1980

Zarys problematyki elegii łacińskich Jana Kochanowskiego / Halina Brzezińska-Stec // Zesz. Nauk., Hum., Filol. Pol. / UW Białystok. - 1980, z. 31, s. 267-286 


1987

Jan Kochanowski w badaniach rocznicowych / Halina Brzezińska-Stec // Zesz. Nauk., Hum. Filol. Pol. / UW Białystok. – 1987, z. 56, s. 7-43 


1994


Skład osobowy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w roku akademickim 1993/1994 / oprac. Bogumiła Mancewicz, Halina Brzezińska-Stec. - Białystok : Dział Wydaw. Filii UW, 1994 


1995


Album magistrów Instytutu Historii (1977-1994) / oprac. Bogumiła Mancewicz, Halina, Brzezińska-Stec, Bożena Suchodoła. - Białystok : IH FUW, 1995 


1996


Bibliografia publikacji pracowników Filii UW za lata 1986-1990 / Bogumiła Mancewicz, Halina Brzezińska Stec. - Białystok : Dział Wydaw Filii UW, 1996 

Dworniczka w Małopolsce w XVI i pierwszej połowie XVII wieku/ Edyta Bezzubik // Białostockie Teki Historyczne. - T. 2 (1996), s. 5-46 Link do tekstu

Dworniczka w Małopolsce w XVI i pierwszej połowie XVII wieku / Edyta Bezzubik // Gryfita. - 1996, nr 11, s. 13-15 Link do tekstu

Informator o pracach magisterskich za lata 1991-1994 / oprac. Bogumiła Mancewicz, Halina Brzezińska-Stec i. in. - Białystok : Dział Wydaw. Filii UW, 1996 

Przegląd komputerowych systemów bibliotecznych : informator / Elwira Śliwińska. - Warszawa : Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, 1996 

Życie Jana Klemensa Branickiego / Edyta Bezzubik // Gryfita.- 1996, nr 12, s. 17-18 Link do tekstu


1998


Helena Radlińska o książce i bibliotece / Wiesława Wojtkowska. - Białystok: Trans Humana, 1998 

Jak łączyć wiedzę o potrzebach czytelników z wiedzą o zawartości księgozbioru / Wiesława Wojtkowska // Bibliotekarz. - 1998, nr 10, s. 19-21 Link do tekstuPotrzeby informacyjne użytkowników a język informacyjno-wyszukiwawczy systemu : komunikat o badaniach prowadzonych w Bibliotece Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku /Wiesława Wojtkowska // Zag. Inform. Nauk. - 1998, nr 1, s. 74-77 Link do tekstu


1999


Cooperation of ALEPH libraries in the process of computerization [w bibliotekach akademickich Białegostoku] / Barbara Kubiak, Joanna Putko // W : Research libraries – cooperation in automation : November 16-19, 1998, Cracow / ed. By Jadwiga Woźniak and Robert C. Miller. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1999. – S. 105-109. - Formaty. Kartoteki. 3 

Rapt w okresie staropolskim / Edyta Bezzubik / Studia Podlaskie.- T. 9 (1999), s. 65-72 Link do tekstu


2000


Bazy danych na dyskach optycznych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu w Białymstoku [Dokument elektroniczny] / Halina Brzezińska-Stec // EBIB. - 2000, nr 6 Link do tekstu

Biblioteka Główna Uniwersytetu w Białymstoku / Halina Brzezińska-Stec, Iwona Wnuszyńska-Kocoń// Bibl. Podl. – 2000, nr 1, s. 52-58 Link do tekstu

Informator systemu biblioteczno-informacyjnego / Halina Brzezińska-Stec, Iwona Wnuszyńska-Kocoń ; Biblioteka Główna. Uniwersytet w Białymstoku. - Białystok: Wydaw. Uniw. Białystok, 2000 

Nowe pomieszczenia Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku /Wiesława Wojtkowska // Bibliotekarz. - 2000, nr 12, s. 22-24 Link do tekstu


2001


Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku : projekt funkcjonalny nowego gmachu / Halina Brzezińska-Stec // Bibl. Podl. – 2001, nr 2, s. 74-79 Link do tekstu

Czasopisma wydawane w województwie podlaskim w latach 2000/2001 / Edyta Bezzubik // Bibl. Podl. – 2001, nr 3, s. 28-38 Link do tekstu

Dokumentacja bibliograficzna piśmiennictwa regionalnego w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku [Dokument elektroniczny] / Halina Brzezińska-Stec, Halina Sołomianko // EBIB. - 2001, nr 5 Link do tekstu

Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Koncepcja użytkowa i funkcjonalna [Dokument elektroniczny] / Halina Brzezińska-Stec // EBIB. - 2001, nr 4 Link do tekstu


2002


Czasopisma wydawane w województwie podlaskim a informacje o nich w portalu INFOPORT / Edyta Bezzubik // Bibl. Podl. - 2002, nr 5, s. 7-13 Link do tekstu


2003


Bibliografia Wiesława Kazaneckiego / Agnieszka Gałecka // Bibl. Podl. - 2003, nr 6, s. 137-140 Link do tekstu


2004


Biblioteki wobec społeczeństwa wielokulturowego / Agnieszka Frankowska// Bibl. Podl. - 2004/2005, nr 9/10, s. 28-34 Link do tekstu

Księgozbiór podręczny – czy to już koniec? / Elżbieta Mikutowicz // Bibl. Podl. - 2004/2005, nr 9/10, s. 21-27 Link do tekstu

„Tradycje a wykorzystanie nowoczesnych technologii w bibliotekach - na przykładzie bibliotek duńskich”, sprawozdanie z programu edukacyjnego w Danii 30.05 - 6.06.2004 r. / Wiesława Wojtkowska // Bibl. Podl. - 2004/2005, nr 9/10, s. 188-192 Link do tekstu

Wybrane aspekty prawnego otoczenia współczesnej biblioteki / Elżbieta Rogucka-Mojsik ; red. merytor. Marcin Drzewiecki, Jan Gosiewski ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. - Warszawa: CEBID, 2004 

Zainteresowania elektroniczną postacią książki i czasopisma w Bibliotece Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku / Wiesława Wojtkowska // Bibl. Podl.- 2004, nr 8, s. 50-56Link do tekstu


2005


Biblioteki cyfrowe w Polsce / Edyta Bezzubik // Bibl. Podl. – 2005/2006, nr 11/12, s. 33-39 Link do tekstu

Konflikty małżeńskie w Polsce nowożytnej — na podstawie akt separacji i rozwiązań małżeństw z oficjalatów krakowskiego, poznańskiego i włocławskiego z lat 1597–1697 /Edyta Bezzubik // Genealogia. - T. 17 (2005), s. 7-75 

Rola i zadania bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotece akademickiej / Halina Brzezińska-Stec //W: Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych : teoria a praktyka / pod red. Marii Czyżewskiej. -Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. [123]-139 Link do tekstu


2006


Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia w Białymstoku w nowym gmachu / Halina Brzezińska-Stec// W: Biblioteki XXI wieku - czy przetrwamy? / [org. Biblioteka Politechniki Łódzkiej]. - Łódź , 2006.- S. 323-334 Link do tekstu

Podlaskie Forum Bibliotekarzy / Edyta Bezzubik, Anna Rutkowska // Por. Bibl. - 2006, nr 10, s. 20-22Link do tekstu

Podlaskie Forum Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / Edyta Bezzubik, Anna Rutkowska // EBIB. - 2006, nr 7 Link do tekstu

Prasa codzienna do 1939 roku w zbiorach bibliotek Białegostoku, charakterystyka, zasób, ochrona / Halina Brzezińska-Stec // W : Gazety / [red. nauk. Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska]. - Poznań, 2006. - S. 101-115 Link do tekstu

Rusza Podlaska Biblioteka Cyfrowa [Dokument elektroniczny] / Edyta Bezzubik // EBIB. - 2006, nr 4Link do tekstu


2007


24 lata działalności Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku / Wiesława Wojtkowska //W: Utrwalić chwilę... XXX lecie Wydziału Pedagogkiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (1977 - 2007)/ [red. E.J. Kryńska]. - Białystok, Trans-Humana 2007, s. 237-241 

Bibliografia prac Anny Sitarskiej / Jolanta Kudrawiec //W: Od księgoznawstwa przez bibliotekoznawstwo do nauki o informacji XXI wieku / [red. Jan Leończuk]. - Białystok, 2007. - S. 319-383 Link do tekstu

Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku w nowej siedzibie / Halina Brzezińska-Stec // Por. Bibl. - 2007, nr 7/8, s. 41-42 Link do tekstu

"Kultura organizacyjna w bibliotece": Konferencja naukowa (Białystok, 4-6 czerwca 2007 r.) / Halina Brzezińska-Stec // Prz. Bibl. - R. 75, z. 3 (2007), s. 416-419 Link do tekstu

Podlaskie Forum Bibliotekarzy i działalność promocyjna Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku / Halina Brzezińska-Stec // W: Kształtowanie wizerunku biblioteki : praca zbiorowa / pod red. Marii Czyżewskiej. - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007. - S. [203]-210 Link do tekstu

Systemowe myślenie o bibliotece - w praktyce Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku / Wiesława Wojtkowska //W: Od księgoznawstwa przez bibliotekoznawstwo do nauki o informacji XXI wieku / [red. Jan Leończuk]. - Białystok, 2007. - s. 287-292 Link do tekstu


2008


Działalność Stefana Mikołaja Branickiego h. Gryf w Białymstoku w latach 1689-1709 / Wiesław Wróbel // Biul. Konserw. Woj. Podl. – 2008, z. 14, s. 40-80 Link do tekstu

Dzika przyroda Puszczy Augustowskiej / Halina Brzezińska-Stec // Las Pol. - 2008, nr 3, s. 2 Wystawa "Dzika przyroda Puszczy Augustowskiej" w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku Link do tekstu

Kultura organizacyjna w bibliotece: Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Białystok, 4-6 czerwca 2007: praca zbiorowa / pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec.- Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008 Link do tekstu

Podlaska Biblioteka Cyfrowa - stan obecny i plany na przyszłość / Edyta Bezzubik // Bibl. Podl. – 2008, nr 17, s. 21-25 Link do tekstu

Rozważania o sytuacji zawodowej bibliotekarzy w Polsce / Edyta Bezzubik // Por. Bibl. - 2008, nr 11, s. 3-6 Link do tekstu

Urodziny biblioteki / Katarzyna Puksza, Anna Rutkowska // Nasz Uniw. - 2008, nr 7, s. 37 Jubileusz 40-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej. Link do tekstu


2009


Fundacje kościelne białostockiej linii rodu Wiesiołowskich w XVI i XVII wieku / Wiesław Wróbel // Zesz. Hist. / Akad. Częst. - T. 10 (2009), s. 165-215 Link do tekstu

Klasztor brygidek w Grodnie – największa fundacja sakralna rodu Wiesiołowskich / Wiesław Wróbel// W: Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu w Białymstoku. - T. 2 (2009), s. 11-17 Link do tekstu

Maciej z Krajny i Buzun h. Topór (ok. 1470-ok. 1546) / Wiesław Wróbel // Stud. Podl. - T. XVIII (2009/2010), s. 279-296 Link do tekstu

Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece" : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Białystok, 24-26 czerwca 2009 r.) / Halina Brzezińska-Stec // Prz. Bibl. - R. 77, z. 3 (2009), s. 388-391 Link do tekstu

"Noc w Bibliotece" Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku / Agnieszka Frankowska // Bibliotekarz. - 2009, nr 7/8, s. 42-43 Link do tekstu

Opieka patronacka rodów Paców i Branickich nad klasztorem dominikanów w Choroszczy / Wiesław Wróbel // W: Parafia rzymskokatolicka w Choroszczy. 550 lat. Księga jubileuszowa / pod red. T. Kasabuły i A. Szota, Białystok 2009. - S. 123-134 Link do tekstu

Rola bibliotekarzy w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego / Agnieszka Frankowska // Bibliotekarz. - 2009, nr 6, s. 11-13 Link do tekstu


2010


Badania historyczne i architektoniczne domu Wellerów przy ul. Sienkiewicza 63 w Białymstoku / Krzysztof Kulesza, Wiesław Wróbel // Biul. Konserw. Woj. Podl. – 2010, z. 15/16, s. 99-122 

Białostocki Tydzień Bibliotek 2010 / Hanna Kościuch // Nasz Uniw. - 2010, nr 13, s. 27 Link do tekstu

Biblioteka bez barier / Edyta Bezzubik, Hanna Kościuch // Nasz Uniw. - 2010, nr 13, s. 22 Link do tekstu

Kościół i parafia pw. Bożego Ciała w Surażu. Monografia historyczna do 1939 r. / Marta Sokół, Wiesław Wróbel. - Suraż : Miej.-Gm. Ośr. Kult, 2010 

Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece : II ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 24-26 czerwca 2009 : praca zbiorowa / pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Kudrawiec.- Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, 2010 Link do tekstu

O Jerzym Giedroyciu w Bibliotece / Jolanta Kudrawiec, Bożena Nazarkiewicz // Nasz. Uniw. - 2010, nr 15, s. 20 Link do tekstu

Wystawy, koncerty, spektakle / Katarzyna Puksza // Nasz Uniw. - 2010, nr 13, s. 28 Link do tekstu

Zjazd bibliotekarzy / Halina Brzezińska-Stec // Nasz. Uniw. - 2010, nr 15, s. 21 Link do tekstu


2011


Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w nowym gmachu – z perspektywy pięcioletnich doświadczeń / Halina Brzezińska-Stec // Bibliotheca Nostra. – 2011, nr 2, s. 50-60 Link do tekstu

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w nowym gmachu – z perspektywy pięcioletnich doświadczeń / Halina Brzezińska-Stec // Forum Bibliotek Medycznych. – 2011, nr. 2, s. 43-57 Link do tekstu

Dzieje kościoła w Kalinówce Kościelnej do końca XVI w. / Wiesław Wróbel // W: Parafia w Kalinówce Kościelnej 1511-2011. Pięć wieków historii / pod red. A. Szota. - Białystok – Kalinówka Kościelna, 2011. - S. 77-108 Link do tekstu

Historia ulicy Kijowskiej. Studia z dziejów Białegostoku, Białystok 2011 / Wiesław Wróbel [dokument elektroniczny] Link do tekstu

Jeszcze o początkach Strabli. Uzupełnienia do biografii Macieja z Krajny h. Topór (ok. 1470-1546) / Wiesław Wróbel // Studia Podlaskie. - T. XIX (2011), s. 93-99 Link do tekstu

Konferencja bibliotekarzy z panelem autokarowym / Hanna Kościuch // Nasz Uniw. - 2011, nr 17, s. 11Link do tekstu

Kościół parafialny w Kalinówce Kościelnej i jego wyposażenie w świetle inwentarza z 1620 r. / Wiesław Wróbel / W: Parafia w Kalinówce Kościelnej 1511-2011. Pięć wieków historii, pod red. A. Szota. - Białystok – Kalinówka Kościelna, 2011. - S. 113-122 Link do tekstu

Prasa regionalna w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej / Edyta Bezzubik // Bibl. Podl. – 2011, nr 22, s. 51-68 Link do tekstu

Rys historyczny fabryki Jakuba A. B. Markusa w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 29 / Wiesław Wróbel // Biul. Konserw. Woj. Podl. – 2011, z. 17. s. 175-190 Link do tekstu

Wolny dostęp w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku / Katarzyna Puksza, Adela Spychała // Bibliotekarz. - 2011, nr 7-8, s. 33-35 

Współpraca Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku z innymi bibliotekami Podlasia oraz jej miejsce w społeczności lokalnej / Hanna Kościuch // W: Współpraca bibliotek na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym / pod red. Mai Wojciechowskiej. – Gdańsk : Wydawnictwo Ateneum-Szkoły Wyższej, 2011. - S. 275-285 


2012


Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące : III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 18-20 maja 2011 : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Kudrawiec. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012 Link do tekstu

Bojary 2 / [red. tekstów Jerzy Szerszunowicz ; konsult. merytoryczni Wiesław Wróbel, Sebastian Wicher]. - Bialystok : Centrum im. Ludwika Zamenhofa, 2012 

Budowa rzeźni miejskiej w Białymstoku w latach 1911-1914 według projektu firmy „Windschild & Langelott” oraz jej funkcjonowanie do 1919 r. / Wiesław Wróbel // Biul. Konserw. Woj. Podl. - 2012, z. 18, s. 59-96 Link do tekstu

Dzieje Białegostoku w okresie średniowiecza i wczesnej nowożytności / Jan Tęgowski, Wiesław Wróbel // W: Historia Białegostoku / red. nauk. Adam Czesław Dobroński. - Białystok : Fundacja Sąsiedzi, 2012. - S. 25-49 

Franciszek ze Lwowa (około 1475-1536), kanonik łucki i biskup kijowskii : próba biografii / Wiesław Wróbel // W: Narodziny Rzeczypospolitej : studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych. T. 1 / pod red. Waldemara Bukowskiego i Tomasza Jurka. – Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana”. – 2012. - S. 321-336 Link do tekstu (preprint)

Komiks japoński w Polsce : historia i kontrowersje / Ewa Witkowska. - Toruń : Wydawnictwo Kirin, 2012 

Pierwszy raport z badań piwnic pałacu Branickich / Magdalena Grassmann, Wiesław Wróbel // Medyk Białostocki. - 2012, nr 5, s. 24-26 Link do tekstu

Podlaska Biblioteka Cyfrowa – z perspektywy doświadczeń / Halina Brzezińska-Stec //W: Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki polskiej / pod red. Marii Czyżewskiej. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2012.- S. [117]-130 Link do tekstu

Przyjazna biblioteka – usuwanie barier w dostępie do zbiorów na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku / Hanna Kościuch, Agnieszka Frankowska // W: Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników : materiały z konferencji (Opole, 16-17 listopada 2011r.) : edycja 2 / pod red. Wandy Matwiejczuk i Danuty Szewczyk-Kłos – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. - S. 111-120 Link do tekstu

Rola biblioteki w kształtowaniu tożsamości kulturowej oraz zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mniejszości narodowych na Podlasiu / Agnieszka Frankowska // Bibliotekarz. - 2012, nr 2, s. 1-4 

Starobojarska 24 - wokół jednego adresu / Wiesław Wróbel // W: Bojary 2 / [red. tekstów Jerzy Szerszunowicz ; konsult. merytoryczni Wiesław Wróbel, Sebastian Wicher]. - Bialystok : Centrum im. Ludwika Zamenhofa, 2012. - S. 20-23 

W poszukiwaniu książki, biblioteki, informacji : działania i oczekiwania seniorów w społeczeństwie wiedzy / Hanna Kościuch // W: Książka, biblioteka, informacja : między podziałami a wspólnotą. Cz. III / pod red. Jolanty Dzieniakowskiej, Moniki Olczak Kardas. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2012. - S. 749-761 

Zespół pofabryczny przy ul. Warszawskiej 59 w Białymstoku i jego problematyka konserwatorska / Sebastian Wicher, Wiesław Wróbel // Biul. Konserw. Woj. Podl. - 2012, z. 18, s. 97-114 Link do tekstu


2013


Białostocka architektura modernizmu / tekst Sebastian Wicher ; red. Katarzyna Niziołek ; kons. hist. Wiesław Wróbel ; fot. Marcin Onufryjuk. - Białystok : Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis, 2013 Link do tekstu

„Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja?” – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Białystok, 12-14 czerwca 2013 r. / Halina Brzezińska-Stec, Hanna Kościuch // Przeg. Bibl. – 2013, nr 4, s. [495]-499 Link do tekstu

Bibliotekarz uwolniony : deregulacja czy degradacja? : IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 12-14 czerwca 2013 : praca zbiorowa / pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej ; Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013 Link do tekstu

Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego : ekspozycja w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku / Elżbieta Kozłowska-Świątkowska, Halina Brzezińska-Stec, Adam Dobroński, Wiesław Wróbel. – Białystok : Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan, 2013 

Ile loży masońskiej w "loży masońskiej"? Uzupełnienia do historii budynku przy ul. Kilińskiego 16 - siedziby Książnicy Podlaskiej / Wiesław Wróbel // Bibl. Podl. - 2013, nr 2, s. 127-144 Link do tekstu

Kraszewskiego 9. Historia najstarszego „apartamentowca” dzielnicy Bojary przed 1939 r. / Wiesław Wróbel // W: Bojary 3 / pod red. Jerzego Szerszunowicza. – Białystok : Centrum im. Ludwika Zamenhofa, 2013. – S. 171-181 

Krąg rodzinny Zofii z Chożowa Holszańskiej i jej testament z 29 VII 1518 r. / Wiesław Wróbel // W : Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych / pod red. D. K. Rembiszewskiej i H. Krajewskiej. - Łomża : Wyd. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2013. - S. 345-366 Link do tekstu

Moralno-etyczne aspekty pracy bibliotekarza – analiza kodeksów etyki bibliotekarskiej oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku bibliotek białostockich /Joanna Kępko, Iwona Packiewicz // W: Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja? : IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 12-14 czerwca 2013 : praca zbiorowa / pod. red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej.- Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. - S. 85-100 Link do tekstu

Nie od razu pomnik zbudowano : w czterdziestą rocznicę odsłonięcia pomnika Ludwika Zamenhofa w Białymstoku / Wiesław Wróbel. – Białystok : Centrum im. Ludwika Zamenhofa, 2013 

Nie tylko „loża masońska”… O dziejach domu przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku / Wiesław Wróbel// Biul. Konserw. Woj. Podl. – 2013, z. 19, s. 41-69 Link do tekstu

Rola kadry zarządzającej w procesie kształtowania wizerunku pracownika nowoczesnej biblioteki naukowej / Hanna Kościuch // W: Bibliotekarz – przewodnik po księgozbiorze, wiedzy i informacji / pod red. Mai Wojciechowskiej i Jolanty Laskowskiej. – Gdańsk : Wydawnictwo Ateneum-Szkoły Wyższej, 2013. – S. 9-23 

Starobojarska. Biografia ulicy / Wiesław Wróbel // W: Bojary 3 / pod red. Jerzego Szerszunowicza. – Białystok : Centrum im. Ludwika Zamenhofa, 2013. - S. 57-169 


2014


Bojary 4. W sercu dzielnicy / Wiesław Wróbel. – Białystok : Centrum im. Ludwika Zamenhofa, 2014 

Fabryka Przyrządów i Uchwytów 1948-1991 / Wiesław Wróbel // W : Uchwyty 1948-2014 / pod red. J. Szerszunowicza. - Białystok : Centrum im. Ludwika Zamenhofa, 2014. - S. 10-64. 

Katalog eksponatów Prezydenta Kaczorowskiego / Wiesław Wróbel // Nasz Uniw. – 2014, nr 23, s. 21Link do tekstu

Od aptekarza do bibliotekarza. Nowa biografia Franciszka Glińskiego (17 XI 1850 – 22 XI 1926) / Wiesław Wróbel // Rocznik Białostocki. – T. XIX (2014), s. 137-177 Link do tekstu

Powstało uniwersyteckie repozytorium / Halina Brzezińska-Stec // Nasz Uniw. – 2014, nr 23, s. 10Link do tekstu

Yabusame - ślad dawnej Japonii / Ewa Witkowska // W: Odkrywając Japonię : praca zbiorowa / pod red. Adrianny Wosińskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Kirin, 2014. - S. 231-[260] 


2015


Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu : V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Supraśl, 14-16 września 2015 : praca zbiorowa / pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej . - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015

Bractwo Trójcy Świętej przy kościele parafialnym w Turośni Kościelnej i jego księga bracka z lat 1749-1865 / Wiesław Wróbel // W: Parafia w Turośni Kościelnej 1515–2015. Ku chwale Trójcy Przenajświętszej / pod red. ks. A. Szot, M. Wróbel. – Białystok, Turośń Kościelna : Wydawnictwo św. Jerzego w Białymstoku, 2015. – S. 147-172 Link do tekstu

Japanese-Language Program for Specialists in Cultural & Academic Fields – ciekawa propozycja Fundacji Japońskiej dla bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / Ewa Witkowska // EBIB. – 2015, nr 1Link do tekstu

Opieka patronacka rodu Zaleskich h. Chomąto nad kościołem parafialnym w Turośni w XVIII w. / Wiesław Wróbel // W: Parafia w Turośni Kościelnej 1515–2015. Ku chwale Trójcy Przenajświętszej / pod red. ks. A. Szot, M. Wróbel. – Białystok, Turośń Kościelna : Wydawnictwo św. Jerzego w Białymstoku, 2015. – S. 53-70 Link do tekstu

Realizacja misji społecznej i kulturalnej biblioteki naukowej – na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku / Hanna Kościuch // W: Strategia biblioteki. Czas kryzysu - czasem wyzwań dla bibliotek / pod. red. A. Sobiech, M. Kozłowskiej. - Ostrołęka : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2015. - S. [165]-177. 

Wodociągi i kanalizacja Białegostoku od czasów najdawniejszych do 2015 roku / Wiesław Wróbel. – Białystok: Wydawnictwo BUK : Wodociągi Białostockie, 2015 

Historia posesji przy ul. Lipowej 28 i 30 w Białymstoku / Wiesław Wróbel - Białystok: „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, t. 21, 2015, s. 81-121 

Jaka biblioteka dla współczesnego uzytkownika? Przykład bibliotek uniwersytetów artystycznych Tama i Musashino / Ewa Witkowska // W: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu : V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Supraśl, 14-16 września 2015 : praca zbiorowa / pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. - S. [391]-416. 


2016


Fotografowie białostoccy 1861-1915 / / tekst historyczny Wiesław Wróbel ; fotografie z kolekcji Mieczysława Marczaka . – Białystok : Centrum im. Ludwika Zamenhofa, 2016 

Osobliwy „rysunek światłem”, czyli o najstarszej fotografii wykonanej w Białymstoku / Wiesław Wróbel w: Małe miasta. Osobliwości, pod red. M. Zemło, Lublin-Sędziwój Małopolski-Supraśl 2016, s. 279-301 

Dom szlachty. Dzieje domu przy ul. Lipowej 24 w Białymstoku / Wiesław Wróbel Białystok 2016 

Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1799-1853, oprac. Wiesław Wróbel, Wiaczesław Szwed, Białystok 2016 

Wiesław Wróbel, Kilińskiego. Historia jednej ulicy, Białystok 2016 

Wiesław Wróbel, Józef Karol Puchalski (1862-1924). Pierwszy międzywojenny prezydent Białegostoku i jego związki z ziemią juchowiecką, w: Juchnowieckie szepty o historii, Juchnowiec Kościelny 2016, s. 67-98 -> link

Wiesław Wróbel, Pastor Teodor Zirkwitz (1863-1943). Życie i działalność w Białymstoku w latach 1903-1938, "Rocznik Białostocki" t. XX, 2016, s. 73-130 


2017


Ojciec Grzegorz Sosna jako bibliograf / Grażyna Charytoniuk-Michiej // Prawosławie. Studia Humanistyczno-Społeczne. - 2017, t. 3, s. 57-67

 

Pogranicze w literaturze. Dokonania białostockiego środowiska naukowego / Grażyna Charytoniuk-Michiej // Bibliotekarz Podlaski. - 2017, nr 3, s. 249-271

 

Po-rando ni okeru daigaku toshokan / Ewa Witkowska // Toshokan zasshi. – 2017, vol. 111, no. 4, s. 244 

„Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny” – VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.) / Hanna Kościuch, Jolanta Żochowska // Przeg. Bibl. – 2017, nr 3, s. 361-369 


2018


Facebook, Instagram, blog… i co dalej? – Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku w mediach społecznościowych [Dokument elektroniczny] / Katarzyna Puksza, Ewa Witkowska // EBIB. – 2018, nr 1 
Link do tekstu

Interpretacja "Dziadów" Mickiewiczowskich na podstawie skarbca kultury białoruskiej / Olimpia Swianiewiczowa ; redakcja naukowa i wprowadzenie Grażyna Charytoniuk-Michiej. - Toruń : Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, 2018

RECENZJE

  1. Rzecz czarnoleska / Wiktor Weintraub.- Kraków, 1977. - Rec.: Brzezińska-Stec Halina // Polonistyka. - 1980, nr 6, s. 467-470
  2. Jan III Sobieski – miłośnik ksiąg / Irena Komasara.- Wrocław, 1982. - Rec.: Brzezińska-Stec Halina // Polonistyka. - 1987, nr 9, s. 722-726
  3. Na obczyźnie. Ludzie polskiej książki / Andrzej Kłossowski. - Wrocław, 1984.
  4. Sztuka typograficzna Młodej Polski / Janusz Sowiński. - Wrocław, 1982. - Rec.: Brzezińska-Stec Halina // Polonistyka. - 1990, nr 2/3, s. 132-135
  5. Człowiek polskiego baroku / Zbigniew Kuchowicz. - Łódź , 1992. - Rec.: Bezzubik Edyta // Stud. Podl. - T. 6 (1996) s. 329-331 Link do tekstu
  6. Wśród uczonych i miłośników ksiąg / Janusz Kapuścik. - Warszawa, 1999. - Rec.: Brzezińska-Stec Halina // Rocz. Bibl. - R. 44 (2000), s. 272-274 Link do tekstu