REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU 
15-267 Białystok, ul. Akademicka 2
tel. 85 745 75 69 
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

poniedziałek-piątek 08.00 - 15.00
sobota nieczynne 
 
 
 

DANE ADRESOWE BIBLIOTEKI ZAMAWIAJĄCEJ

Nazwa biblioteki zamawiającej:
Adres:
Numer zamówienia:
NIP:
E-mail:
Tel./fax:
Nazwisko pracownika WMB:


ARTYKUŁ:
Czasopismo/gazeta:
Volumin/rok/miejsce wydania:
Strony:
Sygnatura:
Autor artykułu:
Tytuł artykułu:


 


 
* pola opcjonalne

DANE ADRESOWE BIBLIOTEKI ZAMAWIAJĄCEJ

Nazwa biblioteki zamawiającej:
Adres:
E-mail:
Tel./fax:
Nazwisko pracownika WMB:


KSIĄŻKA:
Tytuł książki:
Autor/wydawca:
Sygnatura:
Rok:
Miejsce wydania:


 


 
* pola opcjonalne

Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w Czytelni. Udostępnia się:

 • starodruki,
 • książki i prasę z lat 1800-1918,
 • zbiory graficzne i kartograficzne.


Rewersy do Zbiorów Specjalnych, analogicznie do innych kolekcji, przyjmowane są przy biurku rejestracyjnym w Czytelni. Realizacja zamówień odbywa się w ciągu 15 minut.

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

15-245 Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1R

tel.: 85 738 85 05

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Sekretariat) 

ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ 
15-245 Białystok, ul. Ciołkowskiego 1R
tel. 85 738 85 30/85 738 85 60
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


     Zgodnie ze statutem uczelni działalność informacyjna jest jednym z podstawowych zadań Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Biblioteka Uniwersytecka pełni rolę centralnego ośrodka informacji naukowej, którego zadaniem jest organizacja sprawnego przepływu informacji. 

     Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej zajmuje się obsługą wszystkich użytkowników w oparciu o katalogi biblioteczne i dostępne elektroniczne źródła informacji. 

Oferta usług informacyjnych: 

informacja katalogowa - informowanie o zasobach Biblioteki Uniwersyteckiej, pomoc w korzystaniu z katalogów w formie tradycyjnej i elektronicznej - wyszukiwanie i zamawianie potrzebnych materiałów, telefoniczne udzielanie informacji na temat zbiorów gromadzonych przez BU, 

informacja biblioteczna - wskazanie lokalizacji poszukiwanego przez użytkownika dokumentu w bibliotekach krajowych i zagranicznych. 

informacja bibliograficzna - pomoc przy poszukiwaniu materiałów do prac seminaryjnych, magisterskich, naukowo-badawczych i sporządzaniu tematycznych zestawień bibliograficznych w oparciu o posiadane bibliograficzne bazy danych (w tym katalog online Biblioteki), pełnotekstowe i abstraktowe czasopisma elektroniczne oraz zasoby internetowe. 

     Informacje bibliograficzne, katalogowe i rzeczowe udzielane są przez pracowników Oddziału bezpośrednio w Oddziale oraz telefonicznie lub pocztą elektroniczną - 
ZAPYTAJ BIBLIOTEKARZA 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się w linku F.A.Q. 

Oprócz działalności informacyjnej Oddział prowadzi: 


działalność dokumentacyjną - pracownicy Oddziału opracowują własne bazy bibliograficzne:


działalność dydaktyczną realizowaną poprzez :

działalność promocyjną - pracownicy OIN przygotowują:


     

Bardzo prosimy o wcześniejsze ustalanie terminów i szczegółów związanych ze szkoleniami grup seminaryjnych oraz praktykami z Oddziałem Informacji Naukowej.
Kierownik Oddziału Informacji Naukowej:
mgr Ewa Witkowska
tel. 85 738 85 30
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Ciołkowskiego 1R, 15-245 Białystok 
tel.: 85 738 85 44
lokalizacja: I piętro, p.1.01
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czytelnia jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. Osoby spoza UwB nieposiadające konta bibliotecznego mogą korzystać z Czytelni po założeniu Karty Czytelnika. Karta jest odpłatna i ważna rok. Koszt Karty - 10 zł (płatność gotówką przy ladzie rejestracyjnej czytelni).

 

W Czytelni można skorzystać z:

 • - materiałów ze statusem egzemplarza "na miejscu",
 • - czasopism,
 • - bieżącej prasy. 

 

Czytelnik ma swobodny dostęp do księgozbioru rozmieszczonego na regałach. Samodzielnie odszukuje książki na półce (po uprzednim sprawdzeniu w katalogu komputerowym w jakim dziale dana pozycja się znajduje),

Księgozbiór jest ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) - nazwy działów są opatrzone numerami oraz opisane słownie. Aby ułatwić poszukiwania, każdy dział oznaczony jest innym kolorem.

W kolekcjach w obrębie poszczególnych działów książki ustawione są w kolejności alfabetycznej.
Podstawą szeregowania jest:

 • - dla prac autorskich (napisanych przez jednego, dwóch lub trzech autorów) – nazwisko pierwszego autora,
 • - dla prac zbiorowych (napisanych przez więcej niż trzech autorów) – pierwsze słowo tytułu,
 • - dla prac zbiorowych o tym samym tytule – podtytuł i/lub nazwisko pierwszego współautora,
 • - wyjątek stanowi dział, przy którym istnieje dopisek A/Z oraz nazwa uniwersytetu - w tym przypadku książki uszeregowane są alfabetycznie według nazw następujących po dopisku A/Z.

Książki zdjęte z półek odkłada się na przeznaczone do tego stoliki.

Pozycje spoza wolnego dostępu można zamówić przez katalog komputerowy lub wypełnienie papierowego rewersu (dotyczy zbiorów z kolekcji: Czasopisma, Zbiory Specjalne, Gabinet R. Kaczorowskiego). (Zob. Jak mam wypełnić rewers)

 

Realizacja zamówień:

Zamówienia z kolekcji znajdujących się w magazynie są realizowane w ciągu 15 minut.

 

Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE)
Przy Czytelni działa Centrum Dokumentacji Europejskiej. Jego księgozbiór jest wydzielony jako odrębna kolekcja i ustawiony tematycznie zgodnie z Klasyfikacją Wspólnot Europejskich, na którą składa się 17 działów dotyczących różnych aspektów działalności Unii Europejskiej. W obrębie działów książki ustawione są w kolejności alfabetycznej. Czytelnik może korzystać ze zbiorów w ramach wolnego dostępu. Zob. również: CDE.

 

Selfchecki
W Czytelni znajdują się dwa samoobsługowe urządzenia typu Selfcheck pozwalające czytelnikowi wypożyczyć lub zwrócić książki oraz sprawdzić stan swojego konta bibliotecznego. Umożliwiają wypożyczenie wybranych pozycji z wolnego dostępu na okres 3 dni. 

 

Kopiowanie
Materiały biblioteczne można kopiować za pomocą bezpłatnego skanera samoobsługowego lub własnego aparatu cyfrowego.
O możliwości wykonania kopii każdorazowo decyduje dyżurny bibliotekarz, który w uzasadnionych przypadkach może zabronić reprografii wybranych materiałów. Ograniczenia wynikają z obowiązującego prawa autorskiego i postępującej dewastacji zbiorów.

 

Komputery
Użytkownicy mają do dyspozycji dwa stanowiska komputerowe z dostępem do katalogów i Internetu. Pracownicy i studenci UwB mogą również korzystać w Czytelni z bibliotecznej sieci WiFi (sieć eduroam).

[REGULAMIN]

 

Kierownik Oddziału Udostępniania
mgr Ewa Ignatowska
tel. 85 738 85 16
email: e.gryko[at]uwb.edu.pl

[ZASADY WYPOŻYCZEŃ KRÓTKOTERMINOWYCH]

15-245 Białystok, ul. Ciołkowskiego 1R 
tel. 85 738 85 16
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dla czytelników Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku

Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać:

 • pracownicy,
 • doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku posiadający aktualne konto biblioteczne (tzn. ważną kartę biblioteczną lub aktywowaną elektroniczną legitymację doktorancką / studencką) w Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej.

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są:

 • druki zwarte,
 • artykuły z czasopism,
 • mikrofilmy.

Zamówienia są realizowane, jeśli danego tytułu nie ma w żadnej z bibliotek białostockich.

Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w Czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej.

Termin określa biblioteka wypożyczająca.

Koszty zamówień z bibliotek krajowych :

 • w przypadku sprowadzenia książki lub mikrofilmu opłata manipulacyjna wynosi 7 zł
 • opłata za list wartościowy według cennika Poczty Polskiej
 • wykonanie skanu – wg cennika biblioteki realizującej zamówienie

 

Koszty zamówień z bibliotek zagranicznych:

 • za wypożyczenie egzemplarza pobierana jest opłata w postaci minimum 1 vouchera IFLA (43,15 zł) plus opłata za przesyłkę (wg cennika Poczty Polskiej)
 • za skan do 15 kopii – 0,5 vouchera IFLA, powyżej 15 kopii – 1 voucher IFLA

Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu:

Formularz zamówienia na książkę:
docMS Word (.doc) lub doc Adobe Acrobat (.pdf)

Formularz zamówienia na artykuł:
docMS Word (.doc) lub doc Adobe Acrobat (.pdf)

 

Zamówienia należy wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje dla bibliotek krajowych i zagranicznych

Biblioteka Uniwersytecka wypożycza własne zbiory bibliotekom zamiejscowym krajowym i zagranicznym na okres 1 miesiąca.

Wypożyczanie międzybiblioteczne nie obejmuje:

 • druków wydanych do 1951 r.,
 • dzieł rzadkich, kosztownych,
 • gazet, czasopism (przesyłane są skany),
 • słowników, encyklopedii, bibliografii, druków polskich wydanych za granicą,
 • wydawnictw albumowych,
 • wydawnictw posiadanych w jednym egzemplarzu,
 • wydawnictw niezbędnych dla realizacji procesu dydaktycznego UwB.

Zamówienia można składać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez formularz: 


docFormularz zamówienia na książkę 

docFormularz zamówienia na artykuł z czasopisma

 

Wypożyczone książki należy odesłać przesyłką poleconą lub wartościową.

 

[ REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI ]

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
mgr Ewa Ignatowska 
tel. 85 738 85 16
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.