Karta biblioteczna

Dokumentem potwierdzającym zapis do Wypożyczalni jest karta biblioteczna, którą staje się:

 • elektroniczna legitymacja studencka\doktorancka - jeśli zapis odbył się na jej podstawie,
 • karta biblioteczna z kodem kreskowym - jeśli zapis odbył się na podstawie innego dokumentu.

 

Kartę należy okazać przy odbieraniu zamówionych materiałów.

Karta jest ważna przez okres odbywania kształcenia. Osobom spoza UwB karta zakładana jest na rok i ważna wyłącznie z dowodem tożsamości.

Opłaty za aktywację karty bibliotecznej określa cennik (zob. też "Opłaty w Wypożyczalni").

Karta Czytelnika

Dokumentem potwierdzającym zapis do Czytelni (dotyczy osób spoza UwB nieposiadających konta bibliotecznego) jest Karta Czytelnika

Karta jest odpłatna i ważna rok. Koszt Karty - 10 zł (płatność gotówką przy ladzie rejestracyjnej czytelni).

Kartę należy okazać po wejściu do Czytelni.

Konto biblioteczne

Każdej osobie zapisującej się do Biblioteki Uniwersyteckiej zakładane jest konto w systemie bibliotecznym. Stan konta można samodzielnie sprawdzać w Internecie poprzez katalog online BU.

W celu sprawdzenia konta należy:

 • wybrać zakładkę "Moje konto" znajdującą się na stronie głównej katalogu online BU,
 • zalogować się wpisując: numer karty bibliotecznej/legitymacji elektronicznej i hasło.

Konto biblioteczne umożliwia:

- wypożyczanie zbiorów na zewnątrz;

- uzyskanie informacji o:

 • zamówionych i zarezerwowanych pozycjach,
 • historii wypożyczeń,
 • terminie odbioru i zwrotu zamawianych pozycji,
 • przekroczonym terminie zwrotu i naliczanych z tego tytułu opłatach;

- przedłużenie terminu zwrotu wszystkich lub wybranych pozycji.

 

Limity wypożyczeń

 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Użytkownik Limity wypożyczeń Okres wypożyczenia

STUDENCI

 studiów stacjonarnych, niestacjonarnych  do 10 woluminów miesiąc
 studiów podyplomowych do 3 woluminów miesiąc
 z dwoma fakultetami do 15 woluminów miesiąc

 PRACOWNICY UwB

 nauczyciele akademiccy do 30 woluminów 3 miesiące
 pozostali pracownicy UwB do 10 woluminów 3 miesiące

 INNE OSOBY ZWIĄZANE Z UwB

 doktoranci do 30 woluminów 3 miesiące
 emerytowani pracownicy UwB do 3 woluminów miesiąc

 UŻYTKOWNICY KORZYSTAJĄCY ZA KAUCJĄ* 

 czytelnicy niezwiązani z UwB do 3 woluminów miesiąc
 absolwenci UwB do 3 woluminów miesiąc

BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNE

 STUDENCI

studiów stacjonarnych, niestacjonarnych  do 10 woluminów miesiąc
studiów podyplomowych do 10 woluminów miesiąc
 z dwoma fakultetami do 15 woluminów miesiąc

 PRACOWNICY

nauczyciele akademiccy do 15 woluminów 3 miesiące
pozostali pracownicy UwB do 10 woluminów miesiąc

 INNE OSOBY ZWIĄZANE Z UwB

doktoranci do 10 woluminów 3 miesiące
emerytowani pracownicy UwB do 3 woluminów miesiąc
absolwenci UwB (za kaucją)* do 3 woluminów miesiąc

 *Kaucja wynosi 50 zł od książki.

 

W przypadku wypożyczeń krótkoterminowych z księgozbioru czytelni z wolnym dostępem obowiązują limity:

 • pracownicy - 5 egzemplarzy
 • studenci - 3 egzemplarze 

 

Przed upływem terminu zwrotu wypożyczone materiały można prolongować (przedłużyć termin zwrotu), o ile nie zostały zarezerwowane.

Jak wypożyczać

Wyszukiwanie i wypożyczanie książek z Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej odbywa się zdalnie przez katalog komputerowy ALEPH. Z katalogu centralnego zamawiać można książki z lokalizacją BG (Biblioteka Główna - Uniwersytecka) i BHU (Kolekcja Humanistyczna Biblioteki Uniwersyteckiej), które mają status egzemplarza "Wypożycza się".

Zamawianie książki:

 1. Wejdź do katalogu i wyszukaj interesującą Cię pozycję.
 2. Zwróć uwagę na Lokalizację książki: wybierz BG albo BHU, klikając w odpowiedni skrót w kolumnie Lokalizacja.
 3. Sprawdź czy dostępne egzemplarze mają status "Wypożycza się" (jeśli tak, pojawi się też link "Zamówienie").
 4. Kliknij w link "Zamówienie" po lewej stronie tabeli z opisem danego egzemplarza - jeżeli nie jesteś zalogowany na swoje Konto Czytelnika, otworzy się okno logowania.
 5. Po zalogowaniu potwierdź chęć wypożyczenia klikając w "Dalej", do momentu aż pojawi się pole z pełnym opisem książki - oznacza ono, że Twoje zamówienie zostało zarejestrowane.

 

Książki z bibliotek specjalistycznych wchodzących w skład systemu biblioteczno-informacyjnego UwB można zamawiać po zalogowaniu się w katalogu odpowiedniej biblioteki. 

 

Wyszukiwanie i zamawianie w katalogu Aleph

 

Wypożyczenia krótkoterminowe

Wypożyczenia międzybiblioteczne 

Zamawianie materiałów do czytelni

Aby skorzystać na miejscu z materiałów bibliotecznych spoza wolnego dostępu, należy je zamówić przez katalog komputerowy. 

Przy zamawianiu zbiorów z kolekcji Czasopisma, Zbiory SpecjalneGabinet R. Kaczorowskiego konieczne jest wypełnienie papierowego formularza zamówienia (rewersu). Uzupełnia się go zgodnie z danymi widniejącymi przy wybranej pozycji w katalogu komputerowym, zwracając uwagę na: kolekcję, sygnaturę, autora, tytuł, rok wydania publikacji. Odpowiednie pola należy wypełnić na dwóch częściach blankietu. U dołu każdej części trzeba się czytelnie podpisać. Rewersy nie są wymagane w przypadku zbiorów znajdujących się w wolnym dostępie.

Zob.: Jak wypełnić rewers

Czas oczekiwania na zamówioną pozycję wynosi do 15 minut.    

Odbiór zamówionych materiałów

Książki można odbierać:

 • w Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej (Kampus UwB)
 • w bibliotekach specjalistycznych (jeśli zamówienia dotyczą pozycji z danej biblioteki specjalistycznej),
 • w Czytelni (dotyczy wypożyczeń krótkoterminowych).

 

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia, niedziel i dni świątecznych).

Czytelnicy odbierają zamówione woluminy po okazaniu legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej.

Trzykrotne nieodebranie zamówionych materiałów w trakcie danego roku akademickiego skutkuje automatyczną blokadą konta bibliotecznego na okres miesiąca.

Użytkownicy mogą upoważnić inną osobę, pisemnie lub ustnie, do odbierania zamówionych materiałów ze swojego konta. Zamawiane książki nie będą wydawane osobom nieupoważnionym!

Zwroty wypożyczonych materiałów

Zwroty wypożyczonych materiałów są możliwe:

 • w Wypożyczalni (przy holu wejściowym)
 • w czytelniach prowadzących wypożyczenia krótkoterminowe (dotyczy wypożyczeń krótkoterminowych),
 • w poszczególnych bibliotekach specjalistycznych (dotyczy zbiorów z tych bibliotek),
 • przez wrzutnię znajdującą się przy wejściu do Biblioteki Głównej 

 

Przed upływem terminu zwrotu wypożyczone materiały można prolongować (przedłużyć termin zwrotu), o ile nie zostały zarezerwowane.

Nieterminowy zwrot wypożyczonych książek wiąże się z sankcją karną!

Czytelnicy niezwiązani z UwB, którzy wpłacili kaucję za książki, uzyskają jej zwrot w Wypożyczalni po uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki. Wpłaconą kaucję należy odebrać w ciągu 6 miesięcy od momentu wygaśnięcia ważności konta, w przeciwnym razie kaucja przechodzi na własność Biblioteki.

Przekroczenie terminu zwrotu

Skutki/sankcje:

 • zawieszenie w prawach korzystania z Wypożyczalni do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki;
 • wyłączenie opcji samodzielnego przedłużania terminu zwrotu książki z naliczoną karą;
 • rozpoczęcie naliczania kary przez system biblioteczny w wysokości 0,25 zł za każdy dzień od książki (niedziele i święta nie są wliczane);
 • za przetrzymanie książki wypożyczonej w trybie wypożyczeń krótkoterminowych - naliczanie kary przez system biblioteczny w wysokości 2 zł za każdą godzinę opóźnienia (począwszy od godz. 12.00). Uwaga! W zawiązku z pandemią, aby ułatwić użytkownikom dostęp do zbiorów bibliotecznych, opłata za nieterminowy zwrot książek w ramach wypożyczeń krótkoterminowych (wypożyczenia z Czytelni) wynosi 2 zł za dzień opóźnienia (od każdej książki).

 

Opłaty za nieterminowy zwrot książek można dokonać:

 • w Wypożyczalni (brak możliwości płacenia kartą),

Czas realizacji zamówień

 WYPOŻYCZALNIA:

Zamówienia realizowane są w ciągu 15 minut.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia, niedziel i dni świątecznych).

 

CZYTELNIA OGÓLNA

Zamówienia z kolekcji znajdujących się w magazynie są realizowane w ciągu 15 minut.

 

Księgozbiór można zamawiać poprzez katalog komputerowy.

Księgozbiór ze statusem "na miejscu" będzie udostępniany w Czytelni z wolnym dostępem do zbiorów.

Materiały biblioteczne spoza wolnego dostępu w celu skorzystania na miejscu w Czytelni zamawia się przez papierowe rewersy (dotyczy kolekcji Czasopisma, Zbiory Specjalne, Gabinet R. Kaczorowskiego). (Zob. Zamawianie materiałów do Czytelni).  

 

 

Przedłużanie terminu zwrotu

Termin zwrotu wypożyczonych materiałów można przedłużać wielokrotnie, pod warunkiem że nie zostały one zamówione przez innego czytelnika. W tym celu trzeba zalogować się na swoje konto, wejść w wypożyczenia i kliknąć "przedłuż" przy wybranych pozycjach.

 

Jeśli minie już termin zwrotu i na koncie zostanie naliczona kara, wówczas przedłużenia terminu zwrotu może dokonać tylko pracownik Wypożyczalni.

Opłaty w Wypożyczalni

Aktywacja legitymacji studenckiej i doktoranckiej pełniącej funkcję karty bibliotecznej - 5 zł

Wydanie karty bibliotecznej z kodem kreskowym - 10 zł

Wydanie Karty Czytelnika - 10 zł (opłata w Czytelni)

Duplikat karty - 10 zł

Kaucja za książkę (dotyczy użytkowników spoza UwB) - 50 zł

Nieterminowy zwrot książki (za każdy dzień od książki) - 0,25 zł

Nieterminowy zwrot książki przy wypożyczeniach krótkoterminowych i tygodniowych (za każdą kolejną godzinę opóźnienia) - 2 zł Uwaga! W zawiązku z pandemią, aby ułatwić użytkownikom dostęp do zbiorów bibliotecznych, opłata za nieterminowy zwrot książek w ramach wypożyczeń krótkoterminowych (wypożyczenia z Czytelni) wynosi 2 zł za dzień opóźnienia (od każdej książki).

W Bibliotece nie ma możliwości płacenia kartą.