Dostępność cyfrowa

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia.

Data publikacji strony internetowej: 24.10.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.04.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów, audio deskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu;

- w niektórych artykułach i tabelach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej,

- niektóre materiały graficzne (obrazy, zdjęcia) nie posiadają opisu alternatywnego.

Udogodnienia:

- przełącznik kontrastowy;

- możliwość powiększenia wielkości liter dla całego szablonu strony

- na wszystkich podstronach znajduje się wyszukiwarka indeksująca treści na stronie;

- możliwość wydrukowania treści artykułów (po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.),

- rozszerzenie szablonu dostosowanego do rozdzielczości ekranu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.12.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową na stronie internetowej bg.uwb.edu.pl jest Michał Malewicz, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 738 85 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Uniwersytecka – Biblioteka Główna, ul. K. Ciołkowskiego 1R, 15-245 Białystok

Budynek ma dwie kondygnacje. Przy głównym wejściu nie ma stopni ani progów. Przejście przez wiatrołap (drzwi otwierane ręcznie szerokości 90 cm, ich otwarcie wymaga siły; wewnątrz wycieraczki wystające ponad poziom płaszczyzny dojścia). Wchodząc trzeba minąć też bramkę RFID (szerokość 91 cm). W holu na parterze mieszczą się szatnia i wypożyczalnia. W razie problemów z wejściem można zadzwonić na portiernię pod numer 85 738 85 00.

Czytelnia z wolnym dostępem zlokalizowana jest na piętrze. Komunikację pomiędzy piętrami zapewnia winda. Drzwi do windy mają szerokość 88 cm i są automatycznie otwierane. Winda wyposażona jest w poręcz oraz posiada wewnętrzny panel sterujący z komunikatorem pięter. Wjazd bezpośrednio do czytelni (1 piętro) i na antresolę (2 piętro), gdzie znajduje się część księgozbioru z wolnym dostępem i kabiny pracy indywidualnej (2 dla osób niepełnosprawnych). 

Na piętrze znajduje się też sala szkoleniowa Oddziału Informacji Naukowej (p.1.10), sala konferencyjna i Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego. Wejście schodami. Schody z poręczami po obu stronach biegu. Liczba stopni między parterem a piętrem wynosi 21. Można również wjechać windą i przejść do korytarza prowadzącego do wymienionych pomieszczeń przez czytelnię.

Na obu kondygnacjach znajdują się toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi toalet oznaczone piktogramem.

Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego on-line. Usługa dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 oraz w weekendy od 10.00 do 16.00. Widget do połączenia w prawym dolnym rogu na stronach internetowych Uniwersytetu w Białymstoku.