Co to jest Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (RUB)?

Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (RUB) jest instytucjonalną formą gromadzenia i upowszechniania, w wersji cyfrowej, dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Podstawę prawną funkcjonowania RUB-u stanowi Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku.

Jakie prace mogą być deponowane w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (RUB)?

W RUB-ie zamieszczane są prace pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku oraz materiały z czasopism i konferencji UwB. Rodzaje dokumentów:

  • Artykuły naukowe
  • Książki/Rozdziały
  • Prace dyplomowe
  • Prace doktorskie
  • Materiały konferencyjne
  • Materiały dydaktyczne
  • Sprawozdania/Raporty
  • Inne

Kto może korzystać z RUB-u?

Z dokumentów zamieszczonych w RUB-ie mogą korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy, bez konieczności rejestracji.

Dlaczego nie mogę skorzystać z wszystkich prac doktorskich?

Dostęp do pełnego tekstu części prac doktorskich może być ograniczony zgodnie z licencjami udzielonymi przez autorów. Prace te będą udostępnione z komputerów na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej, po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny z Redakcją RUB.