Pracownia Digitalizacji Zbiorów BU świadczy usługi reprograficzne obejmujące wykonanie:

  • skanu z oryginału,
  • skanu z mikrofilmu,
  • fotografii.

By zamówić skan, należy wypełnić poniższy formularz.


[ Cennik Usług ]