Czy muszę być studentem lub pracownikiem UwB, żeby móc skorzystać z czytelni?

Nie, w czytelniach ze zbiorów BU mogą korzystać na miejscu wszystkie osoby. Konieczne jest jednak założenie Karty Czytelnika, która wydawana jest przy pierwszej wizycie. Karta jest odpłatna i ważna przez rok.

Jak mam wypełnić rewers?

Aby skorzystać w Czytelni Biblioteki Głównej z materiałów znajdujących się w magazynie (spoza wolnego dostępu) należy wypełnić rewers. Uzupełnia się go zgodnie z danymi widniejącymi przy wybranej pozycji w katalogu komputerowym, zwracając uwagę na: kolekcję, sygnaturę, autora, tytuł, rok wydania publikacji. U dołu należy się czytelnie podpisać. 
Wzór poprawnie wypełnionego rewersu do Czytelni:
Wzór poprawnie wypełnionego rewersu do Czytelni Ogólnej
W Czytelni można również korzystać z książek ze statusem „Wypożycza się” pod warunkiem, że w rubryce „termin zwrotu” nie ma daty ani rezerwacji.
Wzór poprawnie wypełnionego rewersu do Czytelni z kolekcją Wypożyczalnia:
Wzór poprawnie wypełnionego rewersu do Czytelni Ogólnej z kolekcją WypożyczalniaWzór poprawnie wypełnionego rewersu do Czytelni z kolekcją Czasopisma:
Wzór poprawnie wypełnionego rewersu do Czytelni Ogólnej z kolekcją Czasopisma

UWAGA! Na książki znajdujące się w księgozbiorze podręcznym nie należy wypełniać rewersu!

Nie jestem ani studentem, ani pracownikiem UwB. Czy w czytelni mogę korzystać z bezprzewodowego Internetu?

Jest to możliwe tylko w przypadku osób, które na swoich uczelniach posiadają sieć „eduroam”. Pozostałe osoby nie mają możliwości skorzystania z Internetu bezprzewodowego.

Dlaczego nie mogę sam odłożyć na półkę książek z księgozbioru podręcznego, z których korzystałem?

Odkładaniem książek na półki zajmują się bibliotekarze. Pozwala to na systematyczną kontrolę księgozbioru podręcznego w czytelni. W ten sposób unikamy również poszukiwań wstawionych w niewłaściwe miejsca książek.

Dlaczego na książki znajdujące się w księgozbiorze podręcznym nie powinienem wypełniać rewersów?

Nie ma takiej potrzeby. Księgozbiór podręczny znajduje się na terenie czytelni i czytelnik sam odnajduje potrzebną mu książkę, nie przynosi mu jej bibliotekarz.