Informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną:

wstęp do jednostek uczelnianych mają jedynie pracownicy, studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku,

 - zostały określone limity osób korzystających jednocześnie z poszczególnych agend Biblioteki Uniwersyteckiej:

 • Czytelnia Humanistyczna - 7 osób
 • Czytelnia Ogólna - 5 osób
 • Wypożyczalnia - 1 osoba
 • Oddział Informacji Naukowej - 2 osoby
 • Biblioteka Ekonomiczna - 4 osoby
 • Biblioteka Humanistyczno-Społeczna - 5 osób
 • Biblioteka Pedagogiczna - 6 osób
 • Biblioteka Prawnicza - 12 osób

 

- użytkownicy zobowiązani są do zachowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa (używania maseczek - zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk, zachowania dystansu);

- książki podaje bibliotekarz;

- stanowiska komputerowe w czytelniach są udostępniane w ograniczonym zakresie wyłącznie w celu skorzystania z katalogów; w Oddziale Informacji Naukowej dodatkowo dostęp do 2 komputerów z możliwością drukowania;

- użytkownicy mogą korzystać z samoobsługowego skanera w Czytelni Ogólnej;

- pokoje pracy indywidualnej są wyłączone z użytkowania do odwołania;

- ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęca się użytkowników do skracania czasu korzystania z agend Biblioteki do niezbędnego minimum;

- osoby przejawiające symptomy infekcji proszone są o niekorzystanie z Biblioteki osobiście. 

 

Zachęcamy do korzystania z e-zasobów biblioteki z urządzeń prywatnych:

 • IBUK, Legalis i inne bazy elektroniczne - Wejście (więcej o dostępie do baz danych TUTAJ),
 • Repozytorium UwB - Link,
 • Podlaska Biblioteka Cyfrowa - Link