Drukuj

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku stanowi ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną Uniwersytetu w Białymstoku o zadaniach naukowych, informacyjnych, dydaktycznych i usługowych. Jest centralnym ośrodkiem informacji naukowej, centrum jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego, w skład którego wchodzą biblioteki jednostek organizacyjnych UwB. 
     Misją Biblioteki Głównej w Białymstoku jest stworzenie nowoczesnego centrum informacji oraz utrzymywanie najwyższego poziomu działalności w celu aktywnego wspierania procesów naukowo-badawczych i edukacyjnych. Pełni również funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej służącej zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego. 


Misję naukową Biblioteka realizuje poprzez:


Misja społeczna i kulturalna obejmuje: