Dostępność cyfrowa

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia.

Data publikacji strony internetowej: 24.10.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.04.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów, audio deskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu;

- w niektórych artykułach i tabelach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej,

- niektóre materiały graficzne (obrazy, zdjęcia) nie posiadają opisu alternatywnego.

Udogodnienia:

- przełącznik kontrastowy;

- możliwość powiększenia wielkości liter dla całego szablonu strony

- na wszystkich podstronach znajduje się wyszukiwarka indeksująca treści na stronie;

- możliwość wydrukowania treści artykułów (po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.),

- rozszerzenie szablonu dostosowanego do rozdzielczości ekranu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.12.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową na stronie internetowej bg.uwb.edu.pl jest Michał Malewicz, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 745 76 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Uniwersytecka – Biblioteka Główna, ul. K. Ciołkowskiego 1K (budynek Wydziału Chemii), 15-245 Białystok

Przy wejściu do budynku nie ma stopni ani progów. Przejście przez wiatrołap – pierwsze drzwi otwierane automatycznie, drugie ręcznie. W holu na wprost wejścia głównego znajduje się tablica informacyjna.
Główne punkty obsługi (Wypożyczalnia, Czytelnia Ogólna, Oddział Informacji Naukowej) oraz szatnia mieszczą się na parterze i mają wejścia z holu głównego (drzwi standardowych wymiarów, Czytelnia Ogólna – drzwi dwuskrzydłowe). W korytarzu prowadzącym do sekretariatu i dyrekcji biblioteki z uwagi na stopnie znajduje się podnośnik przyschodowy obsługiwany za pomocą panelu sterującego. Przy poszczególnych pomieszczeniach oznaczenia w alfabecie Braille’a. Brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
W budynku znajduje się winda wyposażona w poręcz z wewnętrznym panelem sterującym. Drzwi do windy są automatycznie otwierane i zamykane oraz posiadają wymaganą szerokość. Schody w budynku są wyposażone w poręcze po obu stronach biegu. Toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością mieszczą się na każdej kondygnacji budynku. Drzwi toalet oznaczone piktogramem.
Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego on-line.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek przy ul. Akademickiej 2 (Czytelnia Humanistyczna, Pracownia Zbiorów Specjalnych i Digitalizacji, Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku), 15-267 Białystok

Z uwagi na przeprowadzkę biblioteki do nowej lokalizacji agendy Biblioteki Uniwersyteckiej mieszczące się na ul. Akademickiej są nieczynne dla użytkowników. Aktualne informacje o dostępności zasobów i stanie prac na stronie internetowej BU oraz profilu na FB.