Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w Czytelni. Udostępnia się:

  • starodruki,
  • książki i prasę z lat 1800-1918,
  • zbiory graficzne i kartograficzne.


Rewersy do Zbiorów Specjalnych, analogicznie do innych kolekcji, przyjmowane są przy biurku rejestracyjnym w Czytelni. Realizacja zamówień odbywa się w ciągu 15 minut.