System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu w Białymstoku obejmuje bibliotekę główną oraz biblioteki specjalistyczne.

Zadaniem systemu jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz zasobów informacji naukowej niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego i obsługi badań naukowych. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego oraz zasady korzystania określają odpowiednie regulaminy.

 

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
ul. K. Ciołkowskiego 1R, 15-245 Białystok
tel. 85 738 85 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: https://bg.uwb.edu.pl/

  

System biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu w Białymstoku obejmuje bibliotekę główną oraz biblioteki specjalistyczne.

Zadaniem systemu jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz zasobów informacji naukowej niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego i obsługi badań naukowych. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego oraz zasady korzystania określają odpowiednie regulaminy.

 

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
ul. K. Ciołkowskiego 1R, 15-245 Białystok
tel. 85 738 85 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: https://bg.uwb.edu.pl/

  

Biblioteki specjalistyczne poza strukturą wydziałów

Biblioteka Chemiczna
ul. K. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok
tel.: 85 738 80 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: https://chemia.uwb.edu.pl/wydzial/biblioteka/

Biblioteka Chemiczna gromadzi książki i czasopisma z dziedziny chemii oraz nauk pokrewnych. Z czytelni mogą korzystać pracownicy i studenci Wydziału Chemii UwB oraz inne osoby zainteresowane księgozbiorem. Do wypożyczania zbiorów na zewnątrz są uprawnieni wyłącznie studenci Wydziału Chemii.

Biblioteka Ekonomiczna
ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok
tel.: 85 745 77 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: https://www.weif.uwb.edu.pl/biblioteka

Biblioteka Ekonomiczna powstała w 1986 roku jako Biblioteka Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Stanowi obecnie jedną z największych bibliotek specjalistycznych UwB. W jej zbiorach znajdują się książki, wydawnictwa ciągłe, czasopisma, mapy i cyfrowe nośniki danych z dziedziny ekonomii oraz nauk pokrewnych. Czytelnicy mają do dyspozycji osiemnaście miejsc w czytelni oraz osiem stanowisk komputerowych. Jedno stanowisko komputerowe jest przystosowane do obsługi przez osoby niedowidzące.

Biblioteka Filologiczna
ul. Liniarskiego 3, 15-420 Białystok
tel. 85 745 75 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: https://filologia.uwb.edu.pl/struktura/biblioteka

Biblioteka Filologiczna mieści się w budynku Katedry Neofilologii UwB i posiada zbiory liczące ok. 22 tys. wol. z zakresu literatury, językoznawstwa, literaturoznawstwa, psychologii, filozofii, historii i kultury Wielkiej Brytanii, USA oraz Francji związane z programem studiów na filologii angielskiej i francuskiej. Prenumeruje dziesięć tytułów czasopism zagranicznych i jeden tytuł w języku polskim.

 

Biblioteka Humanistyczno-Społeczna im. Andrzeja Wyczańskiego
Plac NZS 1, 15-097 Białystok
tel.: 85 745 71 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: https://hist-soc.uwb.edu.pl/biblioteka

Biblioteka Humanistyczno-Społeczna powstała w 2002 r. na bazie księgozbioru Biblioteki Instytutu Socjologii i Filozofii oraz darów przekazanych między innymi przez spadkobierców: Prof. Stefana Kieniewicza, Prof. Walentyny Najdus, Prof. Andrzeja Jezierskiego, Prof. Andrzeja Wyczańskiego, Prof. Jerzego Tomaszewskiego, Prof. Feliksa Tycha i Prof. Elżbiety Kaczyńskiej. W 2003 r. zbiory znacząco wzbogacił księgozbiór Białostockiego Towarzystwa Naukowego. Aktualnie Biblioteka posiada ok. 50 tys. wol. wydawnictw zwartych, 14,5 tys. wol. czasopism i 145 wol. zbiorów specjalnych.

Biblioteka Pedagogiczna
ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
tel.: 85 745 73 38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: https://old.noe.uwb.edu.pl/biblioteka/

Biblioteka Pedagogiczna powstała w 1983 roku, a od 1999 roku funkcjonuje w nowej siedzibie. Dysponuje sześćdziesięcioma sześcioma miejscami w dwóch czytelniach oraz czterema miejscami w Informatorium. Gromadzi zbiory z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych, głównie z socjologii i filozofii. Posiada bogaty zbiór książek zagranicznych.

Biblioteka Prawnicza
ul. Mickiewicza 1, 15-203 Białystok
tel.: 85 745 72 15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: https://prawo.uwb.edu.pl/wydzial/biblioteka
facebook: https://www.facebook.com/Biblioteka-Wydzia%C5%82u-Prawa-UwB-131760327535208

Biblioteka Prawnicza powstała w 1982 r. W jej zbiorach znajdują się krajowe i zagraniczne wydawnictwa z dziedziny prawa i nauk pokrewnych tj. administracji, europeistyki, bezpieczeństwa narodowego, kryminalistyki, kryminologii, terroryzmu, przestępczości, patologii społecznych, medycyny i psychologii sądowej, a także z zakresu nauk społecznych i politycznych. Czytelnia jest ogólnodostępna, natomiast z Wypożyczalni mogą korzystać wyłącznie studenci i pracownicy Wydziału Prawa. 

Biblioteki specjalistyczne pozostające w strukturze wydziałów

Biblioteka Wydziału Biologii
ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok
tel.: 85 738 83 87, 85 738 83 88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: https://biologia.uwb.edu.pl/wydzial/biblioteka-wydzialu-biologii

Biblioteka Wydziału Biologii posiada zbiory liczące ok. 13,5 tys. wol. zbiorów zwartych oraz ok. 6 tys. woluminów czasopism z dziedziny biologii, ochrony środowiska, ekologii, geologii. Prenumeruje dwadzieścia cztery tytuły czasopism polskich oraz cztery tytuły zagraniczne. Użytkownicy mogą korzystać z czytelni z dwudziestoma dziewięcioma miejscami, a także z czterech stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz jednego stanowiska pracy dla osób niedowidzących.

Biblioteka Wydziału Fizyki
ul. K. Ciołkowskiego 1L, 15-245 Białystok
tel.: 85 738 81 84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: http://physics.uwb.edu.pl/wf/?page_id=226

Biblioteka Wydziału Fizyki posiada ok. 15. tys. wol. zbiorów zwartych z głównych działów fizyki oraz z dziedzin informatyki, elektroniki, matematyki i chemii, ok. 3,5 tys. roczników czasopism naukowych oraz ok. 100 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. Z Czytelni mogą skorzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy, natomiast z Wypożyczalni - wyłącznie pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Fizyki.

Biblioteka Wydziału Matematyki
ul. K. Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok
tel.: 85 738 83 40, 85 738 82 99
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: http://math.uwb.edu.pl/pl/biblioteka.php

Biblioteka Wydziału Matematyki gromadzi książki naukowe z zakresu matematyki i informatyki, podręczniki z dziedziny matematyki i informatyki oraz innych nauk pokrewnych. Posiada zbiory liczące ok. 26 tys, wydawnictw zwartych oraz ok. 13 tys. wol. czasopism. Dysponuje pięcioma stanowiskami komputerowymi oraz sześćdziesięcioma dwoma miejscami dla czytelników. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy.