Materiały do szkolenia bibliotecznego zamieszczone są poniżej:

pdfSzkolenie biblioteczne w wersji prezentacji
pdfWyszukiwanie i zamawianie książek w katalogu komputerowym ALEPH

 

 

Materiały do szkolenia bibliotecznego zamieszczone są poniżej:

pdfSzkolenie biblioteczne w wersji prezentacji
pdfWyszukiwanie i zamawianie książek w katalogu komputerowym ALEPH

 

 

Strona 2

 

Informacja o przebiegu szkolenia bibliotecznego on-line


Szkolenie biblioteczne ma na celu dostarczenie, zwłaszcza studentom I roku Uniwersytetu w Białymstoku, podstawowych informacji o bibliotece, zasadach funkcjonowania poszczególnych agend, możliwościach korzystania z katalogu komputerowego (wyszukiwanie, zamawianie książek i czasopism oraz sprawdzanie stanu konta czytelnika).

Test zawiera 30 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujemy 1 punkt. Maksymalnie możemy zdobyć 30 punktów. Pytania w teście mogą zawierać jedną, dwie lub więcej prawidłowych odpowiedzi.

Test dostępny jest dla wszystkich studentów, w szczególności dla studentów I roku UwB. Test nie jest obowiązkowy.

Osoba, która uzupełniła i zatwierdziła test, otrzymuje informację o liczbie uzyskanych punktów.


Studenci Uniwersytetu w Białymstoku już od 1 października mogą zapisać się do Biblioteki Uniwersyteckiej w Wypożyczalni w Kampusie UwB (Budynek Wydziału Chemii, p. 1069). Osoby zgłaszające się do zapisu powinny mieć ze sobą aktualną legitymację studencką, która będzie też pełniła funkcję karty bibliotecznej. Koszt aktywacji karty na czas studiów wynosi 5 zł.

 

 

TEST ONLINE