Plan S to inicjatywa cOAlition S, międzynarodowego konsorcjum organizacji finansujących i prowadzących badania.

Plan S zakłada, że od 2021 roku, wszystkie publikacje naukowe opisujące rezultaty badań finansowanych z publicznych lub niepublicznych środków, przyznanych przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe instytucje finansujące i rady ds. badań naukowych, muszą zostać opublikowane w otwartych czasopismach lub na otwartych platformach albo zostać natychmiast udostępnione w otwartych repozytoriach, bez czasowego embarga.

Narodowe Centrum Nauki, jako członek cOAlition S, uchwaliło POLITYKĘ DOTYCZĄCĄ OTWARTEGO DOSTĘPU DO NAUKI. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tej polityki. 

Najważniejsze ustalenia Narodowego  Centrum  Nauki  w sprawie publikacji w otwartym dostępie, w ramach finansowanych projektów

 

Gdzie można publikować?

  1. W czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ
  2. W czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że wersja opublikowana lub zaakceptowany manuskrypt autora zostaną bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line (bez embarga czasowego)
  3. W czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych. Przykładem krajowych umów transformacyjnych są programy pilotażowe podpisane z wydawcami przez Wirtualną Bibliotekę Naukową. Ta ścieżka publikacyjna obowiązuje tylko, gdy praca została przyjęta do druku lub opublikowana do 31 grudnia 2024 r.

Niezależnie od wybranej ścieżki publikacyjnej wszystkie publikacje, będące efektem realizacji projektu  muszą posiadać adnotację o finansowaniu ze środków projektu (Narodowe Centrum Nauki, numer projektu) oraz unikalny stały identyfikator (np. DOI (preferowany), URN lub Handle).

UWAGA

Wybór czasopisma, w którym opublikowane będą rezultaty badań finansowanych lub współfinansowanych przez Centrum, należy do autora/ów pracy, jednak przed wysłaniem manuskryptu Centrum rekomenduje sprawdzenie kryteriów jakości danego czasopisma (np. https://thinkchecksubmit.org/journals/)

 

Jakie są koszty publikacji?

  1. Koszty w projektach NCN są kwalifikowane wyłącznie w przypadku czasopism i platform otwartego dostępu oraz czasopism funkcjonujących w ramach umów transformacyjnych.
  2. Koszty publikacyjne, dla określonej liczby prac, w czasopismach hybrydowych, zostaną pokryte ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy transformacyjnej Read and Publish

Opłaty publikacyjne przeznaczone na opublikowanie pracy w czasopismach drapieżnych, tzw. predatory journals, mogą zostać uznane za wydatkowane nieprawidłowo i podlegać zwrotowi do Centrum.

 

Na jakich licencjach muszą być publikowane wyniki prac naukowych?

Wszystkie prace, niezależnie od wybranej ścieżki publikacyjnej,  muszą być publikowane na licencjach Creative Commons 

  1. Zaleca się korzystanie z licencji CC – BY 4.0.
  2. Alternatywnie można publikować w czasopismach, w ramach umów transformacyjnych, na licencji CC-BY-SA.
  3. W przypadkach uzgodnionych z Centrum dopuszczalne jest opublikowanie pracy na licencji CC-BY-ND.

Dane powiązane (podstawowy zestaw danych) z opublikowanymi artykułami powinny być udostępniane w otwartym repozytorium na licencji  Creative Commons Public Domain (licencja CC0)

Autorzy mogą znaleźć informacje na temat zasad archiwizacji czasopism na stronie Sherpa/ROMEO

 

Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (RUB)

Wszystkie publikacje finansowane z grantów przyznawanych przez członków cOAlition S, które nie zostaną udostępnione w otwartych czasopismach lub na otwartych platformach, będą musiały bez żadnych ograniczeń zostać udostępnione w repozytoriach zarejestrowanych w OpenDOAR i zgodnych z wytycznymi OpenAIRE. Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku spełnia wszystkie  wymagania Narodowego Centrum Naukowego dotyczącego upowszechniania publikacji w otwartym dostępie, ale nie jest przystosowane do deponowania danych badawczych. Należy je zamieszczać w  repozytoriach do tego przeznaczonych.