do Biblioteki Uniwersyteckiej zakładane jest konto w systemie bibliotecznym. Stan konta można samodzielnie sprawdzać w Internecie poprzez katalog online BU.

W celu sprawdzenia konta należy:

 • wybrać zakładkę "Moje konto" znajdującą się na stronie głównej katalogu online BU,
 • zalogować się wpisując: numer karty bibliotecznej/legitymacji elektronicznej i hasło.

Konto biblioteczne umożliwia:

- wypożyczanie zbiorów na zewnątrz;

- uzyskanie informacji o:

 • zamówionych i zarezerwowanych pozycjach,
 • historii wypożyczeń,
 • terminie odbioru i zwrotu zamawianych pozycji,
 • przekroczonym terminie zwrotu i naliczanych z tego tytułu opłatach;

- przedłużenie terminu zwrotu wszystkich lub wybranych pozycji.

 

Jest także możliwość zalogowania się na swoje konto przez wyszukiwarkę PRIMO (zakładki Zaloguj się lub Karta biblioteczna).

Limity wypożyczeń

 

Użytkownik Limity wypożyczeń Okres wypożyczenia

 STUDENCI

 studiów stacjonarnych, niestacjonarnych  do 10 woluminów miesiąc
 studiów podyplomowych do 3 woluminów miesiąc
 z dwoma fakultetami do 15 woluminów miesiąc

 PRACOWNICY UwB

 profesorowie i doktorzy habilitowani do 15 woluminów 12 miesięcy
 inni pracownicy naukowo-dydaktyczni do 10 woluminów 3 miesiące
 pracownicy systemu biblioteczno-informacyjnego do 15 woluminów 12 miesięcy
 pozostali pracownicy UwB do 5 woluminów 3 miesiące

 INNE OSOBY ZWIĄZANE Z UwB

 doktoranci do 7 woluminów miesiąc
 emerytowani pracownicy UwB do 3 woluminów miesiąc
 studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku do 3 woluminów miesiąc

 UŻYTKOWNICY KORZYSTAJĄCY ZA KAUCJĄ 

 absolwenci UwB do 3 woluminów miesiąc
 czytelnicy niezwiązani z UwB do 3 woluminów miesiąc

 

Przed upływem terminu zwrotu wypożyczone materiały można prolongować (przedłużyć termin zwrotu), o ile nie zostały zarezerwowane.

Jak wypożyczać

Wyszukiwanie i wypożyczanie książek z Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej odbywa się zdalnie przez katalog komputerowy ALEPH. Z katalogu centralnego zamawiać można książki z lokalizacją BG (Biblioteka Główna - Uniwersytecka) i BHU (Kolekcja Humanistyczna Biblioteki Uniwersyteckiej), które mają status egzemplarza "Wypożycza się".

Zamawianie książki:

 1. Wejdź do katalogu i wyszukaj interesującą Cię pozycję.
 2. Zwróć uwagę na Lokalizację książki: wybierz BG albo BHU, klikając w odpowiedni skrót w kolumnie Lokalizacja.
 3. Sprawdź czy dostępne egzemplarze mają status "Wypożycza się" (jeśli tak, pojawi się też link "Zamówienie").
 4. Kliknij w link "Zamówienie" po lewej stronie tabeli z opisem danego egzemplarza - jeżeli nie jesteś zalogowany na swoje Konto Czytelnika, otworzy się okno logowania.
 5. Po zalogowaniu potwierdź chęć wypożyczenia klikając w "Dalej", do momentu aż pojawi się pole z pełnym opisem książki - oznacza ono, że Twoje zamówienie zostało zarejestrowane.

Zachęcamy również do korzystania z multiwyszukiwarki Primo, która posiada funkcje katalogu - z wyszukiwaniem oraz zamawianiem książek. Logowanie do Primo odbywa się na tych samych zasadach co do katalogu ALEPH.

 

Książki z bibliotek specjalistycznych wchodzących w skład systemu biblioteczno-informacyjnego UwB można zamawiać po zalogowaniu się w katalogu odpowiedniej biblioteki. 

 

Wyszukiwanie i zamawianie w katalogu Aleph

 

Wypożyczenia krótkoterminowe

Wypożyczenia międzybiblioteczne 

Zamawianie materiałów do czytelni

Aby skorzystać z materiałów bibliotecznych w czytelniach BU (Czytelni Ogólnej, Czytelni Humanistycznej, Centrum Dokumentacji Europejskiej), należy zarejestrować się u dyżurującego bibliotekarza oraz przekazać mu wypełnione rewersy papierowe. Wpisuje się na nich dane wybranych pozycji z katalogu komputerowego, zwracając uwagę na: kolekcję, sygnaturę, autora, tytuł, rok wydania publikacji. Odpowiednie pola należy wypełnić na dwóch częściach blankietu - na ZAKŁADCE i na REWERSIE. U dołu każdej z części trzeba się czytelnie podpisać.

Zob.: Jak wypełnić rewers

Czas oczekiwania na zamówioną pozycję zależy od jej kolekcji (tj. od tego, czy znajduje się w magazynie wewnętrznym czy zewnętrznym) oraz od liczby zamówień (zob.: Czas realizacji zamówień).    

Odbiór zamówionych materiałów

Książki można odbierać:

 • w Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej (Kampus UwB)
 • w Czytelni Humanistycznej przy ulicy Akademickiej 2 (jeśli przy składaniu zamówienia jako miejsce odbioru wybierze się: Akademicka).

 

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia, niedziel i dni świątecznych).

Czytelnicy odbierają zamówione woluminy po okazaniu legitymacji bibliotecznej lub karty bibliotecznej.

Trzykrotne nieodebranie zamówionych książek skutkuje zawieszeniem w prawach użytkownika Wypożyczalni na okres miesiąca.

Właściciel karty pragnący upoważnić drugą osobę do korzystania z konta jest zobowiązany zgłosić się osobiście do Wypożyczalni. Zamawiane książki nie będą wydawane osobom nieupoważnionym!

Zwroty wypożyczonych materiałów

Zwroty wypożyczonych materiałów są możliwe:

 • w Wypożyczalni (p. 1069 przy holu wejściowym, Wydział Chemii),
 • w agendach prowadzących wypożyczenia krótkoterminowe (dotyczy wypożyczeń krótkoterminowych),
 • poprzez Bibliobox* (przy wejściu do budynku biblioteki przy ul. Akademickiej 2).

*Zwrócone materiały zostaną zdjęte z konta czytelnika następnego dnia lub w pierwszy dzień roboczy (w przypadku weekendów i świąt).

 

Przed upływem terminu zwrotu wypożyczone materiały można prolongować (przedłużyć termin zwrotu), o ile nie zostały zarezerwowane.

Nieterminowy zwrot wypożyczonych książek wiąże się z sankcją karną!

Czytelnicy niezwiązani z UwB, którzy wpłacili kaucję za książki, uzyskają jej zwrot w Wypożyczalni po uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki. Wpłaconą kaucję należy odebrać w ciągu 6 miesięcy od momentu wygaśnięcia ważności konta, w przeciwnym razie kaucja przechodzi na własność Biblioteki.

Przekroczenie terminu zwrotu

Skutki/sankcje:

 • zawieszenie w prawach korzystania z Wypożyczalni do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki;
 • wyłączenie opcji samodzielnego przedłużania terminu zwrotu książki z naliczoną karą;
 • rozpoczęcie naliczania kary przez system biblioteczny w wysokości 0,25 zł za każdy dzień od książki (niedziele i święta nie są wliczane);
 • za przetrzymanie książki wypożyczonej w trybie wypożyczeń krótkoterminowych - naliczanie kary przez system biblioteczny w wysokości 2 zł za każdą godzinę opóźnienia (począwszy od godz. 12.00).

 

Opłaty za nieterminowy zwrot książek można dokonać:

Czas realizacji zamówień

 WYPOŻYCZALNIA:

Zamówienia z kolekcji Wypożyczalnia - Kampus realizowane są w ciągu 20 minut.

Zamówienia z kolekcji Wypożyczalnia - Magazyn Zewnętrzny są realizowane według następującego schematu:

 • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne - odbiór od godz. 10.00
 • zamówienia do 10.00 - odbiór od 12.00
 • zamówienia do 12.00 - odbiór od 14.00
 • zamówienia do 14.00 - odbiór od 16.00
 • po godz. 14.00 - realizacja następnego dnia od godz. 10.00
 • złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę - odbiór w poniedziałek od godz. 10.00.

W przypadku zaznaczenia jako miejsca odbioru Akademickiej zamówienia są realizowane:

 • następnego dnia od godz. 14.00
 • zamówienia złożone w piątek i sobotę - od poniedziałku od godz. 14.00.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia, niedziel i dni świątecznych).

 

CZYTELNIA OGÓLNA

Zamówienia z kolekcji znajdujących się w magazynach na Kampusie (Czytelnia Ogólna - Kampus, Czasopisma - Kampus, Wypożyczalnia - Kampus, Czytelnia Ogólna - Gabinet R. Kaczorowskiego) są realizowane w ciągu 20 minut.

Zamówienia z kolekcji znajdujących się w magazynach zewnętrznych (Czytelnia Ogólna - Magazyn Zewnętrzny, Czasopisma - Magazyn Zewnętrzny, Wypożyczalnia - Magazyn Zewnętrzny) są realizowane według następującego schematu:

 • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia - odbiór od godz. 10.00
 • zamówienia do 10.00 - odbiór od 12.00
 • zamówienia do 12.00 - odbiór od 14.00
 • zamówienia do 14.00 - odbiór od 16.00
 • po godz. 14.00 - realizacja następnego dnia od godz. 10.00
 • złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę - odbiór w poniedziałek od godz. 10.00.

Aby nie czekać w Czytelni Ogólnej na książkę lub czasopismo z magazynu zewnętrznego, można je wcześniej zamówić telefonicznie pod numerem 85 738 80 49.

 

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA

Do 15 minut (w zależności od liczby zamówień).

Zamówienia na rewersach papierowych przyjmowane są przy biurku rejestracyjnym na parterze. Dotyczy zbiorów z kolekcji: Czytelnia HumanistycznaZbiory Specjalne

Zamówienia telefoniczne

Aby nie czekać w Czytelni Ogólnej na książkę lub czasopismo z magazynu zewnętrznego, można je zamówić telefonicznie pod numerem 85 738 80 49.

Przedłużanie terminu zwrotu

Termin zwrotu wypożyczonych materiałów można przedłużać wielokrotnie, pod warunkiem że nie zostały one zamówione przez innego czytelnika. W tym celu trzeba zalogować się na swoje konto, wejść w wypożyczenia i kliknąć "przedłuż" przy wybranych pozycjach.

 

Jeśli minie już termin zwrotu i na koncie zostanie naliczona kara, wówczas prolongaty może dokonać tylko pracownik Wypożyczalni.

Opłaty w Wypożyczalni

Aktywacja legitymacji studenckiej pełniącej funkcję karty bibliotecznej - 5 zł

Wydanie karty bibliotecznej z kodem kreskowym - 10 zł

Duplikat karty - 10 zł

Kaucja za książkę (dotyczy użytkowników spoza UwB) - 50 zł

Nieterminowy zwrot książki (za każdy dzień od książki) - 0,25 zł

Nieterminowy zwrot książki przy wypożyczeniach krótkoterminowych i tygodniowych (za każdą kolejną godzinę opóźnienia) - 2 zł