Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną:

wstęp do jednostek uczelnianych mają jedynie pracownicy, studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku,

 - zostały określone limity osób korzystających jednocześnie z poszczególnych agend Biblioteki Uniwersyteckiej:

  • Czytelnia Ogólna - 3 osoby
  • Wypożyczalnia - 1 osoba
  • Biblioteka Ekonomiczna - 4 osoby
  • Biblioteka Humanistyczno-Społeczna - 5 osób
  • Biblioteka Pedagogiczna - 6 osób
  • Biblioteka Prawnicza - 12 osób

 UWAGA! Od 12 listopada 2020 Czytelnia Humanistyczna oraz znajdujący się w niej księgozbiór niedostępne dla użytkowników.

- użytkownicy zobowiązani są do zachowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa (używania maseczek - zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk, zachowania dystansu);

- książki podaje bibliotekarz;

- pokoje pracy indywidualnej są wyłączone z użytkowania do odwołania;

- ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęca się użytkowników do skracania czasu korzystania z agend Biblioteki do niezbędnego minimum;

- osoby przejawiające symptomy infekcji proszone są o niekorzystanie z Biblioteki osobiście. 

 

Zachęcamy do korzystania z e-zasobów biblioteki z urządzeń prywatnych:

  • IBUK, Legalis i inne bazy elektroniczne - Wejście (więcej o dostępie do baz danych TUTAJ),
  • Repozytorium UwB - Link,
  • Podlaska Biblioteka Cyfrowa - Link