Libsmart Payment - regulowanie płatności bibliotecznych poprzez bankowość elektroniczną.

Użytkownik po zalogowaniu się do serwisu będzie miał możliwość sprawdzenia, czy jego konto biblioteczne obciążone jest opłatami za przetrzymanie książek. W przypadku naliczenia opłaty zostanie połączony z bankowością elektroniczną, gdzie dokona płatności. 

Dzięki zintegrowaniu z systemem bibliotecznym Aleph, po zaksięgowaniu przelewu, aplikacja Libsmart Payment automatycznie dokona zmian na koncie czytelnika. 

Przejdź do zdalnego serwisu uiszczania opłat.